Videnskabelige rapporter fra 2006

2006:3 Dyreknogler fra Lundsgårdkomplekset. En zooarkæologisk gennemgang af dyreknoglerne fra OBM 8685 Toruplund Syd, OBM 8688 Toruplund og OBM 8690 Møllersminde Øst

2006:2 FHM 4296/146, Ålum. Arkæobotanisk undersøgelse af KHM 1569, Ålum

2006:1 FHM 4296/144, Kildebjerg I, Arkæobotanisk undersøgelse af SBM 983, Kildebjerg I