Human Osteologi

Human osteologi er studiet af menneskets knogler. Bevarede knogler fra fortidens mennesker kan fortælle os om hvem de var og hvordan de levede – og døde

Arbejdsfeltet er studiet af bevarede brændte eller u-brændte humane knogler fra arkæologiske udgravninger. Knogler fra mennesker findes hovedsagligt i forbindelse med udgravninger af kirkegårde og forhistoriske begravelspladser. Det kan være som jordfæstegrave, brandgrave og urne begravelser. Menneskeknogler dukker dog også op i andre sammenhænge, f.eks. mosefund eller på bopladser.
Formålet med studiet af humane knogler er at øge vores viden om det forhistoriske og det historiske menneske, det samfund de levede i og de forhold de levede under. Knoglerne kan fortælle om personens køn, alder, højde og statur og i heldige tilfælde også om påvirkninger og hændelser i personens liv som: Kosten, mangeltilstande, tandhygiejne og langvarige sygdomme, slidtage og trauma (frakturer) og i sjældne tilfælde også om dødsårsagen.
Derved kan knoglerne være med til at belyse mange sider af menneskelivet i tidligere tider som F.eks. Ernæringstilstand, helbredstilstand og sygdomstryk, sygdoms- og traumabehandling og mangel på samme, graden af slidskader på kroppen osv. Studiet af menneskeknogler kan ligeledes belyse begravelsesritualer og traditioner for håndtering af de døde.
Er mange mennesker begravet, er det muligt at undersøge en population og her vil mere overordnede demografiske temaer kunne belyses, det være sig gennemsnitslevealder, børnedødelighed og sundhedstilstand, graden af vold og ulykker og forskelle mellem forskellige befolkningsgrupper (køn, alder, status) i det pågældende område og den aktuelle tidsperiode.