Rekonstruktioner

Konservatorerne arbejder med afstøbning og kopiering af museumsgenstande til udstillingsbrug, salg af kopismykker samt forskning. Materialevalg samt genstandens skrøbelighed og porøsitet er faktorer, der spiller en vigtig rolle for et tilfredsstillende resultat.

Udfyldninger og retouchering udføres så det implementerede materiale ikke skæmmer det æstetiske indtryk. Samtidig bør man kunne se en farve- eller teksturforskel mellem det oprindelige og det påførte materiale.