Mild Apokalypse

Udstilling om utæmmet liv i ruinlandskaber

Fra 4. februar til 4. juni 2016 viser Aarhus Universitet udstillingen ’Mild Apokalypse – utæmmet liv i et dansk ruin landskab’ på Moesgaard Museum.

Udstillingen udforsker det liv og de landskaber, der lige så stille gror frem i skyggen af industriel aktivitet. I en tilsyneladende helt almindelig dansk egn har en forekomst af brunkul sat sine bemærkelsesværdige spor. 

Landskabet, som findes i nærheden af Herning, er gennemgribende formet af den jagt på energi, som satte området under udvinding i årene 1940-1970, og som for en kort periode befolkede stedet tæt med såvel entreprenører, skovlføre arbejdsmænd som sortbørshandlere og lykkeriddere. Brunkullene brændte hurtigt ud, folk flyttede videre, men udvindingen har efterladt et ruinlandskab med forsurede søer og jævnlige sandskred. Umuligt at tæmme, risikabelt at færdes frit i og uegnet til industrielt land- og skovbrug. I stedet bebos området nu af kronvildt, ukrudt, ensomme ulve, invasive plantearter og andre former for liv, der trives og samarbejder, hvor tidligere industri har udpint mulighederne for fortsat industri.

Velkommen til et dansk antropocænt landskab, som er sprunget i skov.    

Bag udstillingen står to forskningsprojekter ved Aarhus Universitet, AURA (Aarhus University Research on the Anthropocene) og C3net: Climate – Culture – Catastrophy Network. 

Hør P1 programmet Natursyn om det midtjyske ruinlandskab.