Videnskabelige rapporter fra 2013

2013:11 Subsistensøkonomi i en brydningstid. Den Grubekeramiske kultur i Østjylland - De zooarkæologiske analyser

2013:10 Subsistensøkonomi i en brydningstid. Den Grubekeramiske kultur i Østjylland - De arkæobotaniske analyser

2013:9 Makrofossilanalyse fra OBM 5496, Turkjærsholm (FHM 4296/803) Arkæobotanisk analyse af korn- og frøprøver fra yngre bondestenalder, bronzealder, førromersk jernalder og romersk jernalder

2013:8 Makrofossilanalyse fra OBM 5537, Stenløsevej etape 2 (FHM 4296/1097) Arkæobotaniske analyser af rugfund fra ældre germansk jernalder

2013:7 Makrofossilanalyse fra OBM 4914, Skrillinge Sydøst II (FHM 4296/723) Analyse af arkæobotanisk materiale fra huse fra senneolitikum og ældre jernalder

2013:6 Makrofossilanalyse fra TAK 1449, Jasonminde (FHM 4296/1056) Arkæobotaniske analyser af fem to-skibede huse fra senneolitikum/ældre bronzealder

2013:5 Makrofossilanalyse fra SBM 1271, Hestehaven (FHM 4296/1059) Arkæobotanisk analyse af to neolitiske huse fra Skanderborg

2013:4 Makrofossilanalyse fra MOE 62, Toftesøgård IV (FHM 4296/1167). Analyse af prøver fra et hus fra sen ældre romersk jernalder (100-200 e.Kr.)

2013:3 Makrofossilanalyse fra OBM 8235, Hedvigslund Haveforening (FHM 4296/991). Analyse af prøver fra en yngre romersk-ældre germansk jernalder-bebyggelse

2013:2 Makrofossilanalyse fra OBM 5525, Campus etape 2 (FHM 4296/877). Analyse af udvalgte prøver fra huse fra yngre germansk jernalder

2013:1 Makrofossilanalyse fra OBM 5539, Hvilehøjvej (FHM 4296/878). Arkæobotanisk analyse af udvalgte prøver fra to huse fra perioden 400-600 e.Kr.