Vedanatomi

Med særlig baggrund i den arkæologiske kontekst, samt træets egenskab og natur er vi her på afdelingen flere specialister, der til dagligt arbejder med arkæologisk træ fra størstedelen af Danmark og Norge og daterer sig til samtlige arkæologiske perioder. Grundet vores erfaring i både forkullet og vanddrukkent træ, samt den brede geografiske spredning og alsidige datering af vores arbejdsområde, besidder vi et bredt nationalt overblik over, hvilke problemstillinger og tendenser, der kunne være relevante at udforske nærmere.
Gennem bestemmelsen af træart og vurderingen af træets bevaring og fragmentationsgrad arbejder vi med at give indblik i, hvordan man i forhistorisk og historisk tid udnyttede denne altafgørende ressource efter jordbundsforhold, geografi og tilgang.
Ved udførelsen af bestemmelser af træ fra systematisk udvalgte kontekster (f.eks. brandgrave, jernudvindingsovne, kogestensgruber, våbenofferfund eller fiskeanlæg) vurderes det, om bestemte træarter blev foretrukket på baggrund af enten tilgængelighed, hårdhed, fleksibilitet, farve eller brændværdi. Hvis det f.eks. er bestemte træsorter, som optræder igen og igen, kan det være en indikation på en fastlagt skik.
Foruden komparative studier kan vedanalysen også give et indblik i vore forfædres teknologiske kendskab. Det værende produktionen af smedjekul, fiskegærde eller husholdningsemner/genstande. Et godt eksempel på sidstnævnte er f.eks. fund af drejede træskåle, som viser en fin beherskelse af både trævalg og af den håndværksmæssige kunnen i forbindelse med udstemning af skålene og deres overfladetilhugning.
Foruden vedanalyser udfører vi også udtagning af træ til 14C-datering. I forbindelse med 14C-datering på træ udfører vi altid bestemmelser af træet, således at det altid er den bedst egnede art og del af træet, som der dateres på. Et stykke træ kan nemlig dateres flere hundrede år ældre end dets brugsperiode, hvis prøven der udtages, tilhører den inderste del af stammen eller en træart, der kan blive meget gammel.
På træstykker med bevaret bark er det også muligt at årstidsbestemme konkrete aktiviteter, idet man kan se hvad tid på året væksten er afbrudt ved fældning. Desuden kan angreb af larver og biller vise, om træet har været gammelt før det blev smidt væk eller kasseret.