Tefrokronologi

Tefrokronologi er en metode, hvor man, ved hjælp af vulkansk aske (=tefra), kan datere og forbinde arkæologiske og geologiske aflejringer

Tefra stammer fra det græske ord τεφρα og betyder aske. Vulkansk aske er dog ikke et produkt af organisk forbrænding, men opstår, når den varme magma kommer i kontakt med kold luft, vand og/eller is. Idet magmaen nedkøles hurtigt, dannes små glasskår og bjergartsstøv. De største partikler falder ned tæt ved vulkanen, mens de mikroskopiske partikler bliver – alt efter hvor eksplosivt udbruddet er – bragt højt op i atmosfæren og kan ved vindens hjælp spredes over meget store afstande. Det er bl.a. muligt at finde tefra fra islandske vulkaner i Danmark og sågar så langt væk som Centraleuropa.

Når tefraen falder ned på landjorden og søer, dannes et tyndt sammenhængende "tæppe" af aske, som, tæt på vulkanen, kan ses med det blotte øje. I Danmark er tefra-lagene dog så tynde, at det er nødvendigt at bruge forstørrelser på 400 til 1000 gange for at finde og identificere tefrapartiklerne. Når
man er så langt fra vulkanen, at tefraen ikke kan ses, kaldes den også mikrotefra eller cryptotefra. Et unikt træk ved tefra-nedfaldet er, at nedfaldet (arkæologisk set) sker samtidigt over hele nedfaldsområdet, og derfor har tefra-laget samme datering alle steder. Mange af de store vulkanudbrud, som har ført til tefra-aflejringer på lang afstand, er i dag veldateret. Derigennem er disse tefralag blevet til yderst brugbare kronologiredskaber.

For mere information kontakt venligst:
Mads Bakken Thastrup
mbt@moesgaardmuseum.dk
T 87 39 40 41

M 21 70 30 53