Etnografisk Afdeling

Museum for hele verden

Etnografisk Afdeling på Moesgaard Museum trækker verdens globale sammenhænge ind på museet og ud til publikum.

Som afdelingens kerneopgave bidrager vi med fagligt indhold til museets publikums- og udstillingsaktivitet. Vi forsker i antropologi samtidig med, at vi varetager afdelingens to samlinger: De etnografiske samlinger og UNESCO Samlingerne.

De etnografiske samlinger rummer henved 50.000 genstande fra hele verden, og de bruges både til forskning og i udstillinger. De er for størstedelens vedkommende indsamlet siden 1950, og samlingerne udbygges løbende i forbindelse med nye indsamlings- og forskningsprojekter. Også fotosamlinger, film- og lydoptagelser indgår i De Etnografiske Samlinger. Læs historierne om vores genstande på den engelsksprogede blog Ethnographica - putting thoughts to things

UNESCO Samlingerne består af 29 udlånssamlinger. Omtrent hvert år arbejder vi sammen med forskende antropologer med at etablere en ny UNESCO samling til gavn for skoler og uddannelsesinstitutioner rundt i hele landet. 

Herudover forsker afdelingens inspektører i områder som historiske samlinger fra Nepal og Afganistan, samfundsforandring i Melanesien, nomader og migrantsamfund, samt jæger-samlere i Tanzania i temaer om repatriering, historie, håndværk, besjælede eller hellige genstande, kosmologi og ritualer, samt økonomisk antropologi.

Etnografisk Afdeling har tætte bånd til faget antropologi ved Aarhus Universitet gennem forskellige forskningsprojekter, herunder et varierende antal ph.d.-stipendiater, der aktivt bidrager til nyindsamlinger, udstillinger og publikationsvirksomhed. 

Etnografisk Afdeling har været knyttet til museet siden 1953, hvor Den Etnologiske Studiesamling ved Aarhus Universitet blev oprettet. Studiesamlingen overgik til Moesgaard Museum i 1999.