Videnskabelige rapporter fra 2002

2002:12 Undersøgelse af polyethylenglykol (PEG)

2002:11 FHM 4340, Århus Domkirkes kirkegård. Antropologisk undersøgelse af skeletter og humane knogler fra udgravningen ved nordsiden af Århus Domkirkes kor

2002:10 EBM 257, Gåsehagevraget. Rapport vedr. besigtigelse af Gåsehagevraget

2002:9 ASR 1442, Møllevænget. Vedbestemmelse af forkullet træ fra en middelalderbebyggelse

2002:8 ÅHM 2863, Sebbersund. Antropologisk undersøgelse af skelet X 2500

2002:7 FHM3954 Dyngby og FHM 1734 Norsminde. Slidsporsanalyse af flintredskaber

2002:6 Gennemgang af knoglemateriale fra 4 lokaliteter

2002:5 VAM 1379, Øster Oksby. Vedbestemmelse af træ fra efterreformatorisk tid

2002:4 FHM 4201, Skt. Clemensborg. Vedbestemmelse af vanddrukket træ fra Århus midtby

2002:3 THY 3759, Grydehøj. Forkullet materiale i gravhøj fra Enkeltgravskulturen

2002:2 HBV 941, Holsted Overmark. Arkæobotanisk undersøgelse af HBV 941, Holsted Overmark

2002:1 VMÅ 2321, Gøttrup. Makrofossilundersøgelse af en brandtomt fra førromersk jernalder