Persondatapolitik

Sådan beskytter vi dine personlige data

Persondatapolitik for Moesgaard Museum

Denne persondatapolitik har til formål at give et overblik over hvilke oplysninger, vi indsamler, og hvad vi bruger dem til, og hvordan de opbevares.

Moesgaard Museum er dataansvarlig for modtagelsen og behandlingen af personlige oplysninger, som vi indsamler til en række forskellige formål (se herunder) og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Skulle du have brug for yderligere information eller oplysninger, er du velkommen til at kontakte os. Kontaktinfo finder du nederst på denne side.

Indsamling af personoplysninger

Når du besøger museets hjemmeside, bestiller et arrangement eller rundvisning, køber en vare hos os, indleverer en genstand til museet, er privat bygherre, søger et job, er frivillig, anvender Moesgaard Museernes netværk, eller deltager i en af Moesgaard Museernes aktiviteter, herunder konkurrencer, så indsamler vi de oplysninger, som du selv giver os. Moesgaard Museum indsamler, behandler og opbevarer f.eks. følgende oplysninger om dig: Navn, adresse, ip-adresse, kundenummer, passwords, billede, telefonnummer, betalingsinformation og e-mail adresse i forbindelse med nedenstående formål.

Nogle af disse oplysninger indsamles ved hjælp af cookies. Se særligt afsnit vedr. cookies herunder.

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe de er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling. I hvert tilfælde vil det være, når den indgåede aftale er afsluttet. Dog gælder det for medlemskaber af Klub Moesgaard i yderligere 2 år for at gøre en evt. genoptagelse af medlemskabet lettere. Dokumentations og opbevaringskrav efter Regnskabsloven indebærer, at vi skal gemme oplysninger om økonomiske transaktioner i 5 år, jf. bogføringsloven.

Brug af personoplysninger

De oplysninger, som vi indsamler og behandler benytter vi til forskellige formål.

Vi anvender først og fremmest dit navn og e-mail for at kunne komme i kontakt med dig.

Vi bruger således dine medlemsoplysninger til administration af Klub Moesgaard.  Vi bruger også dine oplysninger til behandling af ordrer i vores web-shop, fx arrangementer og rundvisninger. Vi bruger også dine kontaktoplysninger til at sende dig nyhedsbreve, hvis du har givet dit samtykke til dette.

Søger du et job på Moesgaard Museum indsamles ansøgning og relevante oplysninger, som du afleverer via mail. Oplysningerne opbevares i 6 måneder fra du har ansøgt om et job hos os.

I forbindelse med markedsføring og online aktiviteter opbevarer og behandler Moesgaard personlysninger på sociale og andre medier, herunder, men ikke begrænset til

  • Facebook

  • System til udsendelse af nyhedsbreve

  • Webshop

 

Retsgrundlaget for behandling af disse oplysninger sker i henhold til Justitsministeriets Databeskyttelsesforordnings art. 6.

Herudover indsamler vi dine personoplysninger til brug for interne markedsundersøgelser, markedsføring og statistik. Ydermere foretager vi videoovervågning på museets område i henhold til gældende regler. Disse optagelser gemmes i 30 dage.

Oplysninger deles ikke med tredjemand. Dog kan personoplysninger i visse tilfælde overlades til eksterne samarbejdspartnere, når vi beder disse partnere behandle oplysningerne på vores vegne. Disse virksomheder er databehandlere og behandler kun data efter vores instruks. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andre formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt tavshedspligt. Vi har derfor indgået skriftlige aftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

Ved aktiviteter, f.eks. konkurrencer, kan der være indgået aftale om videregivelse af personoplysninger til en samarbejdspartner. I disse tilfælde er samarbejdspartneren dataansvarlig for de videregivne data. Information om dette vil fremgå klart af de betingelser, der skal accepteres for deltagelse i aktiviteten.

Derudover videregiver vi ikke dine oplysninger til tredjeparter, medmindre vi ved lov eller myndighedspålæg måtte være forpligtet hertil, eller vi har aftalt det med dig.

Sikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre den bedst mulige integritet om dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi har registreret om dig.

Derudover kan du gøre indsigelse imod indsamling og videre behandling samt berigtigelse af personoplysninger.

Hvis du ønsker personoplysninger om dig slettet, vil vi gøre det, medmindre vi kan opretholde oplysninger på andet grundlag, f.eks. regnskabslovgivningen.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Kontakt

Hvis du ønsker at vi opdaterer, berigtiger eller slettet personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller skulle du have spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os:

Moesgaard Museum

Moesgaard Allé 15

8270 Højbjerg

CVR-nr. 39881012

Mail til: info@moesgaardmuseum.dk

 

Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre politikken f.eks. ved ændringer i lovgivningen og nye tekniske løsninger.

Information om Moesgaard Museums brug af cookies

Hvad er en cookie?

En cookie er en tekstfil, som den hjemmeside der besøges gemmer ned på den lokale enhed, f.eks. computer, smartphone osv.

I tekstfilen kan der gemmes informationer om hvilke sider der er besøgt, hvilke links der er klikket på, hvilken IP-adresse hjemmesiden besøges fra osv. Kort sagt, giver cookies mulighed for at gemme mange data om den besøgendes adfærd på hjemmesiden.

De data der gemmes i cookies anvendes ofte i forbindelse med næste besøg på hjemmesiden. Det kan f.eks. være til automatisk udfyldelse af adresseoplysninger.

Nogle cookies anvendes også af andre hjemmesider, som genkender en eller flere cookies fra en hjemmeside.

Er cookies farlige?

Cookies er ikke farlige som f.eks. virus. En cookie kan ikke selv indhente oplysninger fra enheden, f.eks. smartphonen.

Kan cookies true mit privatliv?

Nej, og som nævnt ovenfor kan de heller ikke selv indhente oplysninger. Til gengæld kan de I specielle tilfælde læses af andre hjemmesider. Dette ses specielt ved reklamer.

Moesgaard Museum anvender cookies til at forbedre performance på vores hjemmeside og vores webshop, sikre korrekt behandling af ordre på webshoppen, forbedre oplevelsen af hjemmeside og webshop ved at analysere hvordan hjemmeside og webshop anvendes. Til dette benyttes bl.a. cookies fra Google Analytics.

Download persondatapolitikken som pdf