Priser og prøvetagninger

Her kan du downloade en række forskellige vejledninger vedrørende prøveudtagning af pollen- og makrofossilprøver, dyreknogler m.m. Se også vores prisliste og prøveindleveringsskema.