Indsamling

I Museumsloven står, at alle museer skal indberette deres genstande med oplysninger til et nationalt register. Moesgaard Museums arkæologiske samling tæller 100.000-vis af genstande fra hele oldtiden og går tilbage til museets grundlæggelse i 1861. Samlingen er ved at blive gjort frit tilgængelig på internettet med fotos og fundoplysninger.

 

Moesgaard Museums samlinger

Langtfra alle genstande i samlingen egner sig lige meget til at blive udstillet, men i forbindelse med museets udgravningsvirksomhed, forskning, undervisning og formidling er potteskår, flinteredskaber og diverse prøver af organisk materiale afgørende for det samlede billede af fortiden. Samlingen forøges løbende via museets målrettede udgravninger, og det betyder også, at museets arkæologer nøje prioriterer indsamlingen af genstande.

Samlingen af genstande, rapporter, tegninger og fotos stilles til rådighed for studerende og forskere fra ind- og udland. Desuden lægges digitaliseringen af samlingen løbende ud på hjemmesiden "Museernes Samlinger", hvor alle frit kan søge i genstande og museumssager.