Videnskabelige rapporter fra 2019

2019:1 HBV 1466, Lille Tornumgård, etape II (FHM 4296/2213) Makrofossilanalyser af prøver fra to gruber fra yngre bronzealder

2019:3 FHM 4742, Præstelunden Odder (FHM 4296/2799) Dendrokronologisk undersøgelse af egetræ fra Præstelunden, Odder

2019:4 ÅHM 6721, Kirketerp (FHM 4296/2271) Kursorisk gennemsyn af slagger tilknyttet en middelaldersmedje

2019:5 KNV 00333-03, Kildegård (FHM 4296/2396) Makrofossilanalyser af prøver fra et 1400-tals hus

2019:6 HEM 5270, Krogstrup VII (FHM 4296/2088) Makrofossilanalyser af prøver fra en ovngrube og et stolpehul/fyldskifte fra yngre bronzealder

2019:7 OBM 4937, Nørrebjerg (FHM 4296/1883) Pollenanalyse af en brøndprøve fra overgangen mellem Yngre Romersk Jernalder og Ældre Germansk Jernalder

2019:9 HBV 1778, Kraggård III (FHM 4296/2848) Dendrokronologisk undersøgelse af bygningstømmer fra Kraggård III, Skodborg

2019:10 SIM 5307, Søtorvet (FHM 4296/2869) Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Søtorvet, Silkeborg

2019:11 Overgade, Odense midtby (FHM 4296/2889) Dendrokronologisk undersøgelse af trævandrør fra Overgade i Odense midtby (VandCenter Syd A/S)

2019:12 SIM 5149, Gødvad Bygade III (FHM 4296/2863) Analyse af trækul fra middelalderlig slaggedynge

2019:13 HEM 5660, Vesterhåb III, Ikast Sogn (FHM 4296/2745) Dendrokronologisk undersøgelse af træplanke fra Vesterhåb III nær Ikast

2019:14 VKH 7890, Uhregård (FHM 4296/2897) Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Uhregård ved Uhre nær Vejle

2019:15 VSM G757, Duehøj SV (FHM 4296/ 1130 1130) Makrofossilanalyser af prøver fra to økonomibygninger samt en ovn fra yngre romersk-ældre germansk jernalder

2019:16 FHM 5450, Bendixminde, delområde 2 (FHM 4296/1828) Makrofossilanalyser af prøver fra en ovngrube fra førromersk jernalder

2019:20 TAK 1351, Merlegårdsvej (FHM 4296/2410) Makrofossilanalyser af to prøver fra et tagstolpehus fra yngre vikingetid og en grøft fra 1100-1440-tallet

2019:21 THY 6280, Refsgård 2, del af THY 6238 (FHM 4296/2626) Analyse af trækul fra en brandgrav fra førromersk jernalder

2019:22 SBM 1661, Bjertrup Østergård I FU (FHM 4296/2922) Vedanalyse af trækul fra brandpletter fra Østjylland

2019:23 OBM 5525, Campus etape 7 (FHM 4296/2369) Makrofossilanalyser af tre prøver fra perioden ældre-yngre germansk jernalder

2019:24 FHM 5453, Bendixminde delområde 5 (FHM 4296/1831) Makrofossilanalyser af to hustomter fra yngre romersk jernalder

2019:25 SBM 1383, Firgårde IV etape II, del III (FHM 4296/2356) Arkæobotanisk analyse af forkullede planterester fra jernudvindingsovne og et hus fra romersk jernalder

2019:26 SJM 179, Ankelbovej etape III (FHM 4296/2645) Analyse af trækul fra tagstolpehuller og gruber dateret til senneolitikum og/eller bronzealder

2019:27 ÅHM 6686, Bispensgade 14 (FHM 4296/2541) Makrofossilanalyse af to prøver fra middelalderlige lag i Aalborg

2019:28 SIM 5306 Skorup Præstegård (FHM 4296/2890) Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra opgravet brønd ved Skorup Præstegård nordøst for Silkeborg

2019:29 OBM 9776, I. Vilhelm Werners Plads(FHM 4296/1392) og OBM 8280, Adelgade (FHM 4296/1702). Archaeobotanical analyses of samples from Medieval Odense

2019:30 SJM 711, Erisvænget (FHM 4296/2734) Vedanatomisk analyse af trækul fra bebyggelse, gruber og et aktivitetsområde dateret til tragtbægerkulturen og yngre bronzealder/tidlig jernalder

2019:31 HEM 5390, Sindinggård (FHM 4296/2181) Arkæobotanisk analyse af forkullede planterester fra tre jernudvindingsovne fra germansk jernalder

2019:32 FHM 5143, DNU Skejby, etape 1, område 3 (FHM 4296/837) Arkæobotanisk analyse af forkullede planterester fra staklade og grube fra ældre jernalder

2019:33 SIM 5307, Søtorvet (FHM 4296/2869) Dendrokronologisk undersøgelse af bearbejdet bøgestamme fra Søtorvet, Silkeborg

2019:34 OBM 4937, Nørrebjerg, etape 1 & 2 (FHM 4296/1883) Arkæobotanisk analyse af stolpehulsfyld fra huse fra senneolitikum, yngre bronzealder, yngre romersk/ældre germansk og ældre germansk jernalder

2019:35 SMS 1595, Glattrup Bæk II (FHM 4296/2999) Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra en mulig bro ved Glattrup Bæk, Skive

2019:36 SMS 1514, Gl. Skivehus (FHM 4296/2951) Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra bindingsværkshus, Skive

2019:37 SBM 1366, Fregerslev II (FHM 4296/1492). Phytolith analysis of a Viking Age horse burial

2019:38 DKM 20.812, Alstrup (FHM 4296/2640) Makrofossilanalyse af en prøve fra et tagstolpehul i et treskibet bronzealderhus i Vestjylland

2019:39 ØFM 817, Nyborg Slot (FHM 4296/2292) Dendrokronologisk undersøgelse af trævandrør fra Nyborg Slot

2019:40 ØFM 562, Turneringspladsen (FHM 4296/1531) Dendrokronologisk undersøgelse af brøndtømmer fra Turneringspladsen, Nyborg

2019:41 FHM 5180, Riisvej i Norring (FHM 4296/2620) Analyse af makrofossiler fra yngre jernalder

2019:42 FHM 5849, Hjortshøjvej 32 Egå (FHM 4296/2773) Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Skæring Munkegård

2019:43 ÅHM 6686, Bispensgade 14 (FHM 4296/2541) Pollenanalyse af to prøver fra semi-naturlige, middelalderlige jordlag i den nordlige del af Ålborg

2019:45 FHM 6018 Mejlbygård, Mejlby (FHM 4296/2967) Dendrokronologisk undersøgelse af brøndtømmer fra Mejlbygård, Mejlby

2019:47 TAK 1506, Brøndbylund 3 (FHM 4296/2382) Makrofossilanalyser af prøver fra et treskibet hus fra ældre romersk jernalder samt to brandpletter fra yngre bronzealder/ældre førromersk jernalder