Videnskabelige rapporter fra 2022

2022:01 THY 5035, Kallerup (FHM 4296/6861) Pollenanalyse af en prøve fra bronzehestens mule

2022:03 HEM 3441, Rosenholmvej (FHM 4296/77) Kursorisk vedgennemsyn af trækul fra ti plankespor fra et jernaldershus

2022:06 FHM 6183, Tingskov, Tiset (FHM 4296/3249) Kursorisk vedgennemsyn af trækul fra tagbærende stolpehuller fra to huse, en økonomibygning og en grube fra yngre romersk jernalder/ældre germansk jernalder

2022:07 ÅHM 6295, Budolfi Plads (FHM 296/1756) Makrofossilanalyse af fire prøver fra to latriner fra middelalder og renæssance i det centrale Aalborg 

2022:08 SJM 886 Dr. Dagmars Vej (FHM 4296/3302) Vedanatomisk analyse af trækul fra en grav dateret til 700-tallet

2022:09 HEM 5654, Gullestrup Kirke Øst (FHM4296/2947) Kombineret arkæobotanisk & vedanatomisk analyse af prøver fra et grubehus fra ældre middelalder samt arkæobotanisk analyse af prøver fra to jernudvindingsovne fra yngre jernalder

2022:10 KNV 00921, Ågård (FHM 4296/3039) Analyse af makrofossiler to hustomter fra overgangen mellem yngre romersk jernalder/ældre germansk jernalder og ældre vikingetid

2022:15 KNV 01001-01, Røgeskov (FHM 4296/3220) Analyse af makrofossiler fra to stolpehuller fra ældre romersk jernalder og germansk jernalder

2022:20 ØFM 1097, Skalkenbjerg (FHM 4296/3511) Vedanatomisk analyse af trækul fra kogestensgruber dateret til yngre bronzealder og ældre jernalder

2022:21 B8A, Bjørvika, Oslo havn (FHM 4296/3866) Vedanatomisk undersøgelse af træ fra skibsvrag fundet i Bjørvika, Oslo havn

2022:22 ØFM 1099, Bakkely (FHM 4296/3564) Vedanatomisk analyse af trækul fra kogestensgruber dateret til yngre bronzealder og ældre jernalder

2022:23 ØFM 1101, Guld Agre (FHM 4296/3565) Vedanatomisk analyse af trækul fra kogestensgrube dateret til yngre bronzealder