Videnskabelige rapporter fra 2022

2022:01 THY 5035, Kallerup (FHM 4296/6861) Pollenanalyse af en prøve fra bronzehestens mule

2022:03 HEM 3441, Rosenholmvej (FHM 4296/77) Kursorisk vedgennemsyn af trækul fra ti plankespor fra et jernaldershus

2022:06 FHM 6183, Tingskov, Tiset (FHM 4296/3249) Kursorisk vedgennemsyn af trækul fra tagbærende stolpehuller fra to huse, en økonomibygning og en grube fra yngre romersk jernalder/ældre germansk jernalder

2022:07 ÅHM 6295, Budolfi Plads (FHM 296/1756) Makrofossilanalyse af fire prøver fra to latriner fra middelalder og renæssance i det centrale Aalborg 

2022:08 SJM 886 Dr. Dagmars Vej (FHM 4296/3302) Vedanatomisk analyse af trækul fra en grav dateret til 700-tallet

2022:09 HEM 5664, Gullestrup Kirke Øst (FHM4296/2947) Kombineret arkæobotanisk & vedanatomisk analyse af prøver fra et grubehus fra ældre middelalder samt arkæobotanisk analyse af prøver fra to jernudvindingsovne fra yngre jernalder

2022:10 KNV 00921, Ågård (FHM 4296/3039) Analyse af makrofossiler to hustomter fra overgangen mellem yngre romersk jernalder/ældre germansk jernalder og ældre vikingetid

2022:15 KNV 01001-01, Røgeskov (FHM 4296/3220) Analyse af makrofossiler fra to stolpehuller fra ældre romersk jernalder og germansk jernalder

2022:20 ØFM 1097, Skalkenbjerg (FHM 4296/3511) Vedanatomisk analyse af trækul fra kogestensgruber dateret til yngre bronzealder og ældre jernalder

2022:21 B8A, Bjørvika, Oslo havn (FHM 4296/3866) Vedanatomisk undersøgelse af træ fra skibsvrag fundet i Bjørvika, Oslo havn

2022:22 ØFM 1099, Bakkely (FHM 4296/3564) Vedanatomisk analyse af trækul fra kogestensgruber dateret til yngre bronzealder og ældre jernalder

2022:23 ØFM 1101, Guld Agre (FHM 4296/3565) Vedanatomisk analyse af trækul fra kogestensgrube dateret til yngre bronzealder

2022:25 KNV 00807-02, Åhøjgård (FHM4296/3053) Analyse af makrofossiler fra fem anlæg fra perioden yngre bronzealder til ældre germansk jernalder 

2022:27 ØFM 1095, Skalkendrup (FHM 4296/3562) Vedanatomisk analyse af trækul fra kogestensgrube dateret til ældre jernalder

2022:28 MLF 00147, Jernbanen APF Ekstra Arealer (FHM 4296/2284) Vedanatomisk analyse af trækul fra en koge-/ildgrube

2022:29 ARV 416, Grønhøj, Baltic Pipe (FHM 4296/3259) Vedanatomisk analyse af trækul fra en urnegrav

2022:33 VHM 00334 Vangkær (FHM 4296/3814) Vedanatomisk analyse af trækul fra en kogegrube

2022:37 KNV 00894-02, Ølsemagle Vest (FHM 4296/3016) Analyse af makrofossiler fra en grube og huse fra ældre germansk jernalder, vikingetid og middelalderen

2022:38 VSM 10.631, Dalsgård, Asmild (FHM 4296/3091) Makrofossil- og vedanalyse af 15-stolpe anlæg og makrofossil analyse af korngrube fra yngre neolitikum

2022:40 KBM 4483, Lille Kongensgade 20-22 (FHM 4296/3346) Naturvidenskabelige analyser af vådprøve, floteringsprøve og soldeprøve fra middelalderhus

 

2022:43 VMÅ 2955, Dybvad Mølle 2022 (FHM 4296/3913) Vedkursorisk gennemsyn af vanddrukkent træ fra en nordjysk tørvemose

2022:44 SBM 1131, Kalbygård grusgrav (FHM 4296/3534) Vedanatomisk analyse af trækul fra en jernudvindingsovn dateret til yngre romersk jernalder/ældre germansk jernalder

2022:45 SBM 1131, Kalbygård grusgrav (FHM 4296/3534) Vedanatomisk analyse af trækul fra en ovn/mile dateret til middelalderen