Videnskabelige rapporter

Konservering

2010

2010:7 VKH 1842, Højgård, en mikro-udgravnng af kiste fra ældre bronzealder. Metoder til mikro-udgravning, materialeidentifikation, dokumentation af mikrostratigrafi og konservering af organisk materiale

2005

2005:4 Fleksibelt montagesystem til anvendelse i montre

2004

2004:6 Indstiksmåling af nedbrydning i maritimt arkæologisk træ

2003

2003:7 Koncentrationsmålinger med håndholdt refraktometer

2003:3 Indfarvning af mennskehår i vandig opløsning af sphagnum

2002

2002:12 Undersøgelse af polyethylenglykol (PEG)