Videnskabelige rapporter fra 2019

2019:01 HBV 1466, Lille Tornumgård, etape II (FHM 4296/2213) Makrofossilanalyser af prøver fra to gruber fra yngre bronzealder

2019:03 FHM 4742, Præstelunden Odder (FHM 4296/2799) Dendrokronologisk undersøgelse af egetræ fra Præstelunden, Odder

2019:04 ÅHM 6721, Kirketerp (FHM 4296/2271) Kursorisk gennemsyn af slagger tilknyttet en middelaldersmedje

2019:05 KNV 00333-03, Kildegård (FHM 4296/2396) Makrofossilanalyser af prøver fra et 1400-tals hus

2019:06 HEM 5270, Krogstrup VII (FHM 4296/2088) Makrofossilanalyser af prøver fra en ovngrube og et stolpehul/fyldskifte fra yngre bronzealder

2019:09 HBV 1778, Kraggård III (FHM 4296/2848) Dendrokronologisk undersøgelse af bygningstømmer fra Kraggård III, Skodborg

2019:10 SIM 5307, Søtorvet (FHM 4296/2869) Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Søtorvet, Silkeborg

2019:11 Overgade, Odense midtby (FHM 4296/2889) Dendrokronologisk undersøgelse af trævandrør fra Overgade i Odense midtby (VandCenter Syd A/S)

2019:12 SIM 5149, Gødvad Bygade III (FHM 4296/2863) Analyse af trækul fra middelalderlig slaggedynge

2019:13 HEM 5660, Vesterhåb III, Ikast Sogn (FHM 4296/2745) Dendrokronologisk undersøgelse af træplanke fra Vesterhåb III nær Ikast

2019:14 VKH 7890, Uhregård (FHM 4296/2897) Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Uhregård ved Uhre nær Vejle

2019:21 THY 6280, Refsgård 2, del af THY 6238 (FHM 4296/2626) Analyse af trækul fra en brandgrav fra førromersk jernalder

2019:22 SBM 1661, Bjertrup Østergård I FU (FHM 4296/2922) Vedanalyse af trækul fra brandpletter fra Østjylland

2019:26 SJM 179, Ankelbovej etape III (FHM 4296/2645) Analyse af trækul fra tagstolpehuller og gruber dateret til senneolitikum og/eller bronzealder

2019:28 SIM 5306 Skorup Præstegård (FHM 4296/2890) Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra opgravet brønd ved Skorup Præstegård nordøst for Silkeborg

2019:33 SIM 5307, Søtorvet (FHM 4296/2869) Dendrokronologisk undersøgelse af bearbejdet bøgestamme fra Søtorvet, Silkeborg