Pleje af gravhøje

Lær mere om, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at pleje en gravhøj.

Mange gravhøje er groet til i krat og træer, og en del af dem er svære at genkende som gravhøje.

Fortidsmindernes synlighed er vigtig – dels for at de kan erkendes og dermed undgå utilsigtet ødelæggelse, dels for at folk kan opleve dem og have glæde heraf.

Det hører med til vores romantiske opfattelse af en gravhøj, at der skal stå store træer med imponerende kroner på den. Men gravhøjene har bedst af, at der ikke vokser træer, buske eller krat på dem. Bevoksningen kan nemlig dels skygge græsdækket væk, så der opstår jorderosion, og dels kan træernes rødder ødelægge de arkæologiske levn i fortidsmindet. Endelig kan træer, der vælter under storm trække rodkager op af fortidsmindet. En gravhøj bevares bedst, hvis der er et stabilt græsdække, der holder på jorden.

Som privat lodsejer må du gerne pleje din gravhøj og dermed medvirke til, at højen bevares.

Du kan læse nærmere om, hvad man må og ikke må i folderen ”Plej din gravhøj"

Har du et beskyttet sten- eller jorddige, så kan du her læse mere her

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til pleje af gravhøje, er du velkommen til at sende en mail til museumsinspektør Marlene Sørensen på mas@moesgaardmuseum.dk eller ringe på tlf. 23382331.