Forskningsprojekter

Antikvarisk Afdeling 

Urban Diaspora

Nutidens multikulturelle danske byer er til debat hver dag. Men debatten mangler de perspektiver, som indsigt i fortiden giver. Målet med dette forskningsprojekt er at give indsigt i forholdet mellem danskere og de fremmede, der kom til vores byer i perioden mellem 1450 til 1650 ... Urban Diaspora – Diaspora Communities and Materiality in Early Modern Urban Centers

Alken Enge 

Efter en meget spændende udgravning i sommeren 2009 ved Vædebro i Alken Enge, har Carlsbergfondet bevilget 1,5 millioner kr til videre forskning og udgravninger i Alken Enge. Engene er beliggende, hvor Illerup Å løber ud i Mossø. Et tidligere større søområde på ca. 600 x 600 m var omkring Kr. f. skueplads for en meget stor offerbegivenhed ... Alken Enge - Hær og efterkrigsritual i jernalderen

Sarup projektet 

Siden 1971 har Moesgård Museum, ved overinspektør Niels H. Andersen, i samarbejde med Odense Bys Museer udforsket den tidlige bondestenalder i det sydvestfynske område gennem diverse arkæologiske udgravninger og undersøgelser. Senest er udgravningen af et meget omfattende gravanlæg ved Frydenlund ... Sarup projektet

Hummelure

I perioden mellem 2009 og 2012 har Moesgaard Museum foretaget store udgravninger af en meget velbevaret jernalderlandsby beliggende ved Skjoldelev ca. 10 km vest for Århus. Landsbyen, der strækker sig over et meget stort areal på ca. 5-6 hektar, kan dateres til perioden mellem ca. 200 e.Kr og 700 e.Kr. Landsbyen ved Hummelure er efter østjyske forhold særdeles velbevaret ... Hummelure

Borgprojektet

Kun de færreste ved, at der i gennemsnit har ligget en borg i hvert andet sogn! Op mod 2/3-dele af borgene er i dag sporløst forsvundet og kendes kun fra ældre historiske optegnelser. De ti kulturhistoriske museer i Region Midtjylland er sammen gået i gang med dette unikke forsknings- og formidlingsprojekt, hvor de i fællesskab vil sætte fokus på denne glemte og oversete kulturarv ... Borgprojektet – Middelalderborge i Region Midtjylland