Videnskabelige rapporter

Osteologiske undersøgelser

2016

2016:28 ÅHM 6465, Tiendeladen (FHM 4296/1855) Analyse af humant knoglemateriale fra middelalderlig kirkegård