Videnskabelige rapporter fra 2018

2018:1 HEM 5472, Åbjerg (FHM 4296/2224) Arkæobotanisk analyse af forkullede planterester fra en formodet offergrube fra slutningen af bronzealderen

2018:2 KNV 00333-03, Kildegård (FHM 4296/2396) Analyse af trækul fra en middeladerbebyggelse

2018:4 VKH 7537, Ulballegård (FHM 4296/2104) Arkæobotanisk analyse af fem prøver fra tre huse fra førromersk og ældre romersk jernalder

2018:5 VKH 7627, Byggemodning, Korsdalsvej (FHM 4296/2280) Arkæobotanisk analyse af tre prøver fra østenden af et langhus fra vikingetiden

2018:6 VSM 09969, Tange Nørrehede (FHM 4296/1775) Arkæobotanisk analyse af forkullede planterester fra ild-/kogegrube i hus fra ældre bronzealder

2018:9 OBM 7030, Nordmarksvej (FHM 4296/2109) Analyse af trækul fra kogegruber dateret til den ældre bronzealder, periode III

2018:10 MLF 01848, Nygårdsvej 3 (FHM 4296/2389) Kursorisk analyse af trækul fra et stolpehul og gruber fra et neolitisk palisadeanlæg

2018:11 HEM 5339, Grønbæksminde IV (FHM 4296/1697) Vedanalyse af trækul fra en gravhøj dateret til neolitikum og ældre romersk jernalder

2018:12 FHM 5452 Bendixminde, delområde 4 (FHM 4296/2361) Analyse af trækul fra jernudvindingsanlæg og en kogestengrube fra yngre romersk jernalder

2018:13 SBM 1383, Firgårde IV, etape II, del 3 (FHM 4296/2356) Trækulsanalyse fra en jernudvindingsovn eller slaggegrube fra ældre romersk jernalder

2018:14 SIM 5122, Gødvad Bygade II (FHM 4296/2427) Analyse af trækul fra middelalderlige jernudvindings- og produktionsanlæg

2018:15 Karleby 194, Falbygden, Sverige (FHM 4296/2337). 2. sending / 2017akrofossilanalyse af prøver fra et kulturlag fra mellemneolitikum A

2018:16 ØFM 446, Lars Jens’s Høj (FHM 4296/2291) Pollenanalyse af to jordprøver fra en bronzealdergravhøj på Nordøst Fyn

2018:17 KNV 00444, Præstemark (FHM 1296/2477) Analyse af makrofossiler fra to huse fra ældre jernalder