Videnskabelige rapporter

Arkæobotaniske undersøgelser

2023

2023:109 KNV 01035, Lystager Torp (FHM 4296/3457) Analyse af makrofossiler fra et middelalderligt hus og mulige brydegruber fra 1600-1900-tallet

2023:106 ÅHM 7495, Flødalen fundområde H, L, M og N (FHM 4296/3869)

2023:105 ØFM 1103, Skellerup Vest (FHM 4296/3513) Makrofossil-analyse af en kulmættet grube fra førromersk jernalder

2023:86 HAM 5841, Sønder Ønlev VII (FHM 4296/2944) Analyse af makrofossiler fra huse, et stolpehul, en ovn og firestolpe-anlæg fra senneolitikum til yngre romersk/ældre germansk jernalder

2023:68 KNV 00700-02, Antonihøjen (FHM 4296/3418) Analyse af makrofossiler fra en middelalderlig grube

2023:61 MKH 1940, Vesterbygård (FHM 4296/3506) Arkæobotanisk analyse af prøver fra en økonomibygning fra vikingetid

2023:43 ARV3, Vesterhav Syd Kabeltracé (FHM 4296/3042) Arkæobotanisk analyse af prøver fra tre grubehuse fra yngre germansk jernalder/ældre vikingetid

2023:40 MKH 1901, Banggård (FHM 4296/2901) Arkæobotanisk analyse af prøver fra en økonomibygning fra ældre førromersk jernalder

2023:35 HEM 3441, Rosenholmvej (FHM 4296/77) Analyse af makrofossiler fra en kogestensgrube fra ældre bronzealder

2023:33 ÅHM 7482, Torupgård, Nørager(FHM 4296/3543) Analyse af makrofossiler fra et grubekompleks fra yngre bronzealder/ældre jernalder

2023:29 ÅHM 7326, Neder Næsgård, etape V (FHM 4296/3558) Analyse af makrofossiler fra et hus fra mellemste bronzealder

2023:20 HAM 5963, Stelhøj II (FHM 4296/3135) Analyse af makrofossiler fra et senneolitisk hus

2023:18 OBM 16081, Vesterlund (FHM 4296/3105) Analyse af makrofossiler fra fem huse og en brønd fra yngre romersk/ældre germansk jernalder

2023:17 ÅHM 7290 Vesterbjergvej (FHM 4296/3456) Arkæobotanisk analyse af prøver fra en staklade og en ringgrøft fra ældre middelalder

2023:16 TAK 1461, Rymarksgård (FHM 4296/3013) Arkæobotanisk analyse af prøver fra et ”forråds-”hus fra yngre bronzealder periode V-VI

2023:10 VKH 8146, Ballevej (FHM 4296/3412) Analyse af trækul og makrofossiler fra jernudvindingsovne arkæologisk dateret til yngre romersk jernalder og germansk jernalder

2023:06 HBV 1809, Revsinggård II (FHM 4296/3290) Makrofossilanalyser af fire kornholdige gruber samt et funktionshus med vægforløb og et kulturlag fra senneolitikum periode I – II

2022

2022:69 MKH 2009, Elbækgård (FHM 4296/3643) Analyse af makrofossiler fra et senneolitisk hus

2022:68 HAM 5318, Petersborg (FHM 4296/3135) Analyse af makrofossiler fra tre huse fra ældre middelalder

2022:67 OBM 4937, Nørrebjerg (FHM 4296/1883) Arkæobotanisk analyse af to hustomter fra senneolitikum

2022:61 KBM 4474, Vestergade 4-6 (FHM 4296/3344) Arkæobotaniske analyser af vådprøver og floteringsprøver fra 1300-1400 tals middelalderlag

2022:41 KNV 00858-02, Fredhøj (FHM 4296/3085) Makrofossilanalyse af prøver fra moderne stolpehuller

2022:40 KBM 4483, Lille Kongensgade 20-22 (FHM 4296/3346) Naturvidenskabelige analyser af vådprøve, floteringsprøve og soldeprøve fra middelalderhus

2022:38 VSM 10.631, Dalsgård, Asmild (FHM 4296/3091) Makrofossil- og vedanalyse af 15-stolpe anlæg og makrofossil analyse af korngrube fra yngre neolitikum

2022:37 KNV 00894-02, Ølsemagle Vest (FHM 4296/3016) Analyse af makrofossiler fra en grube og huse fra ældre germansk jernalder, vikingetid og middelalderen

2022:25 KNV 00807-02, Åhøjgård (FHM4296/3053) Analyse af makrofossiler fra fem anlæg fra perioden yngre bronzealder til ældre germansk jernalder

2022:15 KNV 01001-01, Røgeskov (FHM 4296/3220) Analyse af makrofossiler fra to stolpehuller fra ældre romersk jernalder og germansk jernalder

2022:10 KNV 00921, Ågård (FHM 4296/3039) Analyse af makrofossiler to hustomter fra overgangen mellem yngre romersk jernalder/ældre germansk jernalder og ældre vikingetid 

2022:09 HEM 5664, Gullestrup Kirke Øst (FHM4296/2947) Kombineret arkæobotanisk & vedanatomisk analyse af prøver fra et grubehus fra ældre middelalder samt arkæobotanisk analyse af prøver fra to jernudvindingsovne fra yngre jernalder

2022:07 ÅHM 6295, Budolfi Plads (FHM 296/1756) Makrofossilanalyse af fire prøver fra to latriner fra middelalder og renæssance i det centrale Aalborg 

2021

2021:52 TAK 1886, Hyldager Bakker (FHM 4296/2013 Arkæobotanisk analyse af prøver fra en hustomt fra yngre romersk jernalder

2021:50 HEM 5316, Gammelagergård (FHM4296/1760) Arkæobotanisk analyse af prøver fra en brønd fra førromersk jernalder

2021:48 HEM 5388, Hedegård III (FHM4296/1911) Arkæobotanisk analyse af en kogestensgrube og et stolpehul fra yngre bronzealder/ældre jernalder

2021:47 HEM 5384, Krogstrup VIII (FHM4296/1895) Arkæobotanisk analyse af materiale fra en kogegrube fra yngre bronzealder

2021:46 HEM 5400, Romvigvej (FHM4296/2184) Kombineret arkæobotanisk og vedanalyse af grubehus fra ældre middelalder

2021:43 HEM 5396, Troelstrupvej (FHM 4296/1913) Arkæobotanisk analyse af yngre bronzealderprøve fra brønd

2021:38 MNS 50.429, Ramløse Øst (FHM 4296/2868) Arkæobotanisk analyse af makrofossiler fra to brandtomter fra ældre germansk jernalder

2021:28 SBM 1383, Firgårde IV, etape II (FHM 4296/3103) Analyse af makrofossiler og trækul fra hørtekstilproduktionsanlæg og andre bygninger dateret fra mellem/yngre førromersk til ældre germansk jernalder

2021:17 VSM 10.572, Arnbjerg Nord (FHM 4296/2993) Arkæobotanisk analyse af makrofossiler fra huse fra slutningen af Yngre bronzealder

2021:15 KNV 00550-02, Skullerupvej Nord (FHM 4296/2564) Makrofossilanalyser af prøver fra langhuse fra romersk jernalder og en førromersk grube

2021:14 SMS 1518, Thise Mejeri II (FHM 4296/2702) Vedanatomisk analyse af trækul fra en grav dateret til enkeltgravskultur, koge-/ildgruber dateret til bronzealder /jernalder samt kombineret ved- og makrofossilanalyse af materiale fra grubehus dateret til ældre vikingetid

2021:12 ÅHM 7066, Hørshøjgård (FHM 4296/3005) Arkæobotanisk analyse af makrofossiler fra en yngre bronzealder korngrube

2021:08 KNV 00781,02, Kildebjerg Agre (FHM4296/2817) Arkæobotanisk analyse af prøver fra en grube fra neolitikum, økonomibygning fra germansk jernalder og en brønd fra vikingetid

2021:07 VHM 00286, Ådalen, fase 2 (FHM 4296/2668) Arkæobotanisk analyse af prøve fra husgrube fra ældre bronzealder

2021:04 ROM 3423, Dysseholm (FHM4296/3010) Arkæobotanisk analyse af neolitisk grøftesystem og tagbærende stolpe fra grubehus

2021:03 FHM 5598, Præstegårdsvej (FHM4296/2169) Arkæobotanisk analyse af et hus og offergrube fra førromersk jernalder

2021:02 MVE 3570-2, Høm Byvej 3 (FHM 4296/3294) Arkæobotanisk analyse fra en grube fra tidlig middelalder

2021:01 SBM 1159, Kildebjerg Ry, Midterfasen del II (FHM 4296/2621) Arkæobotanisk analyse af makrofossiler fra en grube/ovn fra førromersk jernalder og en hørbrydningsgrube fra 1800-tallet

2020

2020:34 OBM 9829, Højme Øst (FHM 4296/2770) Arkæobotanisk analyse af en storgård fra ældre germansk jernalder

2020:29 KNV 00691-1 & -2, Hammer Enghave (FHM 4296/2958 & -2953) Analyse af makrofossiler fra staklader og huse fra yngre bronzealder og jernalderen

2020:26 KNV 00594-02, Ellebjerg (FHM 4296/2631) Analyse af makrofossiler af gruber og huse fra neolitikum og jernalderen

2020:25 SJM 780, Site Esbjerg (FHM 4296/2906) Kombineret arkæobotanisk- og vedanatomisk analyse af gruber og stolpehuller arkæologisk dateret til henholdsvis maglemosekultur og ældre jernalder/yngre bronzealder

2020:17 SJM 166 II, Nørregårdsparken (FHM 4296/2968) Analyse af makrofossiler og trækul fra jernudvindingsovne og et grubehus dateret til yngre romersk/ældre germansk jernalder

2020:12 KNV 00636, Ringsted-Femern område 58, Sct. Clemensvej og KNV 00688, Ringsted-Femern område 41 (FHM 4296/2654 og 2650) Arkæobotanisk analyse af makrofossiler fra gruber og et ildsted fra yngre romersk jernalder og vikingetid

2020:10 THY 6017, Vester Vandet (FHM 4296/1331) Arkæobotanisk analyse af to grubehuse samt kulturlag fra vikingetiden

2020:02 KNV KNV 00300-08, Stolpegården (FHM 4296/2377) Analyse af makrofossiler fra tidlig neolitiske gruber

2020:01 KNV 00440-02, Rødvigvej III (FHM 4296/2519) Analyse af makrofossiler fra to palisadestolpehuller fra enkeltgravskulturen(/senneolitikum)

 

2019

2019:47 TAK 1506, Brøndbylund 3 (FHM 4296/2382) Makrofossilanalyser af prøver fra et treskibet hus fra ældre romersk jernalder samt to brandpletter fra yngre bronzealder/ældre førromersk jernalder

2019:41 FHM 5180, Riisvej i Norring (FHM 4296/2620) Analyse af makrofossiler fra yngre jernalder

2019:38 DKM 20.812, Alstrup (FHM 4296/2640) Makrofossilanalyse af en prøve fra et tagstolpehul i et treskibet bronzealderhus i Vestjylland

2019:34 OBM 4937, Nørrebjerg, etape 1 & 2 (FHM 4296/1883) Arkæobotanisk analyse af stolpehulsfyld fra huse fra senneolitikum, yngre bronzealder, yngre romersk/ældre germansk og ældre germansk jernalder

2019:32 FHM 5143, DNU Skejby, etape 1, område 3 (FHM 4296/837) Arkæobotanisk analyse af forkullede planterester fra staklade og grube fra ældre jernalder

2019:31 HEM 5390, Sindinggård (FHM 4296/2181) Arkæobotanisk analyse af forkullede planterester fra tre jernudvindingsovne fra germansk jernalder

2019:29 OBM 9776, I. Vilhelm Werners Plads(FHM 4296/1392) og OBM 8280, Adelgade (FHM 4296/1702). Archaeobotanical analyses of samples from Medieval Odense

2019:27 ÅHM 6686, Bispensgade 14 (FHM 4296/2541) Makrofossilanalyse af to prøver fra middelalderlige lag i Aalborg

2019:25 SBM 1383, Firgårde IV etape II, del III (FHM 4296/2356) Arkæobotanisk analyse af forkullede planterester fra jernudvindingsovne og et hus fra romersk jernalder

2019:24 FHM 5453, Bendixminde delområde 5 (FHM 4296/1831) Makrofossilanalyser af to hustomter fra yngre romersk jernalder

2019:20 TAK 1351, Merlegårdsvej (FHM 4296/2410) Makrofossilanalyser af to prøver fra et tagstolpehus fra yngre vikingetid og en grøft fra 1100-1440-tallet

2019:23 OBM 5525, Campus etape 7 (FHM 4296/2369) Makrofossilanalyser af tre prøver fra perioden ældre-yngre germansk jernalder

2019:16 FHM 5450, Bendixminde, delområde 2 (FHM 4296/1828) Makrofossilanalyser af prøver fra en ovngrube fra førromersk jernalder

2019:15 VSM G757, Duehøj SV (FHM 4296/ 1130 1130) Makrofossilanalyser af prøver fra to økonomibygninger samt en ovn fra yngre romersk-ældre germansk jernalder

2019:06 HEM 5270, Krogstrup VII (FHM 4296/2088) Makrofossilanalyser af prøver fra en ovngrube og et stolpehul/fyldskifte fra yngre bronzealder

2019:05 KNV 00333-03, Kildegård (FHM 4296/2396) Makrofossilanalyser af prøver fra et 1400-tals hus

2019:01 HBV 1466, Lille Tornumgård, etape II (FHM 4296/2213) Makrofossilanalyser af prøver fra to gruber fra yngre bronzealder

 

2018

2018:30 Göteborg 342, Masthugget 26:1, Amerikahuset FU, Sverige (FHM 4296/2752) Analyse af makrofossiler fra et brandlag i en bygning fra 1700-tallet på Gøteborgs havn

2018:27 VMÅ 2866, Fuglsang 2016 (FHM 4296/2436) Analyse af makrofossiler og trækul fra en ovn og en formodet ovn fra yngre bronzealder

2018:23 FHM 5452, Bendixminde, delområde 4 (FHM 4296/2361) Arkæobotanisk analyse af et jernudvindingsanlæg fra yngre romersk jernalder

2018:22 DKM 20.775, Barslev (FHM 4296/2308) Arkæobotanisk analyse af en prøve fra et stolpehul fra tidlig middelalder

2018:21 HEM 5265, Åbrinken (FHM 4296/1976) Arkæobotanisk analyse af forkullet plantemateriale fra et fyldskifte i et ældre bronzealderhus, samt fra en grube, sandsynligvis fra ældre førromersk jernalder

2018:20 RAÄ 60, Varnhem, Sverige (FHM 4296/2580) Analyse af makrofossiler fra et langhus og en grube fra romersk jernalder

2018:19 FHM 5292, Det Nye Universitetshospital Skejby, etape 2, område 2 (FHM 4296/1227) Arkæobotanisk analyse af forkullet plantemateriale fra en grube fra yngre bronzealder-ældre jernalder

2018:18 HOL 20.642, Elkær (FHM 4296/2307) Arkæobotanisk analyse af en prøve fra en koge-/ildgrube fra yngre bronzealder

2018:17 KNV 00444, Præstemark (FHM 1296/2477) Analyse af makrofossiler fra to huse fra ældre jernalder

2018:15 Karleby 194, Falbygden, Sverige (FHM 4296/2337). 2. sending / 2017 Makrofossilanalyse af prøver fra et kulturlag fra mellemneolitikum A

2018:6 VSM 09969, Tange Nørrehede (FHM 4296/1775) Arkæobotanisk analyse af forkullede planterester fra ild-/kogegrube i hus fra ældre bronzealder

2018:5 VKH 7627, Byggemodning, Korsdalsvej (FHM 4296/2280) Arkæobotanisk analyse af tre prøver fra østenden af et langhus fra vikingetiden

2018:4 VKH 7537, Ulballegård (FHM 4296/2104) Arkæobotanisk analyse af fem prøver fra tre huse fra førromersk og ældre romersk jernalder

2018:3 SBM 1131, Kalbygård Grusgrav (FHM 4296/1171) Arkæobotanisk analyse af forkullede planterester fra tagbærende stolper i tre huse fra ældre germansk jernalder

2018:1 HEM 5472, Åbjerg (FHM 4296/2224) Arkæobotanisk analyse af forkullede planterester fra en formodet offergrube fra slutningen af bronzealderen

 

2017

2017:32 OBM 5868, Herluf Trollesvej 259 (FHM 4296/1930) Arkæobotanisk analyse af forkullede planterester fra en brandtomt fra yngre bronzealder

2017:31 Karleby 194, Falbygden, Sverige (FHM 4296/2337) Makrofossilanalyse af prøver fra et kulturlag fra mellemneolitikum A

2017:30 KNV 00415, Turebylille Vindmøllepark (FHM 4296/2415) Makrofossilanalyse af prøver fra to tidlig neolitiske gruber

2017:27 KNV 00007, Traneholmgård (FHM 4296/2131) Archaeobotanical analysis of a sample from the bottom of an early Iron Age well

2017:26 KNV 00203, Kulerup Vest (FHM 4296/1945) Makrofossilanalyse af to hustomter fra yngre førromersk/ældre romersk jernalder og ældre germansk jernalder

2017:24 FSM 6973, Frydenlund (FHM 4296/1119) Makrofossilanalyse af anlæg fra tidligneolitikum

2017:23 ÅHM 6500, Frejlevgård etape V (FHM 4296/2272) Makrofossilanalyse af to-skibet langhus fra overgangen mellem senneolitikum og ældre bronzealder

2017:22 TAK 1581 EU, Mosebjerg 3 (FHM 4296/1850) Makrofossilanalyse Makrofossilanalyse af materiale fra et treskibet hus fra yngre romersk/ældre germansk jernalder

2017:20 KNV 00102-01, Kulerup (FHM 4296/1961) Makrofossilanalyse af makrofossiler fra en staklade fra ældre romersk jernalder

2017:16 MKH 1849, Eltang (FHM 4296/2107) Makrofossilanalyser af grubehuse fra vikingetiden

2017:14 LMR 14546, Ronæs Skov (FHM 4296/86) Analysis of a waterlogged archaeobotanical sample, x5

2017:12 OBM 9776, Vilhelm Werners Plads (FHM 4296/1392). Archaeobotanical analyses of soil samples from Medieval Odense

2017:10 TAK 1668, Smågårde 3 (FHM 4296/2138)Analysis of waterlogged archaeobotanical samples from pits

2017:9 OBM 3179, Skulkenborg (FHM 4296/1666) Makrofossilanalyse af et lag fra en nedgravning fra 1300-tallet

2017:8 MNS 50091, Brennum Park (FHM 4692/1985) Makrofossilanalyse af to brandtomter fra henholdsvis ældre romersk jernalder og yngre germansk jernalder

2017:7 ØHM 1048, Torvet, Springvand (FHM 4296/1681) Arkæobotanisk analyse af jordlag fra Svendborgs ældre middelalder

2017:5 ÅHM 6499, Kronhjorten, etape 1 (FHM 4296/2037)Makrofossilanalyse af en prøve fra en forsænkning i et langhus fra Klokkebægerkulturen

2017:4 VKH 7438, Prinsessens Kvarter Nord (FHM 4296/1993) Makrofossilanalyse fra den østlige del af et førromersk hus

2017:3 OBM 9776, Vilhelm Werners Plads (FHM4296/1392) Archaeobotanical analysis from a burned 14th-15th Century brewery

2017:2 HBV 1412, Revsinggård (FHM 4296/1187) Makrofossilanalyser af to gruber fra et langhus fra senneolitikum/ældre bronzealder periode I

2017:1 HAM 4950, Bramdrup (FHM 4296/763) Arkæobotanisk analyse af et hus fra en middelalderlandsby ved Bramdrup

2016

2016:36 KNV 00087, Campus,Køge (FHM 4296/2215)Arkæobotanisk analyse af prøve fra et muligt husoffer i et langhus fra yngre romersk/ældre germansk jernalder

2016:35 SJM 179, Ankelbovej (FHM 4296/1746)Arkæobotanisk analyse af prøver fra senneolitisk/ældre bronzealderhus

2016:33 SIM 12/2012, Balle Nørremark III (FHM 4296/1738) Arkæobotanisk analyse af makrofossiler fra tre ældre bronzealderhuse fra per. II-III og per. III

2016:34 VKH 7403/1, Brendstrupvej (FHM 4296/1707)Arkæobotanisk analyse af prøve fra forkullet lag i en høj fra tragtbægerkultur MN A

2016:32 KNV 00063, Ølsemagle Øst (FHM 4296/1843)Arkæobotanisk analyse af prøver fra langhuse fra jernalder og vikingetid

2016:31 FHM 5216, Tønnesminde (FHM 4296/1825) Arkæobotanisk analyse af prøver fra vikingetidige grubehuse

2016:26 ÅHM 6032, Hjedbæksvej 99 (FHM 4692/1971) Arkæobotanisk analyse af to prøver fra et hus fra ældre førromersk jernalder

2016:25 ROM 3250, Vinge st., etape II (FHM 4692/2128) Arkæobotanisk og vedanatomisk analyse af et senneolitisk hus

2016:24 HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4692/1320) Arkæobotanisk analyse af en yngre bronzealdergrube samt 14 jernudvindingsovne fra romersk jernalder (/ældre germansk jernalder)

2016:22 SBM 1159, Kildebjerg Ry Midterfasen, del 1 (FHM 4296/2127) Analyse af makrofossiler og trækul fra to jernudvindingsovne af slaggegrubetypen

2016:17 KNV00079, SEAS Salby-Ølby (FHM 4296/1853)Kombineret makrofosil- og vedanalyse af trækul og makrofossiler fra en urnebrandgrav fra yngre bronzealder, periode V

2016:15 NFHA 3070, Salpetermosen Syd 10 (FHM 4296/1576)Arkæobotanisk analyse af materiale fra huse og mulig staklade/økonomibygning fra romersk jernalder

2016:14 HBV 274, Solar II – Vejen Vestermark (FHM 4296/1323) Arkæobotanisk analyse af makrofossiler fra huse, kældre, en ovn og en mulig grav fra romersk og germansk jernalder

2016:5  FHM 5432, Robert Fultonsvej (FHM 4296/1530)Arkæobotanisk analyse af materiale fra kulturlag og grube fra tidlig neolitisk tragtbægerkultur A

2016:4  KNV 00089, Egedesvej (FHM 4692/1783) Arkæobotanisk analyse af et senneolitisk hus    

2016:3  KNV 00062, Kildebrønde Nordmark (FHM 4692/1782) Arkæobotanisk analyse af en grube fra førromersk/ældre romersk jernalder

2015

2015:20  MNS 50068, Novo Nordisk Vest (FHM 4296/1858). Arkæobotanisk analyse fra to ældre germanske huse

2015:19  SBM 1297 Skovby Nygård etape I (FHM 4296/1333) Arkeobotanisk analys av två hus och en ugnsanläggning från yngre romersk/germansk järnålder

2015:18  HAM 5186, Agerskov (FHM 4296/1351) Makrofossilanalyse og vedanatomisk analyse af delvist udgravet hus fra ældre jernalder

2015:17  SBM 1220 Flensted 1, etape I, II och III (FHM 4296/1427) Arkeobotanisk analys av ett hus från yngre romersk/äldre germansk järnålder och gropanläggningar från äldre järnålder

2015:15  VMÅ 2714, Årupgård 2012,1 (FHM 4296/1455) Arkæobotanisk analyse af fem prøver fra et toskibet hus fra senneolitikum

2015:14  SIM 49/2010, Højgård (FHM4692/1497) Arkæobotanisk analyse af makrofossiler fra ældre bronzealderhus

2015:11 KØM 3011, Energinet (FHM 4296/1726) Arkæobotanisk analyse af materiale fra ovngrube fra overgangen mellem yngre bronzealder og førromersk jernalder

2015:10 KØM 2665, Birkevang (FHM 4296/1725) Arkæobotanisk analyse af to økonomibygninger fra yngre jernalder

2015:7  HBV 1340, Lille Skovgård, etape IV (FHM 4296/1751) Analyse af arkæobotanisk materiale fra ældre romersk affaldsgrube

2015:6  OBM 5821, Bramstrup (FHM4296/1252) Arkæobotanisk analyse af kornprøve fra middelalderen

2015:4  HBV 1454, Holsted Åmark II (FHM 4296/1384)Analyse af arkæobotanisk materiale fra jordfæstegrav og gruber fra yngre neolitikum

2015:3 SBM 1221, Bøgely I, etape I, III og V (FHM 4296/1280) Makrofossilanalyser af en staklade, huse, gruber og ovne fra yngre bronzealder til yngre germansk jernalder

2015:2 HOM 2616, Petersborg (FHM 4296/1083) Arkeobotanisk analys av förkolnade växtrester från långhus och subfossilt bevarat botaniskt material från en brunn från yngre germansk järnålder/tidig vikingatid

2015:1 SIM 50/2010, Vestergård (FHM 4692/1498) Arkæobotanisk analyse af germansk jernalder 

2014

2014:10 OBM 2832, Odensevej (FHM 4296/600) Komplement till rapport nr. 13 2009 (FHM 4296/600). Fördjupad arkeobotanisk funktionsanalys av gårdsanläggningarna K15, K14 och K13

2014:9 OBM 8231, Møntergården (FHM 4296/923) Plant macrofossil analysis of three late medieval (13th-16th century) houses in Odense, Funen

2014:8 OKM 1921, Brokbjerggård (FHM 4692/1337) Arkæobotanisk analyse af en hustomt fra førromersk jernalder

2014:7 SBM 1219, Kalbylund I (FHM 4692/980): Arkæobotanisk analyse af prøver fra fire gruber fra førromersk jernalder

2014:6 VHM 00282, Højene (FHM 4692/1147): Arkæobotanisk analyse af en kornfyldt grube fra yngre bronzealder

2014:5 OBM 1613, Skovgård etape 2, del 1 (FHM 4692/1089): Arkæobotaniske analyser af senneolitiske gruber samt hustomter fra romersk/germansk jernalder

2014:4 HEM 4880, Rønkilde (FHM 4692/762): Arkæobotanisk analyse af seks jernudvindingsovne fra ca. 200-600 e.Kr.

2014:3 HBV 1464 Nørregård, VIII og IX (FHM 4296/1230 og 1182): Makrofossilanalyser af huse, gruber og ”dybe anlæg” fra senneolitikum til yngre germansk jernalder

2014:2 HAM 4980, Kærgård, X399 (FHM 4296/1186): Analysis of macrofossils from a cellar from Early Roman Iron Age, Kærgård

2014:1 Makrofossilanalyse fra HAM 5197, Nefeskov (FHM 4296/1264). Arkæobotanisk analyse af to hustomter fra ældre jernalder

2013

2013:11 Subsistensøkonomi i en brydningstid. Den Grubekeramiske kultur i Østjylland - De zooarkæologiske analyser

2013:10 Subsistensøkonomi i en brydningstid. Den Grubekeramiske kultur i Østjylland - De arkæobotaniske analyser

2013:9 Makrofossilanalyse fra OBM 5496, Turkjærsholm (FHM 4296/803) Arkæobotanisk analyse af korn- og frøprøver fra yngre bondestenalder, bronzealder, førromersk jernalder og romersk jernalder

2013:8 Makrofossilanalyse fra OBM 5537, Stenløsevej etape 2 (FHM 4296/1097) Arkæobotaniske analyser af rugfund fra ældre germansk jernalder

2013:7 Makrofossilanalyse fra OBM 4914, Skrillinge Sydøst II (FHM 4296/723) Analyse af arkæobotanisk materiale fra huse fra senneolitikum og ældre jernalder

2013:6 Makrofossilanalyse fra TAK 1449, Jasonminde (FHM 4296/1056) Arkæobotaniske analyser af fem to-skibede huse fra senneolitikum/ældre bronzealder

2013:5 Makrofossilanalyse fra SBM 1271, Hestehaven (FHM 4296/1059) Arkæobotanisk analyse af to neolitiske huse fra Skanderborg

2013:4 Makrofossilanalyse fra MOE 62, Toftesøgård IV (FHM 4296/1167). Analyse af prøver fra et hus fra sen ældre romersk jernalder (100-200 e.Kr.)

2013:3 Makrofossilanalyse fra OBM 8235, Hedvigslund Haveforening (FHM 4296/991). Analyse af prøver fra en yngre romersk-ældre germansk jernalder-bebyggelse

2013:2 Makrofossilanalyse fra OBM 5525, Campus etape 2 (FHM 4296/877). Analyse af udvalgte prøver fra huse fra yngre germansk jernalder

2013:1 Makrofossilanalyse fra OBM 5539, Hvilehøjvej (FHM 4296/878). Arkæobotanisk analyse af udvalgte prøver fra to huse fra perioden 400-600 e.Kr.

2012

2012:9 Arkæobotanisk analyse af vådprøve fra HBV 1441, Røjgård (FHM 4296/1049). Analyse af makrofossiler fra brønd fra slutningen af 1200-tallet/begyndelsen af 1300-tallet

2012:8 HAM 4744, Trunbro I (FHM 4296/907). Arkæobotanisk analyse af stolpehulsfyld fra hustomt og saddeltagshegn dateret til yngre jernalder

2012:7 ÅHM 6062, Neder Næsgård (FHM 4296/1058). Arkæobotanisk analyse af stolpefyld fra to førromerske hustomter

2012:5 MLF 0001, Syltholm Vindmøllepark (FHM 4296/1174). Arkæobotanisk analyse af lagserier i BP 975 & BP 1009 fra Syltholm Vindmøllepark, Lolland

2012:4 HEM 4849, Pårup Vest (FHM 4692/1025). Arkæobotanisk analyse af tre

jernudvindingsovne fra ældre germansk jernalder

2012:3 SBM 1194, Vrold (FHM 4296/908). Arkæobotanisk analyse af kornprøver fra senneolitikum og ældre bronzealder

2012:2 HEM 4357, Sjællandsvej V (FHM 4296/369). Arkæobotanisk analyse af kornprøver fra bundlag i hus fra tidlig bronzealder

2012:1 OBM 5491, Kielbjergvej Nord (FHM 4296/673). Arkæobotanisk analyse af kornprøver fra to hustomter fra yngre romertid og overgangen til ældre germansk jernalder

2011

2011:7 OBM 4538, Dragebjerggård Vest (FHM 4296/769). Arkæobotanisk analyse af to hustomter fra slutningen af yngre romertid og ældre germansk jernalder.

2011:6 Arkæobotanisk analyse fra SBM 1101, Golf 11 (FHM 4296/716). Makrofossiler fra yngre romersk jernalderhus, jernudvindingsovne fra yngre jernalder samt vikingetidsgrave

2011:5 HAM 4726, Tavhave I (FHM 4296/866). Makrofossil- og funktionsanalyse af et langhus fra ældre romersk jernalders periode B2

2011:4 Arkæobotanisk analyse af vådprøver fra OBM 8433, Tietgenbyen NV (FHM 4296/629). Makrofossiler fra to neolitiske brønde, en grube samt en udateret brønd

2011:3 HBV 1302, Kongehøj I og HBV 1275, Kongehøj II (FHM 4296/670 og 690). Makrofossilanalyser fra en røse/gravhøj fra senneolitikum/ældre bronzealder og en række hustomter fra ældre bronzealder periode II

2011:1 OBM 8440, Østre Boulevard II (FHM 4296/631) -Arkæobotanisk analyse af kornfund fra huse og gruber fra ældre bronzealder.

2010

2010:8 OBM 7499, Kræmmerled (FHM 4296/356). Arkæobotanisk analyse af langhus og grube fra ældre romersk jernalder

2010:6 MKH 1588, Viuf Vesterby 2 (FHM 4296/740). Makrofossilanalyse af bundlag og stolpehuller i grubehuse

2010:5 Makrofossilanalyse fra OBM 4536, Hestehaven 51 (FHM 4296/603). Afgrøder fra yngre romersk/ældre germansk jernalder

2010:4 ÅHM 5354, Postgården (4296/71). Analysis of carbonized plant remains from an Early Germanic Iron Age (Ældre germansk jernalder) cremation burial

2010:3 OBM 2815, Energivej (FHM 4296/465). Arkæobotaniske analyser af kornfund fra ældre bronzealder og ældre førromersk jernalder OBM 2815, Energivej (FHM 4296/465)

2010:2 SIM 8/2008, Voel Boldbaner (FHM 4296/597). Arkæobotanisk analyse af to ældre bronzealderhuse ved Voel Boldbaner

2010:1 Makrofossilanalyse fra OBM 3981, Bolteskov II (FHM 4296/483). Afgrøder og indsamlede planter fra ældre romersk jernalder

2009

2009:16 SIM 8/2004, Harsnablund (FHM 4296/369) - Arkæobotanisk og vedanatomisk analyse fra forkullet havrefund fra sen vikingetid/tidlig middelalder

2009:15 OBM 2520, Fladbjerg Syd. Arkeobotanisk analys av hus från Romersk Järnålder från OBM 2520, Fladbjerg Syd (FHM 4296/586)

2009:14 OBM 3970, Kielbergvej. Arkeobotanisk analys av hus från Romersk/Germansk Järnålder (FHM 4296/587)

2009:13 OBM 2832, Odensevej. Arkeobotanisk analys av hus från Yngre Romersk Järnålder/Germansk Järnålder (FHM 4296/600)

2009:12 OBM 2747 Hyllehøjvej Vest (FHM 4296/374). Arkæobotanisk analyse af grubefyld fra ældre jernalder

2009:11 HOM 1892 Galgehøj (FHM 4296/232). Arkæobotanisk analyse af affaldsgrube fra førromersk jernalder

2009:10 MHM 3135 Sejerslev (FHM 4296/368). Arkæobotanisk analyse af korn og frøprøver fra sen vikingetid/tidlig middelalder

2009:9 Arkæobotanisk analyse fra HAM 4538, Lykkegård Midt (FHM 4296/234). Arkæobotanisk diskussion af to middelalderlige gårdsanlæg

2009:8 Arkæobotanisk analyse af tidlig førromersk affaldsgrube. Arkæobotanisk analyse fra HOM 2288, Møllersmindevej (FHM 4296/494)

2009:7 Arkeobotanisk analys av gropar från Förromersk Järnålder. Makrofossilanalys av HOM 2295, Kværnbækgård (FHM 4296/637)

2009:6 Draphavre og vikke fra en boplads fra yngre førromersk jernalder. Arkæobotanisk analyse af FHM 4702, Elmehøjsager II (FHM 4296/326)

2009:5 Makrofossiler fra et hus fra enkeltgravskultur. Arkæobotanisk analyse fra SIM 3/2005, Troldbjerg (FHM 4296/616)

2009:4 Makrofossilfund fra enkeltgravskultur, senneolitikum og ældre bronzealder. Arkæobotanisk analyse fra Rosgårde (SMS 731A), Hedevang (SMS 818A), Tinghøj Huse (SMS 871A), Sdr. Ørum (SMS 797A) og Lundbro II (SMS 785A)

2009:3 Makrofossilfund fra et langhus fra sen enkeltgravskultur. Arkæobotanisk analyse fra VMÅ 2405 Tandrupgaard (FHM 4296/94)

2009:2 Makrofossilfund fra klokkebægerkultur og ældre bronzealder. Arkæobotanisk analyse fra VSM 64G Vindelsbæk og VSM G771 Teglværksvej 31

2009:1 Makrofossilfund fra to hustomter fra enkeltgravskultur og senneolitikum. Arkæobotanisk analyse ESM 1658 Uglviggård (FHM 4296/450) & ESM 2428 Måde Slam (FHM 4296/451)

2008

2008:6 Vikingetidig boplads fra ESM 2321, Tjæreborg. Arkæobotanisk analyse af makrofossilfund fra et trelleborghus og grubehuse

2008:4 Arkæobotanisk analyse fra FHM 4862 Grenåvej, Skødstrup. Arkæobotanisk analyse fra tidlig førromersk jernalder

2008:2 Agern og korn fra Gilmosevej. En senneolitisk grube med agern og korn fra Gilmosevej (HEM 4086)

2008:1 Arkæobotanisk analyse fra romersk jernalder. Et forsøg på funktionsbestemmelse og -inddeling af et gårdsanlæg fra OBM 3790 Ågård Nord (FHM 4296/318)

2007

2007:8 OBM 7982, Lumbyvej. Analyse af forkullede planterester fra et yngre jernalder langhus ved Lumbyvej

2007:7 KMH 2420, Korshøjgård. Arkæobotanisk analyse af overgangen mellem bronzealder og jernalder fra Korshøjgård, KHM 2420 (FHM 4296/279)

2007:5 HBV 941, Holsted Overmark. Arkæobotanisk analyse af kornkasser og slaggegruber fra ældre germansk jernalder

2007:1 ÅHM 5346, Kildalsgård og ÅHM 5349, Kærvang. Arkæobotanisk materiale fra neolitikum og ældre bronzealder ved ÅHM 5346 (FHM 4296/26) og ÅHM 5349 (FHM 4296/122)

2006

2006:2 FHM 4296/146, Ålum. Arkæobotanisk undersøgelse af KHM 1569, Ålum

2006:1 FHM 4296/144, Kildebjerg I, Arkæobotanisk undersøgelse af SBM 983, Kildebjerg I

2005

2005:1 FHM 4296/105, Lumbyvej. Arkæobotanisk undersøgelse af OBM 8900

2004

2004:4 FHM 4534, Bytoften. Arkæobotanisk undersøgelse af formodet hørbearbejdningsgrube

2004:3 ASR 1710, Østertoften. Arkæobotanisk undersøgelse af ASR 1710, Østertoften

2003

2003:6 SMS 654, Hellegård. Arkæobotanisk gennemgang af materiale fra brandgrave, dateret til omkring 500 f.kr.

2003:4 THY 2269, Sundby. Arkæobotanisk undersøgelse af forkullet materiale fra udsmidslag og hustomt fra yngre bronzealder

2003:2 EBM 814, Ørupgård. Arkæobotanisk undersøgelse af EBM 814, Ørupgård

2002

2002:3 THY 3759, Grydehøj. Forkullet materiale i gravhøj fra Enkeltgravskulturen

2002:2 HBV 941, Holsted Overmark. Arkæobotanisk undersøgelse af HBV 941, Holsted Overmark

2002:1 VMÅ 2321, Gøttrup. Makrofossilundersøgelse af en brandtomt fra førromersk jernalder