Videnskabelige rapporter fra 2008

2008:7 FHM 4502 Lindegård Mose. Pollenanalyse af sedimentprøver fra Lindegård Mose, FHM 4502 (FHM 4596/98)

2008:6 Vikingetidig boplads fra ESM 2321, Tjæreborg. Arkæobotanisk analyse af makrofossilfund fra et trelleborghus og grubehuse

2008:5 Knogler fra mellemneolitisk tid ved OBM 4087 Skaghorn. En zooarkæologisk analyse af knogler fra den mellemste del af tragtbægerkulturen

2008:4 Arkæobotanisk analyse fra FHM 4862 Grenåvej, Skødstrup. Arkæobotanisk analyse fra tidlig førromersk jernalder

2008:2 Agern og korn fra Gilmosevej. En senneolitisk grube med agern og korn fra Gilmosevej (HEM 4086)

2008:1 Arkæobotanisk analyse fra romersk jernalder. Et forsøg på funktionsbestemmelse og -inddeling af et gårdsanlæg fra OBM 3790 Ågård Nord (FHM 4296/318)