Videnskabelige rapporter fra 2018

2018:1 HEM 5472, Åbjerg (FHM 4296/2224) Arkæobotanisk analyse af forkullede planterester fra en formodet offergrube fra slutningen af bronzealderen

2018:2 KNV 00333-03, Kildegård (FHM 4296/2396) Analyse af trækul fra en middeladerbebyggelse

2018:4 VKH 7537, Ulballegård (FHM 4296/2104) Arkæobotanisk analyse af fem prøver fra tre huse fra førromersk og ældre romersk jernalder

2018:5 VKH 7627, Byggemodning, Korsdalsvej (FHM 4296/2280) Arkæobotanisk analyse af tre prøver fra østenden af et langhus fra vikingetiden

2018:6 VSM 09969, Tange Nørrehede (FHM 4296/1775) Arkæobotanisk analyse af forkullede planterester fra ild-/kogegrube i hus fra ældre bronzealder