Videnskabelige rapporter fra 2015

2015:1 SIM 50/2010, Vestergård (FHM 4692/1498) Arkæobotanisk analyse af germansk jernalder

2015:2 HOM 2616, Petersborg (FHM 4296/1083) Arkeobotanisk analys av förkolnade växtrester från långhus och subfossilt bevarat botaniskt material från en brunn från yngre germansk järnålder/tidig vikingatid

2015:3 SBM 1221, Bøgely I, etape I, III og V (FHM 4296/1280) Makrofossilanalyser af en staklade, huse, gruber og ovne fra yngre bronzealder til yngre germansk jernalder

2015:4  HBV 1454, Holsted Åmark II (FHM 4296/1384)Analyse af arkæobotanisk materiale fra jordfæstegrav og gruber fra yngre neolitikum

2015: 5 HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4296/1320) Vedanatomisk bestemmelse af mulig hjuldel og nagle

2015:6  OBM 5821, Bramstrup (FHM4296/1252) Arkæobotanisk analyse af kornprøve fra middelalderen

2015:7  HBV 1340, Lille Skovgård, etape IV (FHM 4296/1751) Analyse af arkæobotanisk materiale fra ældre romersk affaldsgrube

2015:8 OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188) Vedanatomisk analyse af en offergrube og fem kogestensgruber

2015:9 HBV 1275, Kongehøj II (FHM 4296/690) Vedanatomisk analyse af et treskibet langhus fra ældre bronzealder

2015:10 KØM 2665, Birkevang (FHM 4296/1725) Arkæobotanisk analyse af to økonomibygninger fra yngre jernalder

2015:11 KØM 3011, Energinet (FHM 4296/1726) Arkæobotanisk analyse af materiale fra ovngrube fra overgangen mellem yngre bronzealder og førromersk jernalder

2015:12  THY 6115, Lodbjerg Fyr (FHM 4296/1221) Pollenanalyse af en sedimentprøve fra muldlag under megalittomt

2015:13  FHM 4951, Rummelihul I (FHM 4296/606) Pollenanalyse af en sedimentprøve

2015:14  SIM 49/2010, Højgård (FHM4692/1497) Arkæobotanisk analyse af makrofossiler fra ældre bronzealderhus 

2015:15  VMÅ 2714, Årupgård 2012,1 (FHM 4296/1455) Arkæobotanisk analyse af fem prøver fra et toskibet hus fra senneolitikum

2015:16  SJM 200, Riber Ulfsborg (FHM 4296/1518) Pollenanalyse af tre jordprøver fra kerne- og randtørven i voldstedet Riber Ulfsborg fra tidlig Middelalder 

2015:17  SBM 1220 Flensted 1, etape I, II och III (FHM 4296/1427) Arkeobotanisk analys av ett hus från yngre romersk/äldre germansk järnålder och gropanläggningar från äldre järnålder

2015:18  HAM 5186, Agerskov (FHM 4296/1351) Makrofossilanalyse og vedanatomisk analyse af delvist udgravet hus fra ældre jernalder

2015:19  SBM 1297 Skovby Nygård etape I (FHM 4296/1333) Arkeobotanisk analys av två hus och en ugnsanläggning från yngre romersk/germansk järnålder

2015:20  MNS 50068, Novo Nordisk Vest (FHM 4296/1858). Arkæobotanisk analyse fra to ældre germanske huse

2015:21  VKH 7403, Bredstrupvej - etape I (FHM 4296/1707) Vedanatomisk analyse af forkullet lag i en ældre bronzealdergravhøj