Stavkirken

Stavkirke rekonstrueret efter fund fra Hørnings vikingetid

De første kirker

Omkring år 965 blev Danmark officielt kristnet. De første kirker var af træ (stavkirker), men allerede i 1100-tallet blev de afløst af stenkirker. Ingen af de tidlige trækirker er bevaret. Moesgaards stavkirke giver et kvalificeret bud på, hvordan de tidligste kirker i landet så ud.

Rekonstruktion af Stavkirken fra Hørning

Udgangspunktet for rekonstruktionen er spor af vægstolper og gulvlag fra en trækirke, som er fundet i Hørning Kirke tæt ved Randers.

Fra denne kirke stammer også den berømte "Hørningplanke", der er et stykke af trækirkens hammerbånd og dekoreret med "ormeslyng" på ydersiden. På grundlag af årringene i træet kan den dateres til omkring 1060, dvs. overgangen mellem vikingetid og middelalder.

Klokkestabel og klokke

I løbet af efteråret og vinteren 2003-2004 blev stavkirken forsynet med en klokkestabel. Ved udgravningerne i Hørning fandtes der nemlig også spor efter en klokkestabel lige vest for stavkirken.
I 2005 gennemførte Moesgaard Museum og Aarhus Universitet i samarbejde et eksperimentalarkæologisk projekt, der gik ud på at støbe en bronzeklokke til tårnet efter den metode, som er beskrevet af middelaldermunken Theophilus. Klokken hænger nu i tårnet.