De etnografiske samlinger

Museum for hele verden

De etnografiske samlinger på Moesgaard Museum har tre formål: indsamling af, forskning i og formidling af etnografi og etnografiske genstande.

Samlingerne rummer henved 50.000 genstande fra hele verden, og de bruges både til forskning og i udstillinger. De er for størstedelens vedkommende indsamlet siden 1950, og samlingerne udbygges løbende i forbindelse med nye indsamlings- og forskningsprojekter. Også fotosamlinger, film- og lydoptagelser indgår i De Etnografiske Samlinger.

De Etnografiske Samlinger har tætte bånd til faget antropologi ved Aarhus Universitet gennem forskellige forskningsprojekter, herunder et varierende antal ph.d.-stipendiater, der aktivt bidrager til nyindsamlinger, udstillinger og publikationsvirksomhed.

De Etnografiske Samlinger har været knyttet til museet siden 1953, hvor Den Etnologiske Studiesamling ved Aarhus Universitet blev oprettet. Studiesamlingen overgik til Moesgaard Museum i 1999 og fik navnet De Etnografiske Samlinger.