Videnskabelige rapporter fra 2022

2022:01 OBM 16080, 16081 & 16084 Markhaven & Vesterlund (FHM 4296/3425, 3105 & 3251) Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra jernalderbebyggelse ved Markhaven og Vesterlund øst for Odense

2022:02 THY 5035, Kallerup (FHM 4296/6861) Pollenanalyse af en prøve fra bronzehestens mule

2022:03 HEM 3441, Rosenholmvej (FHM 4296/77) Kursorisk vedgennemsyn af trækul fra ti plankespor fra et jernaldershus

2022:06 FHM 6183, Tingskov, Tiset (FHM 4296/3249) Kursorisk vedgennemsyn af trækul fra tagbærende stolpehuller fra to huse, en økonomibygning og en grube fra yngre romersk jernalder/ældre germansk jernalder

2022:07 ÅHM 6295, Budolfi Plads (FHM 296/1756) Makrofossilanalyse af fire prøver fra to latriner fra middelalder og renæssance i det centrale Aalborg 

2022:08 SJM 886 Dr. Dagmars Vej (FHM 4296/3302) Vedanatomisk analyse af trækul fra en grav dateret til 700-tallet

2022:09 HEM 5664, Gullestrup Kirke Øst (FHM4296/2947) Kombineret arkæobotanisk & vedanatomisk analyse af prøver fra et grubehus fra ældre middelalder samt arkæobotanisk analyse af prøver fra to jernudvindingsovne fra yngre jernalder

2022:10 KNV 00921, Ågård (FHM 4296/3039) Analyse af makrofossiler to hustomter fra overgangen mellem yngre romersk jernalder/ældre germansk jernalder og ældre vikingetid

2022:12 SJM 952, Rosen Allé, Tvedgade, Nørremarksvej, Sct. Jørgens Vej og Seminarievej (FHM 4296/3560) Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Rosen Allé, Tvedgade, Nørremarksvej, Sct. Jørgens Vej og Seminarievej i Ribe

2022:13 OBM 16151 etape II, Rolundgård (FHM 4296/3706) Dendrokronologisk undersøgelse af brøndtømmer fra Rolundgård, Fyn

2022:14 HEM 5851, Tangsøparken (FHM 4296/3631) Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra voldsted ved Tangsøparken

2022:15 KNV 01001-01, Røgeskov (FHM 4296/3220) Analyse af makrofossiler fra to stolpehuller fra ældre romersk jernalder og germansk jernalder

2022:16 HBV 1874, Elmelund (FHM 4296/3853) Dendrokronologisk undersøgelse af stolper fra en mulig bro ved Elmelund, Vejen

2022:17 Toftegård, Brylle (FHM 4296/3852) Dendrokronologisk undersøgelse af suler og tømmer fra lade ved Brylle, Fyn

2022:18 SBM 1793, Terp Mølle (FHM 4296/3864) Dendrokronologisk undersøgelse af planke fra Terp Mølle ved Borum Møllebæk

2022:19 SBM 1764, Horsegården (FHM 4296/3662) Dendrokronologisk undersøgelse af brøndtømmer fra Horsegården ved Galten

2022:20 ØFM 1097, Skalkenbjerg (FHM 4296/3511) Vedanatomisk analyse af trækul fra kogestensgruber dateret til yngre bronzealder og ældre jernalder

2022:21 B8A, Bjørvika, Oslo havn (FHM 4296/3866) Vedanatomisk undersøgelse af træ fra skibsvrag fundet i Bjørvika, Oslo havn

2022:22 ØFM 1099, Bakkely (FHM 4296/3564) Vedanatomisk analyse af trækul fra kogestensgruber dateret til yngre bronzealder og ældre jernalder

2022:23 ØFM 1101, Guld Agre (FHM 4296/3565) Vedanatomisk analyse af trækul fra kogestensgrube dateret til yngre bronzealder

2022:25 KNV 00807-02, Åhøjgård (FHM4296/3053) Analyse af makrofossiler fra fem anlæg fra perioden yngre bronzealder til ældre germansk jernalder 

2022:27 ØFM 1095, Skalkendrup (FHM 4296/3562) Vedanatomisk analyse af trækul fra kogestensgrube dateret til ældre jernalder

2022:28 MLF 00147, Jernbanen APF Ekstra Arealer (FHM 4296/2284) Vedanatomisk analyse af trækul fra en koge-/ildgrube

2022:29 ARV 416, Grønhøj, Baltic Pipe (FHM 4296/3259) Vedanatomisk analyse af trækul fra en urnegrav

2022:30 Am Lindenbogen 4, Ellund (FHM 4296/3861) Dendrokronologisk undersøgelse af bygningstømmer fra hus i Ellund, Flensborg

2022:31 HOM 2730, Nørregade 6, Horsens (FHM 4296/3857) Dendrokronologisk undersøgelse af bygningstømmer fra bindingsværkshus i Nørregade, Horsens

2022:32 HOM 3726, Nørregade 6, Horsens (FHM 4296/3858) Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Nørregade Horsens

2022:33 VHM 00334 Vangkær (FHM 4296/3814) Vedanatomisk analyse af trækul fra en kogegrube

2022:35 FHM 6213, Europaplads 6-8 (FHM 4296/3726) Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra brønde og vandrør ved Europaplads, Aarhus

2022:36 OBM 16105, Nørregade (FHM 4296/3859) Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra udgravning i Nørregade, Odense

2022:37 KNV 00894-02, Ølsemagle Vest (FHM 4296/3016) Analyse af makrofossiler fra en grube og huse fra ældre germansk jernalder, vikingetid og middelalderen

2022:38 VSM 10.631, Dalsgård, Asmild (FHM 4296/3091) Makrofossil- og vedanalyse af 15-stolpe anlæg og makrofossil analyse af korngrube fra yngre neolitikum

2022:40 KBM 4483, Lille Kongensgade 20-22 (FHM 4296/3346) Naturvidenskabelige analyser af vådprøve, floteringsprøve og soldeprøve fra middelalderhus

2022:41 KNV 00858-02, Fredhøj (FHM 4296/3085) Makrofossilanalyse af prøver fra moderne stolpehuller

2022:42 Dræbyvej 15, Munkebo (FHM 4296/3959) Dendrokronologisk undersøgelse moseeg fra Munkebo, Fyn

2022:43 VMÅ 2955, Dybvad Mølle 2022 (FHM 4296/3913) Vedkursorisk gennemsyn af vanddrukkent træ fra en nordjysk tørvemose

2022:44 SBM 1131, Kalbygård grusgrav (FHM 4296/3534) Vedanatomisk analyse af trækul fra en jernudvindingsovn dateret til yngre romersk jernalder/ældre germansk jernalder

2022:45 SBM 1131, Kalbygård grusgrav (FHM 4296/3534) Vedanatomisk analyse af trækul fra en ovn/mile dateret til middelalderen

2022:47 VKH 8368, Vejle Å ved Skibet (FHM 4296/3970) Dendrokronologisk undersøgelse af stolpe ved Vejle Å nær Skibet Kirke

2022:48 VKH 8354, Ravning Enge (FHM 4296/3971) Dendrokronologisk undersøgelse af løsfundet stolpe ved Ravning Enge Broen

2022:49 VKH 7105, Snoghøj (FHM 4296/2815) Fytolitanalyse af prøver fra grubehuse dateret til yngre germansk jernalder/ældre vikingetid

2022:50 ARV 259, Nørby (FHM 4296/2731) Vedanatomisk analyse af trækul fra blandede kontekster dateret til neolitikum, bronzealder og jernalder

2022:51 Stubbumgårdsvej 23 (FHM 4296/3886) Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra lade og stuehus, Stubbumgårdsvej 23 nær Christiansfeld

2022:52 SIM 5357, Solbækgård (FHM 4296/3929) Vedkursorisk gennemsyn af trækul fra 15 kogestensgruber arkæologisk dateret til bronzealder

2022:53 SBM 1383, Firgårde IV, etape II, del 5 (FHM 4296/2642) Kombineret NPP- og pollenanalyse fra Jernalder-rødningsbassin

2022:54 ARV 3, Vesterhav Syd, Kabeltracé (FHM 4296/3042) Trækulsanalyse af brandgrave og en urnegrav fra Kloster 2 dateret til førromersk jernalder

2022:55 VKH 7839, Gammelmarksvej (FHM 4296/4006) Dendrokronologiskundersøgelse af brøndkasse fra Gammelmarksvej, Vejle

2022:56 Årø (FHM 4296/4034) Dendrokronologisk undersøgelse moseeg fra Årø

2022:57 HAM 5800, Nr. Ønlev I (FHM 4296/3803) Vedanatomisk analyse af trækul fra kogestensgruber dateret til yngre bronzealder og ældre førromersk jernalder

2022:58 MNS 50508, Føllegård (FHM 4296/2856) Pollenanalyse af tre prøver fra et vådbundsprofil

2022:59 KBM 4450, Kronprinsensgade 8 (FHM 4296/4061) Insektanalyse af to latrinprøver fra 1500-tallet

2022:60 ØFM 1110, Rønninge Søgård (FHM 4296/3278) Vedanatomisk analyse af trækul fra kogestensgruber i systematiske rækker, dateret til overgangen ældre/yngre bronzealder og yngre bronzealder

2022:62 ARV 389, Roust (FHM 4296/3584) Dendrokronologisk undersøgelse tømmer fra Roust nordøst for Esbjerg

2022:63 KBM 4496, Wagnersvej (FHM 4296/3455) Pollenanalyse af fire sedimentprøver fra vådbundslag

2022:64 SJM 1216, Nedgravede affaldsstationer, Ribe (FHM 4296/4051) Dendrokronologisk undersøgelse af bolværk og andet tømmer fra Skibbroen, Ribe

2022:65 HAM 6426, Olgerdiget (FHM 4296/3957) Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra forsvarsværket Olgerdiget ved Uge Bæk

2022:66  ÅHM 7070, Hedelund Plantage (FHM 4296/2873) Pollenanalyse af to jordprøver fra et marksystem fra Førromersk Jernalder

2022:67 OBM 4937, Nørrebjerg (FHM 4296/1883) Arkæobotanisk analyse af to hustomter fra senneolitikum

2022:68 HAM 5318, Petersborg (FHM 4296/3135) Analyse af makrofossiler fra tre huse fra ældre middelalder

2022:69 MKH 2009, Elbækgård (FHM 4296/3643) Analyse af makrofossiler fra et senneolitisk hus

2022:70 Besser, Samsø (FHM 4296/4143) Dendrokronologisk undersøgelse moseeg fra Besser på Samsø

2022:71 ØFM 1228, Øksnebjerg Øst (FHM 4296/4146) Dendrokronologisk undersøgelse af en holk fra en brønd ved Øksnebjerg Øst, Fyn

2022:72 OBM 16081, Vesterlund (FHM 4296/3105) Pollenanalyse af en jordprøve fra bundlaget i en stavbygget brønd