Videnskabelige rapporter fra 2021

2021:01 SBM 1159, Kildebjerg Ry, Midterfasen del II (FHM 4296/2621) Arkæobotanisk analyse af makrofossiler fra en grube/ovn fra førromersk jernalder og en hørbrydningsgrube fra 1800-tallet

2021:02 MVE 3570-2, Høm Byvej 3 (FHM 4296/3294) Arkæobotanisk analyse fra en grube fra tidlig middelalder

2021:03 FHM 5598, Præstegårdsvej (FHM4296/2169) Arkæobotanisk analyse af et hus og offergrube fra førromersk jernalder

2021:04 ROM 3423, Dysseholm (FHM4296/3010) Arkæobotanisk analyse af neolitisk grøftesystem og tagbærende stolpe fra grubehus

2021:05 FHM 5813, Kannikegade, Danske Banks kælder (FHM 4296/2351) Pollenanalyse af en prøve fra voldopbygnings tørvelag

2021:06 HEM 2983, Dværgebakke III (FHM 4296/3375) Vedanatomisk analyse af trækul fra et ildsted dateret til tidlig maglemosekultur

2021:07 VHM 00286, Ådalen, fase 2 (FHM 4296/2668) Arkæobotanisk analyse af prøve fra husgrube fra ældre bronzealder

2021:08 KNV 00781,02, Kildebjerg Agre (FHM4296/2817) Arkæobotanisk analyse af prøver fra en grube fra neolitikum, økonomibygning fra germansk jernalder og en brønd fra vikingetid

2021:12 ÅHM 7066, Hørshøjgård (FHM 4296/3005) Arkæobotanisk analyse af makrofossiler fra en yngre bronzealder korngrube

2021:13 SIM 5170, Papirtårnet (FHM 4296/2754) Pollenanalyse af seks prøver fra overgangen mellem kulturlag og tørveopbygning