Videnskabelige rapporter fra 2016

2016:2  OBM 5986, Motorvej S (FHM 4296/1799)Pollenanalyse af en sedimentprøve fra yngre romersk/ældre germansk jernalderbrønd

2016:3  KNV 00062, Kildebrønde Nordmark (FHM 4692/1782) Arkæobotanisk analyse af en grube fra førromersk/ældre romersk jernalder

2016:4  KNV 00089, Egedesvej (FHM 4692/1783) Arkæobotanisk analyse af et senneolitisk hus  

2016:5  FHM 5432, Robert Fultonsvej (FHM 4296/1530)Arkæobotanisk analyse af materiale fra kulturlag og grube fra tidlig neolitisk tragtbægerkultur A 

2016:6  FHM 5373, Knivstenen (FHM 4296/1259) Pollenanalyse af vækstlag under neolitisk langdysse

2016:7  NFHA 2377, Allerød boldbaner (FHM 4296/1641) Wood analysis of three Middle Neolithic pits interpreted as cooking/fire pits

2016:8  SBM 1277, Flensted Krat IV etape 2 (FHM 4296/1401) Pollenanalyse af fem sedimentprøver fra moseprofil

2016:9  SIM 33/2010, Balle Nørremark (FHM 4296/1229) Analyse af 23 pollenprøver fra moseprofil

2016:10 HBV 1302, Kongehøje I (FHM 4296/670) Vedanatomisk analyse af trækul fra en overpløjet gravhøj fra ældre bronzealder

2016:11 TAK 1550, Rummelager (FHM 4296/1355) Vedanatomisk analyse af træ fra en keramikovn fra yngre jernalder

2016:12 MOE 00063, Vilstrup (FHM 4296/1244) Pollenanalyse af fem prøver fra moseområde fra ældre jernalder

2016:13 SIM 135/2014 Sølyst (FHM 4296/1735) Pollenanalyse af to prøver fra kultur- og tørveaflejringer

2016:14 HBV 274, Solar II – Vejen Vestermark (FHM 4296/1323) Arkæobotanisk analyse af makrofossiler fra huse, kældre, en ovn og en mulig grav fra romersk og germansk jernalder

2016:15 NFHA 3070, Salpetermosen Syd 10 (FHM 4296/1576)Arkæobotanisk analyse af materiale fra huse og mulig staklade/økonomibygning fra romersk jernalder

2016:16 FHM 5260, Ceres (FHM 4296/1543) Pollenanalyse af to prøver fra neolitiske tørve- og lerlag

2016:17 KNV00079, SEAS Salby-Ølby (FHM 4296/1853)Kombineret makrofosil- og vedanalyse af trækul og makrofossiler fra en urnebrandgrav fra yngre bronzealder, periode V

2016:18 KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932)Vedanatomisk analyse af træ fra palisade/hegnsforløb fra neolitikum

2016:19 VHM 00346, Thorsmark Sønder Fald (FHM 4296/1640) Vedanalyse af træ fra en brønd fra ældre romersk jernalder

2016:20 MOE 00373, Krogen (FHM 4296/2136)Vedanatomisk analyse af træ fra otte kogestensgruber fra ældre bronzealder

2016:21 OBM 9776, Thomas B Thrigesgade (FHM 4296/1392)Pollenanalyse af en prøve fra vækstlag/kulturlag og to prøver fra gulvlag i middelalderhuse

2016:22 SBM 1159, Kildebjerg Ry Midterfasen, del 1 (FHM 4296/2127) Analyse af makrofossiler og trækul fra to jernudvindingsovne af slaggegrubetypen

2016:23 SIM 33/2010, Balle Nørremark (FHM 4296/1229) Pollenanalyse af jordprøve fra yngre bronzealderbrønd

2016:24 HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4692/1320) Arkæobotanisk analyse af en yngre bronzealdergrube samt 14 jernudvindingsovne fra romersk jernalder (/ældre germansk jernalder)

2016:25 ROM 3250, Vinge st., etape II (FHM 4692/2128) Arkæobotanisk og vedanatomisk analyse af et senneolitisk hus

2016:26 ÅHM 6032, Hjedbæksvej 99 (FHM 4692/1971) Arkæobotanisk analyse af to prøver fra et hus fra ældre førromersk jernalder

2016:27 TAK 1626, Pilemark 6 (FHM 4296/1836) Pollenanalyse af fire sedimentprøver fra fire brønde fra ældre jernalder

2016:28 ÅHM 6465, Tiendeladen (FHM 4296/1855) Analyse af humant knoglemateriale fra middelalderlig kirkegård

2016:29 ÅHM 6023, Postgården VI (FHM 4296/1324)Analyse af knoglemateriale fra jernalderbebyggelse

2016:30 OBM 8235, Hedvigslund Haveforening (FHM 4296/991)Pollenanalyse af én sedimentprøve fra jernalderbrønd

2016:31 FHM 5216, Tønnesminde (FHM 4296/1825) Arkæobotanisk analyse af prøver fra vikingetidige grubehuse

2016:32 KNV 00063, Ølsemagle Øst (FHM 4296/1843)Arkæobotanisk analyse af prøver fra langhuse fra jernalder og vikingetid

2016:33 SIM 12/2012, Balle Nørremark III (FHM 4296/1738) Arkæobotanisk analyse af makrofossiler fra tre ældre bronzealderhuse fra per. II-III og per. III

2016:34 VKH 7403/1, Brendstrupvej (FHM 4296/1707)Arkæobotanisk analyse af prøve fra forkullet lag i en høj fra tragtbægerkultur MN A

2016:35 SJM 179, Ankelbovej (FHM 4296/1746)Arkæobotanisk analyse af prøver fra senneolitisk/ældre bronzealderhus

2016:36 KNV 00087, Campus,Køge (FHM 4296/2215)Arkæobotanisk analyse af prøve fra et muligt husoffer i et langhus fra yngre romersk/ældre germansk jernalder

2016:37 Fytolietenanalyse N23 (FHM 4296/2230). Analyse van fytolieten afkomstig uit akkers en zwarte lagen van verschillende vindplaatsen langs het N23-traject (Noord-Holland)

2016:38 FHM 5312, Elmehøjsager III (FHM 4296/1834) Pollenanalyse af en prøve fra et vikingetids grubehus

2016:39 HEM 2917, Kærgård, Ljørring (FHM 4296/1942) Pollenanlyse af tre prøver fra to stenalderprofiler