After the Apocalypse

Klimaet og miljøet på vores klode er omskiftelige – nogle gange i ekstrem forstand. For 13.000 år siden gik en stor vulkan, i det vi i dag kalder Tyskland, i voldsomt udbrud – med store følgevirkninger for planter, dyr og ikke mindst mennesker. Med afsæt i denne fortidige apokalypse, spørger udstillingen ’After the Apocalypse’ om vi kan lære noget af fortiden, når katastrofen rammer os i fremtiden.

Klima, natur og samfund

Baggrunden for udstillingen er et fireårigt forskningsprojekt om vulkanudbruddet. Udstillingen præsenterer projektets resultater, som har givet nyt indblik i udbruddet selv og i hvordan udbruddet og dets asknedfald over Europa – fra Italien i syd til Rusland i nord – påvirkede datidens klima, natur og samfund. 

Katastrofer som samfundsspejl

Formålet med forskningsprojektet har ikke kun været at udforske denne voldsomme hændelse i fortiden, men også at bruge den som spejl. Kan vi lære noget af fortiden i forhold til vores egen tid og den fremtid, vi går i møde? Hvis mennesker i Europa – og i Danmark – er blevet påvirket af et fjernt vulkanudbrud, kan det mon ske igen? Hvad vil konsekvenserne være? 

Mellem science og science fiction
I udstillingen konfronteres gæster med både fortid og fremtid: Først oplever man perioden 13.000 år før nutiden og videnskaben bag Laacher See-udbruddet. Begivenheden har, ligesom Vesuvs udbrud mange tusinde år senere, skabt et øjebliksbillede af oldtidens landskab. Igennem de arkæologiske fund kommer man som gæst tæt på udbruddet: Hvordan blev udbruddet oplevet, og hvordan påvirkede det datidens mennesker? I udstillingens anden del lader vi udbruddet ske igen i et tankeeksperiment, der minder om science fiction. Året er 2100 og i et scenario, der ligner vores moderne samfund, spørger udstillingen: Hvordan ville et lignende udbrud påvirke os?

Apokalypsen som motor

Laacher See-udbruddet for 13.000 år siden medførte uro og omvæltninger for de berørte mennesker, men skabte også grobund for en kulturel opblomstring i Sydskandinavien. Ekstreme hændelser – vulkanudbrud, stormfloder, pandemier – giver anledning til eftertanke og skubber ofte gang i en samfundsudvikling. I en verden plaget af klimaændringer, biodiversitetstab, migration og politisk strid kan spejlet til fortiden bruges til at spå om fremtiden – og måske til at være bedre forberedt på de ekstreme hændelser, som kan komme til at ske? 

After the Apocalypse kan ses til og med 16. maj 2021.

 

Baggrunden for udstillingen er det store fire år-lange forskningsprojekt "Apocalypse then? The Laacher See volcanic eruption (13,000 years before present), Deep Environmental History and Europe’s geo-cultural heritage”. 

Projektet er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond gennem deres særlige Sapere Aude program for banebrydende, udfordrende og tværfaglig forskning med yderligere støtte fra Aarhus Universitets Institut for Kultur og Samfund. Udstillingen er udarbejdet af forskere fra Aarhus Universitets Laboratory for Past Disaster Science.