UNESCO-samlingerne

Moesgaards UNESCO-samlinger er kasser fyldt med spændende genstande fra et sted i vores verden.

Verdens kulturelle variation

Med UNESCO-samlingerne kan skoleklasser fra 0. - 9. og ungdomsuddannelser, få indblik i liv og vilkår over hele kloden, og se hvor ens og hvor forskellige vi er. Moesgaards UNESCO-samlinger er fulde af spændende genstande fra et sted i vores verden, hvor tingene helt sikkert er meget anderledes end din hverdag. Genstande som kommer ud i klasselokalerne og gør undervisningen levende. 

UNESCO-holdet på Moesgaard Museum vil gerne invitere jer til at lege med på og udforske forskellige temaer, der alle sammen er aktuelle for hele verden. Vi vil se på dem gennem andre øjne, gennem mennesker i andre kulturer og lande, og på den måde kan I måske opdage nye vinkler på jeres liv.  

UNESCO er De Forenede Nationers (FN) uddannelses, videnskabelige og kulturelle organisation. Den bidrager til fred og sikkerhed ved at fremme internationalt samarbejde. UNESCO fremmer videndeling og en fri strøm af idéer, der forøger fælles forståelse og mere viden om vores alles liv. UNESCOs programmer bidrager til opnåelsen af FN’s 17 Verdensmål. 

Vi har udarbejdet flere forskellige opgaver inddelt i temaer og trin, så kasserne er lige til at gå til, hvad enten det er til grundskolen, ungdomsuddannelse, højskole eller et bibliotek.

Lån en UNESCO-samling

Det særlige ved UNESCO-samlingerne er, at skolerne kan låne materialet ud på skolen, hvor eleverne må røre ved og arbejde med de autentiske genstandene, og på den måde få konkrete hands-on erfaringer, samt indlevelse i de kulturelle verdener, som materialet belyser. Der er i disse år stor efterspørgsel på autentisk konkretmateriale til brug i undervisningen, og UNESCO Samlingerne er et unikt og fagligt grundigt tilbud om det.

Samlingerne modtog i 2017 Dansk etnografisk forenings formidlingspris.