Arkæologisk IT

Arkæologisk IT leverer højteknologiske serviceydelser til museer og forskningsprojekter primært indenfor arkæologi

En meget stor del af vores arbejdsopgaver foregår i GIS- og 3D-software, men vi arbejder også med databaser, metodeudvikling, digitalisering, dataanalyse, programmering, datakonvertering, datahygiejne, illustrationsarbejde, 3D animering og -dokumentation.
Arkæologisk IT har deltaget i mange udgravninger, bl.a. Jelling, Alken Enge og Skelhøj og gennem årene leveret forskellige dataydelser til flertallet af de arkæologiske museer i Danmark.

Hos Arkæologisk IT har vi gennem mange år beskæftiget os med fotogrammetri som udgravningsdokumentation og vi leverer ydelser i form af ortofotos og 3d modeller til mange danske museer.
Processen fra foto til model kan skitseres i dette korte workflow:
1: I tager fotos af udgravningsfladen/profilen.
2: I indmåler punkter.
3: I sender fotos og målepunkter.
4: Vi laver en 3D model og sender de ønskede formater retur (oftest en 3D pdf og et ortofoto georefereret og klar til MapInfo).

Ortofoto og pdf vil typisk kunne sendes retur indenfor 24 timer. Kvalitet af data vil afhænge af det indsendte materiale, dvs. skarpe, dækkende fotos og præcise målepunkter. Har I fotos som I gerne vil omdanne til en 3D model eller et projekt, hvor I påtænker at anvende 3D til dokumentation, så kontakt venligst: 

Peter Jensen
pje@moesgaardmuseum.dk
T 87 16 21 76
M 24 25 59 41

 

Siden er under opbygning. Indtil videre kan mere info findes her.