UNESCO Samlingerne

”UNESCO Samlingerne er mobile, færdigpakkede undervisningssamlinger etableret ved Moesgaard Museum af faguddannede antropologer

Verdens kulturelle variation

Formålet med UNESCO Samlingerne er at udbyde forskningsbaserede samlinger, der konkret formidler verdens kulturelle variation. Vi tilbyder et undervisningsmateriale, der giver indblik i menneskelig livsførelse og livsanskuelser (se UNESCOs deklaration om intangible cultural heritage), og vi gør materialet tilgængeligt til brug i undervisningen i hele Danmark.

Vi ønsker med samlingerne at styrke læring om verdens kulturelle mangfoldighed med fokus på relaterbare områder såsom dagliglivet, festlige højtider, religion, arbejds-, skole- og børneliv. I en global verden er det i tiltagende grad vigtigt at lære om verden uden for vores eget kulturområde og pege på forbindelser og forskelle mellem mennesker og samfund.

Lån en UNESCO samling

Det særlige ved UNESCO Samlingerne er, at skolerne kan låne materialet ud på skolen, hvor eleverne må røre ved og arbejde med de autentiske genstandene, og på den måde få konkrete hands-on erfaringer, samt indlevelse i de kulturelle verdener, som materialet belyser. Der er i disse år stor efterspørgsel på autentisk konkretmateriale til brug i undervisningen, og UNESCO Samlingerne er et unikt og fagligt grundigt tilbud om det.

Lånebetingelser: Skoler med certificeret UNESCO-låner (gennem et-dagskursus), og som abonnerer på samlingerne (koster 900 kr/år), kan låne samlingerne i perioder af tre uger. Læs mere

Samlingerne modtog i 2017 Dansk etnografisk forenings formidlingspris.”