Videnskabelige rapporter

Undersøgelser af ler og slagger

2019:04 ÅHM 6721, Kirketerp (FHM 4296/2271) Kursorisk gennemsyn af slagger tilknyttet en middelaldersmedje