Videnskabelige rapporter fra 2011

2011:8 Dyreknogler fra OBM 8436, Harekærgård Øst I (FHM 4296/773). En zooarkæologisk gennemgang af knogler fra et grubekompleks fra yngre bronzealder og ældre førromersk jernalder.

2011:7 OBM 4538, Dragebjerggård Vest (FHM 4296/769). Arkæobotanisk analyse af to hustomter fra slutningen af yngre romertid og ældre germansk jernalder.

2011:6 Arkæobotanisk analyse fra SBM 1101, Golf 11 (FHM 4296/716). Makrofossiler fra yngre romersk jernalderhus, jernudvindingsovne fra yngre jernalder samt vikingetidsgrave

2011:5 HAM 4726, Tavhave I (FHM 4296/866). Makrofossil- og funktionsanalyse af et langhus fra ældre romersk jernalders periode B2

2011:4 Arkæobotanisk analyse af vådprøver fra OBM 8433, Tietgenbyen NV (FHM 4296/629). Makrofossiler fra to neolitiske brønde, en grube samt en udateret brønd

2011:3 HBV 1302, Kongehøj I og HBV 1275, Kongehøj II (FHM 4296/670 og 690). Makrofossilanalyser fra en røse/gravhøj fra senneolitikum/ældre bronzealder og en række hustomter fra ældre bronzealder periode II

2011:2 HEM 3231, Hammerumpigen. Pollenanalyse af en tekstilprøve fra en jernalderpiges klædedragt og seks jordprøver fra den omkringliggende gravjord, HEM 3231, Hammerimpigen (FHM 4296/893)

2011:1 OBM 8440, Østre Boulevard II (FHM 4296/631) -Arkæobotanisk analyse af kornfund fra huse og gruber fra ældre bronzealder.