Videnskabelige rapporter fra 2021

2021:01 SBM 1159, Kildebjerg Ry, Midterfasen del II (FHM 4296/2621) Arkæobotanisk analyse af makrofossiler fra en grube/ovn fra førromersk jernalder og en hørbrydningsgrube fra 1800-tallet

2021:02 MVE 3570-2, Høm Byvej 3 (FHM 4296/3294) Arkæobotanisk analyse fra en grube fra tidlig middelalder

2021:03 FHM 5598, Præstegårdsvej (FHM4296/2169) Arkæobotanisk analyse af et hus og offergrube fra førromersk jernalder

2021:04 ROM 3423, Dysseholm (FHM4296/3010) Arkæobotanisk analyse af neolitisk grøftesystem og tagbærende stolpe fra grubehus

2021:05 FHM 5813, Kannikegade, Danske Banks kælder (FHM 4296/2351) Pollenanalyse af en prøve fra voldopbygnings tørvelag

2021:06 HEM 2983, Dværgebakke III (FHM 4296/3375) Vedanatomisk analyse af trækul fra et ildsted dateret til tidlig maglemosekultur

2021:07 VHM 00286, Ådalen, fase 2 (FHM 4296/2668) Arkæobotanisk analyse af prøve fra husgrube fra ældre bronzealder

2021:08 KNV 00781,02, Kildebjerg Agre (FHM4296/2817) Arkæobotanisk analyse af prøver fra en grube fra neolitikum, økonomibygning fra germansk jernalder og en brønd fra vikingetid

2021:12 ÅHM 7066, Hørshøjgård (FHM 4296/3005) Arkæobotanisk analyse af makrofossiler fra en yngre bronzealder korngrube

2021:13 SIM 5170, Papirtårnet (FHM 4296/2754) Pollenanalyse af seks prøver fra overgangen mellem kulturlag og tørveopbygning

2021:14 SMS 1518, Thise Mejeri II (FHM 4296/2702) Vedanatomisk analyse af trækul fra en grav dateret til enkeltgravskultur, koge-/ildgruber dateret til bronzealder /jernalder samt kombineret ved- og makrofossilanalyse af materiale fra grubehus dateret til ældre vikingetid

2021:15 KNV 00550-02, Skullerupvej Nord (FHM 4296/2564) Makrofossilanalyser af prøver fra langhuse fra romersk jernalder og en førromersk grube

2021:17 VSM 10.572, Arnbjerg Nord (FHM 4296/2993) Arkæobotanisk analyse af makrofossiler fra huse fra slutningen af Yngre bronzealder

2021:18 SBM 1693 Bjertrup Østergård (FHM 4296/3201) Kursorisk vedgennemsyn af trækul fra brandgrav

2021:19 SMS 1518, Thise Mejeri II (FHM 4296/2702) Fytolitanalyse af prøver fra grubehuse dateret til vikingetid

2021:22 SIM 5121, Mølbæk (FHM 4296/2612) Analyse af tre pollenprøver til belysningen af vegetationen ved anlæggelsen af en mølle

2021:28 SBM 1383, Firgårde IV, etape II (FHM 4296/3103) Analyse af makrofossiler og trækul fra hørtekstilproduktionsanlæg og andre bygninger dateret fra mellem/yngre førromersk til ældre germansk jernalder

2021:30 ØFM 1111, Lemvighus (FHM 4296/3517) Vedkursorisk gennemsyn af trækul fra to kogestensgruber arkæologisk dateret til yngre bronzealder / ældre jernalder

2021:37 HAM 6265, Kjestrup (FHM 4296/3509) Vedanalyse af vanddrukkent træfund

2021:44 HEM 5396, Troelstrupvej og HEM 5343, Enggård (FHM 4296/1913) Vedanatomisk analyse af trækul fra en brønd samt gruber og kogestensgruber i tilknytning til gravhøje og beboelse dateret til bronze- og jernalder med hovedvægt på yngre bronzealder

2021:46 HEM 5400, Romvigvej (FHM4296/2184) Kombineret arkæobotanisk og vedanalyse af grubehus fra ældre middelalder

2021:47 HEM 5384, Krogstrup VIII (FHM4296/1895) Arkæobotanisk analyse af materiale fra en kogegrube fra yngre bronzealder

2021:48 HEM 5388, Hedegård III (FHM4296/1911) Arkæobotanisk analyse af en kogestensgrube og et stolpehul fra yngre bronzealder/ældre jernalder

2021:50 HEM 5316, Gammelagergård (FHM4296/1760) Arkæobotanisk analyse af prøver fra en brønd fra førromersk jernalder

2021:52 TAK 1886, Hyldager Bakker (FHM 4296/2013 Arkæobotanisk analyse af prøver fra en hustomt fra yngre romersk jernalder