Værdigrundlag

Vision

Vi vil udforske og fortælle om menneskelivets mangfoldighed og skabe tankevækkende og vedkommende museumsoplevelser, der er blandt de bedste i verden.

Mission

Moesgaard Museum er et internationalt, kulturhistorisk museum, der med udgangspunkt i arkæologi og etnografi forsker i og formidler menneskelivets vilkår – lokalt, globalt og over tid.

Vi:
 • Sætter mennesket i centrum, når vi forsker og formidler.
 • Skaber oplevelser som børn, unge og voksne kan være fælles om.
 • Deler vores refleksioner over kulturhistoriske spørgsmål og skaber basis for eftertanke.
 • Samarbejder professionelt og indgår i værdiskabende netværk med erhvervsliv, uddannelses- og kulturinstitutioner i ind- og udland.
Værdier
 • Troværdighed
  - vi står for faglighed og kvalitet i forskning og formidling
 • Nysgerrighed
  - vi stiller spørgsmål og udfordrer vante forestillinger
 • Begejstring
  - vi formidler uhøjtideligt og seriøst med indlevelse og fortælleglæde