Videnskabelige rapporter fra 2012

2012:9 Arkæobotanisk analyse af vådprøve fra HBV 1441, Røjgård (FHM 4296/1049). Analyse af makrofossiler fra brønd fra slutningen af 1200-tallet/begyndelsen af 1300-tallet

2012:8 HAM 4744, Trunbro I (FHM 4296/907). Arkæobotanisk analyse af stolpehulsfyld fra hustomt og saddeltagshegn dateret til yngre jernalder

2012:7 ÅHM 6062, Neder Næsgård (FHM 4296/1058). Arkæobotanisk analyse af stolpefyld fra to førromerske hustomter

2012:6 Osteologisk analyse af brændte dyreknogler fra udgravningen af 13 lokaliteter ved Pålsbufjorden RT12

2012:5 MLF 0001, Syltholm Vindmøllepark (FHM 4296/1174). Arkæobotanisk analyse af lagserier i BP 975 & BP 1009 fra Syltholm Vindmøllepark, Lolland

2012:4 HEM 4849, Pårup Vest (FHM 4692/1025). Arkæobotanisk analyse af tre
jernudvindingsovne fra ældre germansk jernalder

2012:3 SBM 1194, Vrold (FHM 4296/908). Arkæobotanisk analyse af kornprøver fra senneolitikum og ældre bronzealder

2012:2 HEM 4357, Sjællandsvej V (FHM 4296/369). Arkæobotanisk analyse af kornprøver fra bundlag i hus fra tidlig bronzealder

2012:1 OBM 5491, Kielbjergvej Nord (FHM 4296/673). Arkæobotanisk analyse af kornprøver fra to hustomter fra yngre romertid og overgangen til ældre germansk jernalder