Videnskabelige rapporter

Fytolit undersøgerlser

2021

2021:19 SMS 1518, Thise Mejeri II (FHM 4296/2702) Fytolitanalyse af prøver fra grubehuse dateret til vikingetid

2020

2020:19 FHM 5951 Henriettegård (FHM 4296/2720)Fytolitanalyse af prøver fra en profil og lerkar i en jernalderslandsby

2019

2019:37 SBM 1366, Fregerslev II (FHM 4296/1492). Phytolith analysis of a Viking Age horse burial

2016

2016:37 Fytolietenanalyse N23 (FHM 4296/2230). Analyse van fytolieten afkomstig uit akkers en zwarte lagen van verschillende vindplaatsen langs het N23-traject (Noord-Holland).