Skal du bygge?

Alle fortidsminder er beskyttet af Museumsloven. Størstedelen af Moesgaard Museums arkæologiske undersøgelser er såkaldte nødudgravninger. Det vil sige undersøgelser foranlediget af bygge- og anlægsarbejde, hvor det gælder om at redde, hvad reddes bør og reddes kan.

Se hvad du skal være opmærksom på ved et jordarbejde

Den arkæologiske virksomhed i Danmark udføres af de arkæologiske museer med Slots og Kulturstyrelsen som øverste myndighed.

Ethvert jordarbejde skal ske under hensyntagen til Museumslovens bestemmelser. Dette gælder såvel på tørt land som under vand.

De fleste af vore fortidsminder er ikke synlige på jordoverfladen, men skjulte i form af gravfund, affaldsgruber og mange andre former for aktivitet, der eventuelt blot tegner sig som mørke aftegninger i dybereliggende jordlag.

Ved jordarbejde af større eller mindre omfang, skal risikoen for at støde på den usynlige kulturarv tages i betragtning. Kommunen henvender sig til museet inden alle større udstykninger og kommunalplaner.

Skal du grave ud til kælder, planere til byggeri, anlægge vej eller andet, der kræver gravearbejde, er det en god idé at henvende dig til museet først. Støder du under et byggeri på fund eller andre spor fra mennesker i forhistorien, er du ansvarlig for, at denne del af kulturarven sikres for eftertiden.

Slots- og Kulturstyrelsen har udarbejdet en vejledning med et sæt retningslinjer om gennemførelsen af forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser efter Museumslovens kapitel 8.

Vejledningen er særligt rettet mod bygherrer og arkæologisk arbejdende museer efter Museumslovens kap 8. Formålet med retningslinjerne er at sikre en ensartet praksis landet over. De arkæologiske undersøgelser gennemføres efter Museumslovens bestemmelser (bekendtgørelse nr. 1505, 14. december 2006). Du kan komme frem til vejledningen ved at klikke her.

En man usikker på, om der er fortidsminder på et konkret areal, kan man forud for et jordkøb, bygge- og anlægsarbejde eller anden aktivitet, der medfører jordarbejde, kontakte det lokale museum, der har oplysninger om kendte fortidsminder i Danmark.

Ring til museet på tlf. 8739 4000 eller send os en mail hvis du har spørgsmål forud for et byggeri.

Læs mere om kulturarvssikring på nedenstående links.