Geofysik

Med geofysiske målemetoder er det muligt at "se" ned i jordlagene og påvise fortidige aktiviteter

Primært anvendes magnetometerundersøgelser, hvor lokale ændringer i jordens magnetfelt registreres. De fortidige aktiviteter som kan påvises gennem ændringer i magnetfeltet kan f.eks. være ildsteder, jernudvindingsovne, grubehuse, større stolpehuller eller stenansamlinger. Billedet til venstre viser eksempelvis en magnetometerundersøgelse af en gravhøj med bevaret stensætning.

Geofysiske målemetoder er non-destruktive, dvs. at der ikke foregår noget aktivt indgreb i de arkæologiske lag. Herved egner metoden sig glimrende til f.eks. undersøgelser af fredede anlæg, hvor man kan få et indtryk af hvad anlægget rummer uden der efterfølgende udgraves i det.

I forbindelse med undersøgelserne anvendes enten en håndholdt enhed. Normalt udlægges et 50x50 meter søgefelt som afsøges. Alt efter terræn og udstyr, som anvendes, kan der måles op til ca. 7.000 m2 om dagen.

For yderligere information kontakt venligst afdelingsleder

Peter Hambro Mikkelsen
phm@moesgaardmuseum.dk
M 28 99 25 38