Videnskabelige rapporter fra 2010

2010:11 Knogler fra pattedyr og fisk fra OBM 8935 Hjulby. En zooarkæologisk gennemgang af dyreknogler fra yngre jernalder, vikingetid og tidlig middelalder

2010:10 ÅHM 5841, Juelstrupparken. Pollenanalyse af syv jordprøver fra højmose samt to prøver fra ardspor, Juelstrupparken, ÅHM 5841 (FHM 4296/765)

2010:9 THY 5055, Ginderupvej. Pollenanalyse af fem jordprøver fra en bronzealderhøjs ældste fase, THY 5055, Ginnerupvej (FHM 4296/647)

2010:8 OBM 7499, Kræmmerled (FHM 4296/356). Arkæobotanisk analyse af langhus og grube fra ældre romersk jernalder

2010:7 VKH 1842, Højgård, en mikro-udgravnng af kiste fra ældre bronzealder. Metoder til mikro-udgravning, materialeidentifikation, dokumentation af mikrostratigrafi og konservering af organisk materiale

2010:6 MKH 1588, Viuf Vesterby 2 (FHM 4296/740). Makrofossilanalyse af bundlag og stolpehuller i grubehuse

2010:5 Makrofossilanalyse fra OBM 4536, Hestehaven 51 (FHM 4296/603). Afgrøder fra yngre romersk/ældre germansk jernalder

2010:4 ÅHM 5354, Postgården (4296/71). Analysis of carbonized plant remains from an Early Germanic Iron Age (Ældre germansk jernalder) cremation burial

2010:3 OBM 2815, Energivej (FHM 4296/465). Arkæobotaniske analyser af kornfund fra ældre bronzealder og ældre førromersk jernalder OBM 2815, Energivej (FHM 4296/465)

2010:2 SIM 8/2008, Voel Boldbaner (FHM 4296/597). Arkæobotanisk analyse af to ældre bronzealderhuse ved Voel Boldbaner

2010:1 Makrofossilanalyse fra OBM 3981, Bolteskov II (FHM 4296/483). Afgrøder og indsamlede planter fra ældre romersk jernalder