Videnskabelige rapporter fra 2023

2023:01 ARV 586, Vadsgård (FHM 4296/4145) Dendrokronologisk undersøgelse af brøndtømmer fra Vadsgård, Nørre Nebel

2023:02 SBM 1764, Horsegården etape II (FHM 4296/4122) Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Horsegården etape II ved Galten

2023:03 SJM 805, SJM 818 og SJM 820, Facebook-grunden (FHM 4296/3242) Vedanatomisk analyse af trækul fra huskonstruktioner og sakrale anlæg dateret fra ældre stenalder til ældre jernalder

2023:04 HEM 5758, Galgehus (FHM 4296/2994) Pollenanalyse af jordprøver fra tre Jernalder-brønde

2023:05 Tranebjerg Præstegård (FHM 4296/4135) Dendrokronologisk undersøgelse af bindingsværk fra Tranebjerg Præstegård

2023:06 HBV 1809, Revsinggård II (FHM 4296/3290) Makrofossilanalyser af fire kornholdige gruber samt et funktionshus med vægforløb og et kulturlag fra senneolitikum periode I – II

2023:07 OBM 16083, Bullerup Sø (FHM 4296/3250) Pollenanalyse af en prøve fra en brønd dateret til ældre førromersk Jernalder

2023:08 OBM 16085, Markhaven III (FHM 4296/3252) Pollenanalyse af en prøve fra brønden dateret til yngre førromersk jernalder/starten af ældre romersk jernalder

2023:09 OBM 16086, Markhaven IV (FHM 4296/3106) Pollenanalyse af pollen fra en brønd med en vidjeflettet brøndkasse

2023:10 VKH 8146, Ballevej (FHM 4296/3412) Analyse af trækul og makrofossiler fra jernudvindingsovne arkæologisk dateret til yngre romersk jernalder og germansk jernalder 

2023:11 VMÅ 2963, Bavnshøjgård (FHM 4296/3960) Vedkursorisk Vedkursorisk gennemsyn af trækul fra kogestensgruber, stolpefyld, smågruber og en ovngrube arkæologisk dateret til bronzealder

2023:13 OBM 16080 etape 2, Markhaven (FHM 4296/3629) Vedanatomisk analyse af vanddrukken træpløk med ornamentik fra brønd dateret til jernalder

2023:14 SIM 5401, Solbækgård II UG (FHM 4296/3932) Vedkursorisk gennemsyn af trækul fra en kogestensgrube arkæologisk dateret til ældre bronzealder

2023:15 OBM 16081, Vesterlund (FHM 4296/3105) Vedanatomisk analyse af vanddrukkent håndtag fra et muligt brønddæksel fundet i brønd dateret til yngre romersk/ ældre germansk jernalder

2023:16 TAK 1461, Rymarksgård (FHM 4296/3013) Arkæobotanisk analyse af prøver fra et ”forråds-”hus fra yngre bronzealder periode V-VI

2023:17 ÅHM 7290 Vesterbjergvej (FHM 4296/3456) Arkæobotanisk analyse af prøver fra en staklade og en ringgrøft fra ældre middelalder

2023:18 OBM 16081, Vesterlund (FHM 4296/3105) Analyse af makrofossiler fra fem huse og en brønd fra yngre romersk/ældre germansk jernalder

2023:19 SJM 1202, Kastanie Allé 6-8, Ribelund (FHM 4296/4183) Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra brønde og andre anlæg ved Kastanie Allé 6-8, Ribelund

2023:20 HAM 5963, Stelhøj II (FHM 4296/3135) Analyse af makrofossiler fra et senneolitisk hus

2023:21 KNV 00410-03, Stenlængegårdsvej (FHM 4296/3374) Vedanatomisk analyse af trækul fra en brydegrube dateret til 1700-1900-tallet

2023:22 FHM 6248, Snekkeeng II (FHM 4296/3608) Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer og genstande fra Snekkeeng ved Aarhus

2023:23 HAM 5309, Hinderup (FHM 4296/4046) Dendrokronologisk undersøgelse af trækul fra grubehus ved Hinderup

2023:26 FHM 6141, Administrative grænser (FHM 4296/3252) Pollenanalyse af syv prøver fra forskellige typer af diger

2023:27 VSM 10600, Gaardsdal depotet (FHM 4296/3164) Pollenanalyse af to prøver fra en bæltedåse fra bronzealderen

2023:28 ØFM 1104, Skellerup Kirke (FHM 4296/3376) Vedanatomisk analyse af trækul fra en grube dateret til førromersk jernalder

2023:29 ÅHM 7326, Neder Næsgård, etape V (FHM 4296/3558) Analyse af makrofossiler fra et hus fra mellemste bronzealder

2023:31 FHM 6018, Mejlbygård (FHM 4296/2967) Pollenanalyse af tre prøver fra bundlaget af en træbrønd

2023:33 ÅHM 7482, Torupgård, Nørager(FHM 4296/3543) Analyse af makrofossiler fra et grubekompleks fra yngre bronzealder/ældre jernalder

2023:35 HEM 3441, Rosenholmvej (FHM 4296/77) Analyse af makrofossiler fra en kogestensgrube fra ældre bronzealder

2023:36 MLF 02903, Business Park Falster III (FHM 4296/3823) Vedanatomisk analyse af trækul fra kogestensgruber dateret til yngre bronzealder/ældre førromersk jernalder.

2023:38 HOM 1509, Petersborg vest (FHM 4296/196) Vedkursorisk gennemsyn af trækul fra grube i hus med neddybet gulv dateret til senneolitikum

2023:40 MKH 1901, Banggård (FHM 4296/2901) Arkæobotanisk analyse af prøver fra en økonomibygning fra ældre førromersk jernalder

2023:41 SBM 1713, Bjertrup Østergård VI (FHM 4296/3760) Vedanatomisk analyse af trækul fra urnefyld

2023:43 ARV3, Vesterhav Syd Kabeltracé (FHM 4296/3042) Arkæobotanisk analyse af prøver fra tre grubehuse fra yngre germansk jernalder/ældre vikingetid

2023:44 FHM 6182, Hovs Enge (FHM 4296/3280) Pollenanalyse af en prøve fra et voldanlæg

2023:45 LMR 14.954 Havsmarken (FHM 4296/3411) Zooarkæologisk analyse af knogler fra en handels- og håndværksplads fra vikingetid på Ærø

2023:48 ÅHM 7342 Lyngbjerggårde (FHM 4296/4140) Zooarkæologisk analyse af knogler fra en jernalder kulturlagsplads med bebyggelse

2023:51 SBM 1690, Bjertrup Østergård II (FHM 4296/3038) Vedanatomisk analyse af trækul fra en badekarformet grube arkæologisk dateret til yngre jernalder

2023:52 SJM 979, Veldbæk Industri III (FHM 4296/3419) Pollenanalyse af fire jordprøver fra en brønd dateret til romersk jernalder

2023:55 SMS 1576, Vinkelpletvej (FHM 4296/3059) Pollenanalyse af to jordprøver fra rester af en enkeltgravshøj med træbygget kammer

2023:58 Fylket, Innerfylket, Pile i isen (FHM 4296/4312) Vedanatomiske undersøgelser af fund fra det brearkeologiske sikringsprogram Secrets of the Ice

2023:59 VKH 7105, Snoghøj (FHM 4296/2815) Pollenanalyse af en jordprøve fra bundlaget af en brønd

2023:61 MKH 1940, Vesterbygård (FHM 4296/3506) Arkæobotanisk analyse af prøver fra en økonomibygning fra vikingetid

2023:66 TAK 2071, Brensbæk II (FHM 4296/4002) Vedanatomisk analyse af trækul fra to ildsted og to stolpehul

2023:67 HOM 2150, Østerhåbsallé (FHM 4296/580) Pollenanalyse af syv jordprøver fra jernalderanlæg med plankegulv og vidjeflet

2023:68 KNV 00700-02, Antonihøjen (FHM 4296/3418) Analyse af makrofossiler fra en middelalderlig grube

2023:70 SIM 5307, Søtorvet (FHM 4296/2869) Pollenanalyse af seks jordprøve fra gyttja- og tørvelag, der stammer fra 1450 BC indtil efter 700 AD

2023:71 Korsholms vallar, Österbotten, Finland (FHM 4296/4328) Träidentifikation av vattendränkt trä från en medeltida borg

2023:73 SJM 880, Kragelundvej (FHM 4296/3183)

2023:74 MKH 1967, Padholm, Omr. 8 (FHM 4296/3633) Pollenanalyse af tre prøver fra vådområde ved jernalderbebyggelse

2023:75 OBM 16080, Markhaven (Etape 1) (FHM 4296/3425) Pollenanalyse af tre jordprøver fra bunden af tre forskellige brønde

2023:76 ØFM 1098, Skalkendrup øst (FHM 4296/3563) Vedanatomisk analyse af trækul fra ovne og kogestensgruber dateret til yngre bronzealder/ældre jernalder