Videnskabelige rapporter fra 2009

2009:31 SVM 01135, Trelleborg. Pollenanalyse af sedimentprøver fra SVM 01135, Trelleborg (FHM 4296/668)

2009:30 ÅHM 5768, Finnelstrupgård Syd og ÅHM 5772, Tviehøj II. Pollenanalyse af jordprøver fra højfyldet af to neolitiske rundhøje ÅHM 5768, Finnelstrupgård Syd (FHM 4296/558) og ÅHM 5772, Tviehøj II (FHM 4296/660)

2009:29 FHM 4945, Ølstedvej II. Pollenanalyse af jordprøver fra to vikingetids grubehuse, FHM 4945, Ølstedvej II (FHM 4296/683)

2009:28 DJM 2050, Jesholm 1. Pollenanalyse af sedimentprøver fra et kystprofi l, DJM 2050, Jesholm 1 (FHM 4296/591)

2009:27 NM Sb-nr. 65, Stenkammeret. Pollenanalyse af jordprøver fra højfyld og lerforsegling, NM Sb-nr. 65, Stenkammeret (FHM 4296/542)

2009:26 OBM 2820, Villestofte Skovvej Øst. Pollenanalyse af jordprøver fra to kulturpåvirkede aflejringsslag, OBM 2820, Villestofte Skovvej Øst (FHM 4296/481)

2009:25 FHM 4848, Andreasminde III. Pollenanalyse af jordprøver fra geologisk profi l med fundlag og tørveaflejringer, FHM 4848, Andreasminde III (FHM 4296/504)

2009:24 DJM 2437, Højgård. Pollenanalyse af jordlag under jernaldervej, DJM 2437, Højgård (FHM 4296/454)

2009:23 RIM 5046, Fjand. Pollenanalyse af jordprøver fra en vikingetidsmark, RIM 5046, Fjand (FHM 4296/797)

2009:22 Bondens dyr - husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr. Delrapport VI. Diskussion af staldbrug i ældre jernalder

2009:21 Bondens dyr - husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr. Delrapport V. Brøndlund

2009:20 Bondens dyr - husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr. Delrapport IV. Ginderup

2009:19 Bondens dyr - husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr. Delrapport III. Grønvang

2009:18 Bondens dyr - husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr. Delrapport II -Siggård

2009:17 Bondens dyr - husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr. Delrapport I. Nørre Tranders

2009:16 SIM 8/2004, Harsnablund (FHM 4296/369) - Arkæobotanisk og vedanatomisk analyse fra forkullet havrefund fra sen vikingetid/tidlig middelalder

2009:15 OBM 2520, Fladbjerg Syd. Arkeobotanisk analys av hus från Romersk Järnålder från OBM 2520, Fladbjerg Syd (FHM 4296/586)

2009:14 OBM 3970, Kielbergvej. Arkeobotanisk analys av hus från Romersk/Germansk Järnålder (FHM 4296/587)

2009:13 OBM 2832, Odensevej. Arkeobotanisk analys av hus från Yngre Romersk Järnålder/Germansk Järnålder (FHM 4296/600)

2009:12 OBM 2747 Hyllehøjvej Vest (FHM 4296/374). Arkæobotanisk analyse af grubefyld fra ældre jernalder

2009:11 HOM 1892 Galgehøj (FHM 4296/232). Arkæobotanisk analyse af affaldsgrube fra førromersk jernalder

2009:10 MHM 3135 Sejerslev (FHM 4296/368). Arkæobotanisk analyse af korn og frøprøver fra sen vikingetid/tidlig middelalder

2009:9 Arkæobotanisk analyse fra HAM 4538, Lykkegård Midt (FHM 4296/234). Arkæobotanisk diskussion af to middelalderlige gårdsanlæg

2009:8 Arkæobotanisk analyse af tidlig førromersk affaldsgrube. Arkæobotanisk analyse fra HOM 2288, Møllersmindevej (FHM 4296/494)

2009:7 Arkeobotanisk analys av gropar från Förromersk Järnålder. Makrofossilanalys av HOM 2295, Kværnbækgård (FHM 4296/637)

2009:6 Draphavre og vikke fra en boplads fra yngre førromersk jernalder. Arkæobotanisk analyse af FHM 4702, Elmehøjsager II (FHM 4296/326)

2009:5 Makrofossiler fra et hus fra enkeltgravskultur. Arkæobotanisk analyse fra SIM 3/2005, Troldbjerg (FHM 4296/616)

2009:4 Makrofossilfund fra enkeltgravskultur, senneolitikum og ældre bronzealder. Arkæobotanisk analyse fra Rosgårde (SMS 731A), Hedevang (SMS 818A), Tinghøj Huse (SMS 871A), Sdr. Ørum (SMS 797A) og Lundbro II (SMS 785A)

2009:3 Makrofossilfund fra et langhus fra sen enkeltgravskultur. Arkæobotanisk analyse fra VMÅ 2405 Tandrupgaard (FHM 4296/94)

2009:2 Makrofossilfund fra klokkebægerkultur og ældre bronzealder. Arkæobotanisk analyse fra VSM 64G Vindelsbæk og VSM G771 Teglværksvej 31

2009:1 Makrofossilfund fra to hustomter fra enkeltgravskultur og senneolitikum. Arkæobotanisk analyse ESM 1658 Uglviggård (FHM 4296/450) & ESM 2428 Måde Slam (FHM 4296/451)