Alken Enge

Hær og efterkrigsritual i jernalderen - de dræbte krigere i offermosen Alken Enge i Illerup Ådal

Efter en meget spændende udgravning i sommeren 2009 ved Vædebro i Alken Enge, har Carlsbergfondet bevilget 1,5 millioner kr til videre forskning og udgravninger i Alken Enge i Illerup Ådal. Engene er beliggende, hvor Illerup Å løber ud i Mossø. Et tidligere større søområde på ca. 600 x 600 m var omkring Kr. f. skueplads for en meget stor offerbegivenhed. Det som arkæologerne finder i dag under ca. 2 meter mose er menneskeknogler liggende på den gamle søbund som enkeltknogler og ikke som hele skeletter.

Fundet i Alken Enge er enestående i international sammenhæng. Intet andet sted kendes så stor en mængde ofrede krigere fra tiden omkring Kr. f. Det åbner en unik mulighed for at få et indblik i hvem, det var der indgik i en hær, og hvilken skæbne de led efter et nederlag.

Med bevillingen fra Carlsbergfondet bliver det muligt at igangsætte nye, store udgravninger i Alken Enge og analyser af fundene og landskabet. Tilsammen vil de forhåbentlig være med til at klarlægge de mange spørgsmål, der er omkring fundet. Hvor kommer den slagne hær fra? Hvorfor er de netop endt i Alken enge? Kan de antropologiske analyser være med til at klarlægge omstændighederne omkring krigernes skæbne fra de dræbes ved krigshandlinger, til de bliver ofret i Alken Enge? Er det muligt at finde anvendelig DNA i knoglerne? Hvordan så landskabet ud og hvordan foregik offerhandlingerne? Hvor meget fortæller samtidige romerske kilder om germanere som krigsfører og deres rituelle skikke i forbindelse med krigsførelse?

Hør podcast om Alken Enge

Projektet er et samarbejde mellem Skanderborg Museum og Aarhus Universitet, Afdeling for Forhistorisk Arkæologi.

Der er lagt op til et stort tværvidenskabeligt samarbejde, der inddrager samarbejdspartnere i både ind og udland. Der vil blive arbejdet målrettet på at dokumentere fundforhold og bringe forskningen så langt, at der vil kunne tilvejebringes fondsmidler til videre forskning i de kommende år. I løbet af sommeren 2012 vil der blive udsendt en pressemeddelelse i forbindelse med de arkæologiske undersøgelser.

Projektet er financieret med støtte fra Carlsbergfondet.