Videnskabelige rapporter fra 2018

2018:1 HEM 5472, Åbjerg (FHM 4296/2224) Arkæobotanisk analyse af forkullede planterester fra en formodet offergrube fra slutningen af bronzealderen

2018:2 KNV 00333-03, Kildegård (FHM 4296/2396) Analyse af trækul fra en middeladerbebyggelse

2018:3 SBM 1131, Kalbygård Grusgrav (FHM 4296/1171) Arkæobotanisk analyse af forkullede planterester fra tagbærende stolper i tre huse fra ældre germansk jernalder

2018:4 VKH 7537, Ulballegård (FHM 4296/2104) Arkæobotanisk analyse af fem prøver fra tre huse fra førromersk og ældre romersk jernalder

2018:5 VKH 7627, Byggemodning, Korsdalsvej (FHM 4296/2280) Arkæobotanisk analyse af tre prøver fra østenden af et langhus fra vikingetiden

2018:6 VSM 09969, Tange Nørrehede (FHM 4296/1775) Arkæobotanisk analyse af forkullede planterester fra ild-/kogegrube i hus fra ældre bronzealder

2018:8 Karleby 194, Falbygden, Sverige (FHM 4296/2337). Trækulsanalyse af prøver fra kulturlag fra mellemneolitikum A

2018:9 OBM 7030, Nordmarksvej (FHM 4296/2109) Analyse af trækul fra kogegruber dateret til den ældre bronzealder, periode III

2018:10 MLF 01848, Nygårdsvej 3 (FHM 4296/2389) Kursorisk analyse af trækul fra et stolpehul og gruber fra et neolitisk palisadeanlæg

2018:11 HEM 5339, Grønbæksminde IV (FHM 4296/1697) Vedanalyse af trækul fra en gravhøj dateret til neolitikum og ældre romersk jernalder

2018:12 FHM 5452 Bendixminde, delområde 4 (FHM 4296/2361) Analyse af trækul fra jernudvindingsanlæg og en kogestengrube fra yngre romersk jernalder

2018:13 SBM 1383, Firgårde IV, etape II, del 3 (FHM 4296/2356) Trækulsanalyse fra en jernudvindingsovn eller slaggegrube fra ældre romersk jernalder

2018:14 SIM 5122, Gødvad Bygade II (FHM 4296/2427) Analyse af trækul fra middelalderlige jernudvindings- og produktionsanlæg

2018:15 Karleby 194, Falbygden, Sverige (FHM 4296/2337). 2. sending / 2017akrofossilanalyse af prøver fra et kulturlag fra mellemneolitikum A

2018:16 ØFM 446, Lars Jens’s Høj (FHM 4296/2291) Pollenanalyse af to jordprøver fra en bronzealdergravhøj på Nordøst Fyn

2018:17 KNV 00444, Præstemark (FHM 1296/2477) Analyse af makrofossiler fra to huse fra ældre jernalder

2018:18 HOL 20.642, Elkær (FHM 4296/2307) Arkæobotanisk analyse af en prøve fra en koge-/ildgrube fra yngre bronzealder

2018:19 FHM 5292, Det Nye Universitetshospital Skejby, etape 2, område 2 (FHM 4296/1227) Arkæobotanisk analyse af forkullet plantemateriale fra en grube fra yngre bronzealder-ældre jernalder

2018:20 RAÄ 60, Varnhem, Sverige (FHM 4296/2580) Analyse af makrofossiler fra et langhus og en grube fra romersk jernalder

2018:21 HEM 5265, Åbrinken (FHM 4296/1976) Arkæobotanisk analyse af forkullet plantemateriale fra et fyldskifte i et ældre bronzealderhus, samt fra en grube, sandsynligvis fra ældre førromersk jernalder

2018:22 DKM 20.775, Barslev (FHM 4296/2308) Arkæobotanisk analyse af en prøve fra et stolpehul fra tidlig middelalder

2018:23 FHM 5452, Bendixminde, delområde 4 (FHM 4296/2361) Arkæobotanisk analyse af et jernudvindingsanlæg fra yngre romersk jernalder

2018:24 Unguja Ukuu, Zanzibar (FHM 4296/2540) Preliminary analysis of charcoal samples from artefact concentrations and domestic structures

2018:25 SBM 1297, Skovby Nygård, etape III, del IV (FHM 4296/2263) Pollenanalyse af 5 prøver fra en brønd ved en jernalderbebyggelse

2018:27 VMÅ 2866, Fuglsang 2016 (FHM 4296/2436) Analyse af makrofossiler og trækul fra en ovn og en formodet ovn fra yngre bronzealder

2018:28 SIM 5170, Papirtårnet UFU (FHM 4296/2754) Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra trækonstruktion ved Papirtårnet, Silkeborg

2018:29 SIM 127/2014 Sølund ved Silkeborg Langsø, (FHM 4296/2739) Pollenanalyse af 15 prøver fra Silkeborg Langsø ved Sølund

2018:30 Göteborg 342, Masthugget 26:1, Amerikahuset FU, Sverige (FHM 4296/2752) Analyse af makrofossiler fra et brandlag i en bygning fra 1700-tallet på Gøteborgs havn

2018:31 SBM 1028, Alken Enge (FHM 4296/526) Dendrokronologisk undersøgelse af mølletræ fra Alken Enge, Skanderborg