Videnskabelige rapporter fra 2007

2007:8 OBM 7982, Lumbyvej. Analyse af forkullede planterester fra et yngre jernalder langhus ved Lumbyvej

2007:7 KMH 2420, Korshøjgård. Arkæobotanisk analyse af overgangen mellem bronzealder og jernalder fra Korshøjgård, KHM 2420 (FHM 4296/279)

2007:6 Dyreknogler fra ældre jernalder og vikingetid. En zooarkæologisk gennemgang af knoglemateriale fra OBM 9078 Gamborg NV (FHM 4296/262)

2007:5 HBV 941, Holsted Overmark. Arkæobotanisk analyse af kornkasser og slaggegruber fra ældre germansk jernalder

2007:4 Dyreknogler og skaldyr fra Galgedil (OBM 4520). Arkæozoologisk gennemgang af knoglemateriale fra OBM 4520 Galgedil (FHM 4296/173)

2007:3 Et knoglemateriale fra ældre romersk jernalder (OBM 7730). Zooarkæologisk gennemgang af knogler fra OBM 7730 Tokkendrup (FHM 4296/188)

2007:2 Knogler af pattedyr og fugl fra Seden Syd (OBM 9882). En zooarkæologisk gennemgang af udvalgte dyreknogler fra OBM 9882 Seden Syd (FHM 4296/185) indsamlet i årene 2001-2004

2007:1 ÅHM 5346, Kildalsgård og ÅHM 5349, Kærvang. Arkæobotanisk materiale fra neolitikum og ældre bronzealder ved ÅHM 5346 (FHM 4296/26) og ÅHM 5349 (FHM 4296/122)