Videnskabelige rapporter fra 2014

2014:11 OBM 5496,Tuekjærsholm (FHM 4296/803) Vedanatomisk analyse af trækul fra ét neolitisk og to yngre romerske jernalderhustomter

2014:10 OBM 2832, Odensevej (FHM 4296/600) Komplement till rapport nr. 13 2009 (FHM 4296/600). Fördjupad arkeobotanisk funktionsanalys av gårdsanläggningarna K15, K14 och K13

2014:9 OBM 8231, Møntergården (FHM 4296/923) Plant macrofossil analysis of three late medieval (13th-16th century) houses in Odense, Funen

2014:8 OKM 1921, Brokbjerggård (FHM 4692/1337) Arkæobotanisk analyse af en hustomt fra førromersk jernalder

2014:7 SBM 1219, Kalbylund I (FHM 4692/980): Arkæobotanisk analyse af prøver fra fire gruber fra førromersk jernalder

2014:6 VHM 00282, Højene (FHM 4692/1147): Arkæobotanisk analyse af en kornfyldt grube fra yngre bronzealder

2014:5 OBM 1613, Skovgård etape 2, del 1 (FHM 4692/1089): Arkæobotaniske analyser af senneolitiske gruber samt hustomter fra romersk/germansk jernalder

2014:4 HEM 4880, Rønkilde (FHM 4692/762): Arkæobotanisk analyse af seks jernudvindingsovne fra ca. 200-600 e.Kr.

2014:3 HBV 1464 Nørregård, VIII og IX (FHM 4296/1230 og 1182): Makrofossilanalyser af huse, gruber og ”dybe anlæg” fra senneolitikum til yngre germansk jernalder

2014:2 HAM 4980, Kærgård, X399 (FHM 4296/1186): Analysis of macrofossils from a cellar from Early Roman Iron Age, Kærgård

2014:1 Makrofossilanalyse fra HAM 5197, Nefeskov (FHM 4296/1264). Arkæobotanisk analyse af to hustomter fra ældre jernalder