Videnskabelige rapporter fra 2024

 

2024:02 HAM 6281, Højtoft III (FHM 4296/4038) Vedanatomisk analyse af trækul fra højremskonstruktion dateret til ældre middelalder

2024:03 ÅHM 7495, Flødalen (FHM 4296/3869) Vedanatomisk analyse af trækul fra langhus dateret til yngre jernalder

2024:04 HOM 3138, Sydtoften 10, Åle (FHM 4296/3919) Pollenanalyse af to jordprøver fra et Senneolitisk kulturlag og underliggende tørvelag

2024:07 SBM 1131, Kalbygård grusgrav (FHM 4296/3534) Vedanatomisk analyse af trækul fra stolpehuller, en jernudvindingsovn og en grube dateret til yngre romersk jernalder / germansk jernalder

2024:09 DKM 21.028, Møllebakke (FHM 4296/4654) Dendrokronologisk undersøgelse af stolpe fra mulig vandmølle ved Møllebakke

2024:10 ARV 409, Lundager (FHM 4296/3469) Analyse af makrofossilprøve fra en grube fra yngre romersk jernalder-ældre germansk jernalder

2024:11 SJM 1343, Mellemdammen 18 (FHM 4296/4639) Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra tagkonstruktion i Mellemdammen 18, Ribe

2024:12 TAK 2055, Kilden, Høje Gladsaxe (FHM 4296/4275) Vedkursorisk gennemsyn af trækul fra kogestensgruber/bålgruber

2024:13 ØHM 1143, Højensvej høj 4 (FHM 4296/2710) Vedanatomisk og arkæobotanisk analyse af trækul og makrofossiler fra et ligbrændingssted dateret til vikingetid

2024:14 HOM 2660, Egebjerg Bakken 1Ø og 3M (4296/4114). Pollenanalyse af tre jordprøver, udtaget tæt på en sjælden kobberfladøkse fra Bondestenalderen

2024:16 VKH 6810, Erritsø (FHM 4296/2270) Dendrokronologisk undersøgelse af brøndtømmer fra Erritsø

2024:17 VKH 8253, Bregnhovedvej Øst (FHM 4296/3781). Pollenanalyse af en jordprøve fra en brønd dateret til tidlig Middelalder

2024:18 KNV 00410-03, Stenlængegårdsvej (FHM 4296/3457). Analyse af makrofossiler fra en grube fra yngre germansk jernalder og en brydegrube fra 1600-1900-tallet

2024:19 VKH 8307, Haughus E1 (FHM 4296/4075). Vedkursorisk gennemsyn af trækul fra hus dateret til ældre bronzealder

2024:21 HBV 1490, Kongeengen (FHM 4296/3489). Vedanatomisk analyse af trækul fra kogegruber inde i huse dateret til ældre bronzealder

2024:22 FHM 6183, Tingskov, Tiset (FHM 4296/3249). Arkæobotanisk analyse af anlæg fra yngre romersk jernalder / germansk jernalder

2024:23 KNV 01007-03, Fladså Løjed (FHM 4296/3841) Vedanatomisk analyse af trækul fra kogestensgruber dateret til yngre bronzealder og førromersk jernalder/romersk jernalder

2018:25 SBM 1297, Skovby Nygård, etape III, del IV (FHM 4296/2263) Pollenanalyse af 5 prøver fra en brønd ved en jernalderbebyggelse

2024:27 SJM 1160, Saltgade, Tvedgade, Sct. Nicolaj Gade og Hovedengen (FHM 4296/3956)Dendrokronologisk undersøgelse af træprøver fra bygravning i Ribe

2024:28 SJM 1267, Skibbroen, Erik Menveds Vej og Sct. Laurentii Gade (FHM 4296/4372)Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra bygravning ved Skibbroen i Ribe

2024:29 MOE 902, Chr III’s Kanal (FHM 4296/4690) Dendrokronologisk undersøgelse af stolpe fra Chr III’s Kanal ved Randers

2024:30 SJM 1035, Ankelbo Østergaard (FHM 4296/3871). Analyse af makrofossiler fra to ni-stolpeanlæg fra enkeltgravstid/senneolitikum og senneolitikum og to huse fra senneolitikum og ældre bronzealder

2024:31 SIM 5417, Sejling Ådal II (FHM 4296/4326). Vedkursorisk gennemsyn af trækul fra jernudvindingsanlæg dateret til yngre romersk og germansk jernalder

2024:32 SIM 5412, Sejlgård (FHM 4296/4246) Vedkursorisk gennemsyn af trækul fra slaggegrubeovne dateret til germansk jernalder

2024:33 HOM 2150, Østerhåbsallé, område 39 & 40 (FHM 4296/580) Analyse af makrofossiler fra en grube fra førromersk jernalder

2024:34 ØFM 1097, Skalkenbjerg (FHM 4296/3511) Analyse af makrofossiler fra en grube fra førromersk jernalder

2024:35 VKH 7839, Gammelmarksvej (FHM 4296/4006) Pollenanalyse af seks jordprøver, der stammer fra en brønd og et kulturlag

2024:37 ØFM 1095, Skalkendrup (FHM 4296/3562). Analyse af makrofossiler fra en førromersk brønd

2024:38 Landlystvej 5, Ørby (FHM 4296/4705) Dendrokronologisk undersøgelse af løsholt fra bygning under godset Brattingsborg