Videnskabelige rapporter fra 2003

2003:7 Koncentrationsmålinger med håndholdt refraktometer

2003:6 SMS 654, Hellegård. Arkæobotanisk gennemgang af materiale fra brandgrave, dateret til omkring 500 f.kr.

2003:5 FHM 4461, Vestergade 3. Antropologisk undersøgelse af skeletter fra Helligåndshospitalets kirkegård

2003:4 THY 2269, Sundby. Arkæobotanisk undersøgelse af forkullet materiale fra udsmidslag og hustomt fra yngre bronzealder

2003:3 Indfarvning af mennskehår i vandig opløsning af sphagnum

2003:2 EBM 814, Ørupgård. Arkæobotanisk undersøgelse af EBM 814, Ørupgård

2003:1 EBM 257, Gåsehagevraget. Rapport vedr. fortsat observation af Gåsehagevraget, 2002