Videnskabelige rapporter fra 2021

2021:01 SBM 1159, Kildebjerg Ry, Midterfasen del II (FHM 4296/2621) Arkæobotanisk analyse af makrofossiler fra en grube/ovn fra førromersk jernalder og en hørbrydningsgrube fra 1800-tallet

2021:02 MVE 3570-2, Høm Byvej 3 (FHM 4296/3294) Arkæobotanisk analyse fra en grube fra tidlig middelalder

2021:03 FHM 5598, Præstegårdsvej (FHM4296/2169) Arkæobotanisk analyse af et hus og offergrube fra førromersk jernalder

2021:04 ROM 3423, Dysseholm (FHM4296/3010) Arkæobotanisk analyse af neolitisk grøftesystem og tagbærende stolpe fra grubehus

2021:05 FHM 5813, Kannikegade, Danske Banks kælder (FHM 4296/2351) Pollenanalyse af en prøve fra voldopbygnings tørvelag

2021:06 HEM 2983, Dværgebakke III (FHM 4296/3375) Vedanatomisk analyse af trækul fra et ildsted dateret til tidlig maglemosekultur

2021:07 VHM 00286, Ådalen, fase 2 (FHM 4296/2668) Arkæobotanisk analyse af prøve fra husgrube fra ældre bronzealder

2021:08 KNV 00781,02, Kildebjerg Agre (FHM4296/2817) Arkæobotanisk analyse af prøver fra en grube fra neolitikum, økonomibygning fra germansk jernalder og en brønd fra vikingetid

2021:09 MOE 1102, Jordsmonnet (FHM 4296/3388) Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra bolværk ved Jordsmonnet, Randers

2021:10 ARV 364, Nybro Søvig Bæk (FHM 4296/3253) Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Nybro Søvig Bæk (Baltic Pipe)

2021:12 ÅHM 7066, Hørshøjgård (FHM 4296/3005) Arkæobotanisk analyse af makrofossiler fra en yngre bronzealder korngrube

2021:13 SIM 5170, Papirtårnet (FHM 4296/2754) Pollenanalyse af seks prøver fra overgangen mellem kulturlag og tørveopbygning

2021:14 SMS 1518, Thise Mejeri II (FHM 4296/2702) Vedanatomisk analyse af trækul fra en grav dateret til enkeltgravskultur, koge-/ildgruber dateret til bronzealder /jernalder samt kombineret ved- og makrofossilanalyse af materiale fra grubehus dateret til ældre vikingetid

2021:15 KNV 00550-02, Skullerupvej Nord (FHM 4296/2564) Makrofossilanalyser af prøver fra langhuse fra romersk jernalder og en førromersk grube

2021:16 ÅHM 7213, Strømmen, Nr. Uttrup (FHM 4296/3181) Pollenanalyse af en jordprøve fra en Ertebølle boplads

2021:17 VSM 10.572, Arnbjerg Nord (FHM 4296/2993) Arkæobotanisk analyse af makrofossiler fra huse fra slutningen af Yngre bronzealder

2021:18 SBM 1693 Bjertrup Østergård (FHM 4296/3201) Kursorisk vedgennemsyn af trækul fra brandgrav

2021:19 SMS 1518, Thise Mejeri II (FHM 4296/2702) Fytolitanalyse af prøver fra grubehuse dateret til vikingetid

2021:20 HOM 3642, Vega-Vrøndingvej (FHM 4296/3467)Dendrokronologisk undersøgelse af planker fra muligt garvningskar ved Vega-Vrøndingvej, Horsens

2021:21 KBM 4474, Vestergade 4-6 & Studiestræde 9-19 (FHM 4296/3344) Dendrokronologisk undersøgelse af vandrør og tømmer fra udgravning ved Vestergade og Studiestræde, København

2021:22 SIM 5121, Mølbæk (FHM 4296/2612) Analyse af tre pollenprøver til belysningen af vegetationen ved anlæggelsen af en mølle

2021:23 ØFM 562, Turneringspladsen (FHM 4296/1531) Dendrokronologisk undersøgelse af vandrør fra Turneringspladsen, Nyborg

2021:24 ARV 311, Mejlby 10 (FHM 4296/3466) Dendrokronologisk undersøgelse af brønde fra Mejlby 10, Ringkøbing

2021:25 ARV 259, Nørby (FHM 4296/2731) Dendrokronologisk undersøgelse af stave fra Nørby, Søndervig

2021:26 KNV 00986-01, Kalby Nord (FHM 4296/3156) Dendrokronologisk undersøgelse af brøndplanke fra Kalby Nord, Næstved

2021:27 HEM 5797, Lille Mosegård (FHM 4296/3528) Dendrokronologisk undersøgelse af stolpe fra Lille Mosegård, Timring

2021:28 SBM 1383, Firgårde IV, etape II (FHM 4296/3103) Analyse af makrofossiler og trækul fra hørtekstilproduktionsanlæg og andre bygninger dateret fra mellem/yngre førromersk til ældre germansk jernalder

2021:29 Dovergaard, Thy (FHM 4296/3488) Dendrokronologisk undersøgelse af Dovergaard nær Hurup, Thy

2021:30 ØFM 1111, Lemvighus (FHM 4296/3517) Vedkursorisk gennemsyn af trækul fra to kogestensgruber arkæologisk dateret til yngre bronzealder / ældre jernalder

2021:32 VKH 7969 etape III, Raskvej, Åle (FHM 4296/3568) Dendrokronologisk undersøgelse af brøndtømmer fra Raskvej ved Åle, vest for Horsens

2021:33 SJM 951, Sandfang Kongeåen (FHM 4296/3556) Dendrokronologisk undersøgelse af tildannet stykke træ fra Sandfang Kongeåen, Gredstedbro

2021:34 SJM 952, Rosen Allé, Tvedgade, Nørremarksvej, Sct. Jørgens Vej og Seminarievej (FHM 4296/3560) Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Rosen Allé, Tvedgade, Nørremarksvej, Sct. Jørgens Vej og Seminarievej i Ribe

2021:35 SJM 979, Veldbæk Industri III (FHM 4296/3419) Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Veldbæk Industri III ved Esbjerg

2021:36 THY 3934, Oddershedegård IIII (FHM 4296/3493) Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Oddershedegård nord for Thisted

2021:37 HAM 6265, Kjestrup (FHM 4296/3509) Vedanalyse af vanddrukkent træfund

2021:38 MNS 50.429, Ramløse Øst (FHM 4296/2868) Arkæobotanisk analyse af makrofossiler fra to brandtomter fra ældre germansk jernalder

2021:39 MKH 1973, Klostergade 16 (FHM 4296/3231) Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Klostergade 16, Kolding

2021:40 ÅHM 7319, Degnelodden (FHM 4296/3490) Dendrokronologisk og vedanatomisk undersøgelse af brøndtømmer fra Degnelodden nær Aabybro, Nordjylland

2021:41 MOE 1167, Kalø Teglværk (FHM 4296/3621) Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Kalø Teglværk ved Rønde

2021:42 HAM 2959, Bjerndrupvej (FHM 4296/3367) Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra forsvarsværket Olgerdiget ved Bjerndrupvej nær Tinglev

2021:44 HEM 5396, Troelstrupvej og HEM 5343, Enggård (FHM 4296/1913) Vedanatomisk analyse af trækul fra en brønd samt gruber og kogestensgruber i tilknytning til gravhøje og beboelse dateret til bronze- og jernalder med hovedvægt på yngre bronzealder

2021:45 Mindegade 12A, Aarhus (FHM 4296/3529) Dendrokronologisk undersøgelse af bindingsværkstømmer fra Mindegade 12A, Aarhus

2021:46 HEM 5400, Romvigvej (FHM4296/2184) Kombineret arkæobotanisk og vedanalyse af grubehus fra ældre middelalder

2021:47 HEM 5384, Krogstrup VIII (FHM4296/1895) Arkæobotanisk analyse af materiale fra en kogegrube fra yngre bronzealder

2021:48 HEM 5388, Hedegård III (FHM4296/1911) Arkæobotanisk analyse af en kogestensgrube og et stolpehul fra yngre bronzealder/ældre jernalder

2021:50 HEM 5316, Gammelagergård (FHM4296/1760) Arkæobotanisk analyse af prøver fra en brønd fra førromersk jernalder

2021:52 TAK 1886, Hyldager Bakker (FHM 4296/2013 Arkæobotanisk analyse af prøver fra en hustomt fra yngre romersk jernalder

2021:54 SJM 979, Veldbæk Industri III (FHM 4296/3419) Dendrokronologisk undersøgelse af brøndtømmer fra Veldbæk Industri III ved Esbjerg

2021:55 SJM 952, Rosen Allé, Tvedgade, Nørremarksvej, Sct. Jørgens Vej og Seminarievej (FHM 4296/3560) Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Rosen Allé, Tvedgade, Nørremarksvej, Sct. Jørgens Vej og Seminarievej i Ribe

2021:57 ARV 364, Nybro (FHM 4296/3253) Pollenanalyse af seks prøver fra en vikingetids vejbro

2021:58 BRAZ-12, Ringlaan, Brecht en PUUS2-18, Lichterstraat, Puurs, (FHM 4296/3522). Fytolietenanalyse van monsters uit potstallen uit de Romeinse tijd en Middeleeuwen

2021:59 OBM 16028, Bellinge Fælled (FHM 4296/3304) Et ligbrændingssted fra Yngre Broncealder