Om Konserveringen

Det konserveringstekniske afsnit på Moesgaard Museum har eksisteret siden 1950. Konservatorerne arbejder med at sikre oldsager og etnografika mod nedbrydning af forskellig art, og arbejdsmetoderne udvikles løbende i forbindelse med de mangeartede opgaver. Desuden arbejder konservatorerne blandt andet med materialeanalyser, udstillinger og udgravning af fund i laboratoriet. På grund af afdelingens særlige ekspertise i behandling af vanddrukkent materiale, arkæologisk jern og fremstilling af kopier, rådgiver og udfører konservatorerne også opgaver for andre museer i ind- og udland.  

Via nedenstående links kan du læse mere om de forskellige specialområder.