Videnskabelige rapporter fra 2020

2020:1 KNV 00440-02, Rødvigvej III (FHM 4296/2519) Analyse af makrofossiler fra to palisadestolpehuller fra enkeltgravskulturen(/senneolitikum)

2020:2 KNV KNV 00300-08, Stolpegården (FHM 4296/2377) Analyse af makrofossiler fra tidlig neolitiske gruber

2020:3 FHM 5951 Henriettegård (FHM 4296/2720). Analyse af træ fra en brønd fra jernalderen 

2020:5 TAK 1877, Gammeldamsgård 3 (FHM 4296/2864) Pollenanalyse af 20 prøver fra sø-kerne

2020:7 Nationalmuseet, Hoby (FHM 4296/3028) NPP-analyse af to prøver fra et kulturpåvirket vandhul

2020:10 THY 6017, Vester Vandet (FHM 4296/1331) Arkæobotanisk analyse af to grubehuse samt kulturlag fra vikingetiden

2020:11 SIM 5170, Papirtårnet (FHM 4296/2754) Analyse af forkullet og uforkullet træ fra en Maglemoselokalitet

2020:12 KNV 00636, Ringsted-Femern område 58, Sct. Clemensvej og KNV 00688, Ringsted-Femern område 41 (FHM 4296/2654 og 2650) Arkæobotanisk analyse af makrofossiler fra gruber og et ildsted fra yngre romersk jernalder og vikingetid

2020:14 TAK 1668, Smågårde 3 (FHM 4296/2138) NPP-analyse af fem jordprøver fra Jernaldergruber

2020:16 ÅHM 7213, Strømmen, Nr. Uttrup (FHM 4296/3181) Pollenanalyse af en jordprøve fra en Ertebølle boplads

2020:17 SJM 166 II, Nørregårdsparken (FHM 4296/2968) Analyse af makrofossiler og trækul fra jernudvindingsovne og et grubehus dateret til yngre romersk/ældre germansk jernalder

2020:19 FHM 5951 Henriettegård (FHM 4296/2720)Fytolitanalyse af prøver fra en profil og lerkar i en jernalderslandsby

2020:20 FHM 6160, Vejlskov, Odder (FHM 4296/3194) Vedkursorisk gennemsyn af trækul fra å-sediment

2020:25 SJM 780, Site Esbjerg (FHM 4296/2906) Kombineret arkæobotanisk- og vedanatomisk analyse af gruber og stolpehuller arkæologisk dateret til henholdsvis maglemosekultur og ældre jernalder/yngre bronzealder

2020:26 KNV 00594-02, Ellebjerg (FHM 4296/2631) Analyse af makrofossiler af gruber og huse fra neolitikum og jernalderen

2020:27 SBM 1742, Sølund Bro (FHM 4296/3245) Dendrokronologisk undersøgelse af brostolpe fra Sølund Bro i Skanderborg

2020:29 KNV 00691-1 & -2, Hammer Enghave (FHM 4296/2958 & -2953) Analyse af makrofossiler fra staklader og huse fra yngre bronzealder og jernalderen

2020:30 TAK 1895, Hyrdeleddet (FHM 4296/2834) Vedkursorisk gennemsyn af trækul fra kogegruber og ildsted dateret til ældre bronzealder og ældre jernalder

2020:33 HEM 5332, Grønbæksminde II (FHM 4296/1764) Pollenanalyse af en enkelt pollenprøve fra en Bronzealder-brønd

2020:34 OBM 9829, Højme Øst (FHM 4296/2770) Arkæobotanisk analyse af en storgård fra ældre germansk jernalder

2020:40 OBM 16049, Tietgenbyen Nord IX (FHM 4296/3149) Vedanalyse af trækul fra tre kogestensgruber dateret til yngre bronzealder

2020:42 OBM 9776, Thomas B. Thrigesgade (FHM 4296/1392) Pollenanalyse af en jordprøve fra et nedgravet trækar

2020:43 HOM 2909, Rask Mølle (FHM 4296/1183) Vedanatomisk analyse af trækul fra to jernudvindingsovne

2020:44 HOM 2471 Etape 5, lokalitet 2, Fuglsang (FHM 4296/794) Kursorisk vedgennemsyn af trækul fra en grube af ukendt funktion