Naturvidenskab

Moesgaard Museums Afdeling for Konservering og Naturvidenskab udfører arkæologiske specialopgaver vedrørende materialeidentifikation og materialeanalayse for museer og universiteter i ind- og udland. Afdelingen er siden 2003 blevet udvidet med en række naturvidenskabelige dicipliner såsom analyser af forkullet træ og korn, pollen og dyreknogler.

Specialområderne er metodisk set naturvidenskabelige. Formålet med analyserne er dog at opnå en bedre viden om mennesket i forhistorisk tid. De tværvidenskabelige analyser skal ses som en integreret del af arkæologien og som et vigtigt led i forståelsen af menneskets udnyttelse af planter og dyr m.m.

Via nedenstående links kan du læse mere om de forskellige specialområder