Videnskabelige rapporter

Pollenanalytiske og non pollen palynomorphs (NPP) undersøgelser

2024

2024:35 VKH 7839, Gammelmarksvej (FHM 4296/4006) Pollenanalyse af seks jordprøver, der stammer fra en brønd og et kulturlag

2018:25 SBM 1297, Skovby Nygård, etape III, del IV (FHM 4296/2263) Pollenanalyse af 5 prøver fra en brønd ved en jernalderbebyggelse

2024:17 VKH 8253, Bregnhovedvej Øst (FHM 4296/3781). Pollenanalyse af en jordprøve fra en brønd dateret til tidlig Middelalder

2024:14 HOM 2660, Egebjerg Bakken 1Ø og 3M (4296/4114). Pollenanalyse af tre jordprøver, udtaget tæt på en sjælden kobberfladøkse fra Bondestenalderen

2024:04 HOM 3138, Sydtoften 10, Åle (FHM 4296/3919) Pollenanalyse af to jordprøver fra et Senneolitisk kulturlag og underliggende tørvelag

2023

2023:107 MOE 00839, Sporbyen Scandia (FHM 4296/2914) Pollenanalyse af tre jordprøver fra Middelalderligt udsmidslag

2023:104 FHM 6285, Rullemosen (FHM4296/4404) - Pollenanalyse af ti jordprøver fra gytje- og tørvelag, dateret til den tidlige Holocæn

2023:97 HOM 3203, Thorsgård II, Etape 1 (FHM4296/2882) - Pollenanalyse af fire jordprøver fra en brønd dateret til Romersk Jernalder

2023:75 OBM 16080, Markhaven (Etape 1) (FHM 4296/3425) Pollenanalyse af tre jordprøver fra bunden af tre forskellige brønde

2023:74 MKH 1967, Padholm, Omr. 8 (FHM 4296/3633) Pollenanalyse af tre prøver fra vådområde ved jernalderbebyggelse

2023:73 SJM 880, Kragelundvej (FHM 4296/3183)

2023:72 HEM 5319, Trindtoft (FHM 4296/1706) Pollenanalyse af syv jordprøver fra stratigrafisk prøveserie i vådbundsaflejring

2023:70 SIM 5307, Søtorvet (FHM 4296/2869) Pollenanalyse af seks jordprøve fra gyttja- og tørvelag, der stammer fra 1450 BC indtil efter 700 AD

2023:67 HOM 2150, Østerhåbsallé (FHM 4296/580) Pollenanalyse af syv jordprøver fra jernalderanlæg med plankegulv og vidjeflet

2023:59 VKH 7105, Snoghøj (FHM 4296/2815) Pollenanalyse af en jordprøve fra bundlaget af en brønd

2023:55 SMS 1576, Vinkelpletvej (FHM 4296/3059) Pollenanalyse af to jordprøver fra rester af en enkeltgravshøj med træbygget kammer

2023:52 SJM 979, Veldbæk Industri III (FHM 4296/3419) Pollenanalyse af fire jordprøver fra en brønd dateret til romersk jernalder

 

2023:48 ÅHM 7342 Lyngbjerggårde (FHM 4296/4140) Zooarkæologisk analyse af knogler fra en jernalder kulturlagsplads med bebyggelse

2023:44 FHM 6182, Hovs Enge (FHM 4296/3280) Pollenanalyse af en prøve fra et voldanlæg

2023:31 FHM 6018, Mejlbygård (FHM 4296/2967) Pollenanalyse af tre prøver fra bundlaget af en træbrønd

2023:27 VSM 10600, Gaardsdal depotet (FHM 4296/3164) Pollenanalyse af to prøver fra en bæltedåse fra bronzealderen

2023:26 FHM 6141, Administrative grænser (FHM 4296/3252) Pollenanalyse af syv prøver fra forskellige typer af diger

2023:09 OBM 16086, Markhaven IV (FHM 4296/3106) Pollenanalyse af pollen fra en brønd med en vidjeflettet brøndkasse

2023:08 OBM 16085, Markhaven III (FHM 4296/3252) Pollenanalyse af en prøve fra brønden dateret til yngre førromersk jernalder/starten af ældre romersk jernalder

2023:07 OBM 16083, Bullerup Sø (FHM 4296/3250) Pollenanalyse af en prøve fra en brønd dateret til ældre førromersk Jernalder

2023:04 HEM 5758, Galgehus (FHM 4296/2994) Pollenanalyse af jordprøver fra tre Jernalder-brønde

2022

2022:72 OBM 16081, Vesterlund (FHM 4296/3105) Pollenanalyse af en jordprøve fra bundlaget i en stavbygget brønd

2022:66  ÅHM 7070, Hedelund Plantage (FHM 4296/2873) Pollenanalyse af to jordprøver fra et marksystem fra Førromersk Jernalder

2022:63 KBM 4496, Wagnersvej (FHM 4296/3455) Pollenanalyse af fire sedimentprøver fra vådbundslag

2022:58 MNS 50508, Føllegård (FHM 4296/2856) Pollenanalyse af tre prøver fra et vådbundsprofil

2022:53 SBM 1383, Firgårde IV, etape II, del 5 (FHM 4296/2642) Kombineret NPP- og pollenanalyse fra Jernalder-rødningsbassin

2022:02 THY 5035, Kallerup (FHM 4296/6861) Pollenanalyse af en prøve fra bronzehestens mule

2021

2021:57 ARV 364, Nybro (FHM 4296/3253) Pollenanalyse af seks prøver fra en vikingetids vejbro

2021:22 SIM 5121, Mølbæk (FHM 4296/2612) Analyse af tre pollenprøver til belysningen af vegetationen ved anlæggelsen af en mølle

2021:16 ÅHM 7213, Strømmen, Nr. Uttrup (FHM 4296/3181) Pollenanalyse af en jordprøve fra en Ertebølle boplads

2021:13 SIM 5170, Papirtårnet (FHM 4296/2754) Pollenanalyse af seks prøver fra overgangen mellem kulturlag og tørveopbygning

2021:05 FHM 5813, Kannikegade, Danske Banks kælder (FHM 4296/2351) Pollenanalyse af en prøve fra voldopbygnings tørvelag 

2020

2020:42 OBM 9776, Thomas B. Thrigesgade (FHM 4296/1392) Pollenanalyse af en jordprøve fra et nedgravet trækar

2020:33 HEM 5332, Grønbæksminde II (FHM 4296/1764) Pollenanalyse af en enkelt pollenprøve fra en Bronzealder-brønd

2020:14 TAK 1668, Smågårde 3 (FHM 4296/2138) NPP-analyse af fem jordprøver fra Jernaldergruber

2020:7 Nationalmuseet, Hoby (FHM 4296/3028) NPP-analyse af to prøver fra et kulturpåvirket vandhul

2020:5 TAK 1877, Gammeldamsgård 3 (FHM 4296/2864) Pollenanalyse af 20 prøver fra sø-kerne

2019 

2019:43 ÅHM 6686, Bispensgade 14 (FHM 4296/2541) Pollenanalyse af to prøver fra semi-naturlige, middelalderlige jordlag i den nordlige del af Ålborg

2019:7 OBM 4937, Nørrebjerg (FHM 4296/1883) Pollenanalyse af en brøndprøve fra overgangen mellem Yngre Romersk Jernalder og Ældre Germansk Jernalder

2018

2018:29 SIM 127/2014 Sølund ved Silkeborg Langsø, (FHM 4296/2739) Pollenanalyse af 15 prøver fra Silkeborg Langsø ved Sølund

2018:25 SBM 1297, Skovby Nygård, etape III, del IV (FHM 4296/2263) Pollenanalyse af 5 prøver fra en brønd ved en jernalderbebyggelse

2018:16 ØFM 446, Lars Jens’s Høj (FHM 4296/2291) Pollenanalyse af to jordprøver fra en bronzealdergravhøj på Nordøst Fyn

2017

2017:29 SJM 380, COBRA-kablet (FHM 4296/2316) Pollenanalyse af en prøve fra et mørkt lag i sandede aflejringer på Fanø

2017:28 ÅHM 5821, Aalborg Kaserne (FHM 4296/2247) Pollenanalyse af en prøve fra ardspor fra ældre jernalder

2017:19 KNV 00439, Glumsø Sø (FHM 4296/2266) Pollenanalyse af to prøver samt stratigrafisk udredning af lag langs søbredden

2017:18 OBM 7030, Nordmarksvej (FHM 4296/2109) Pollenanalyse af vådområdelag fra bronzealderen

2017:17 VKH 6810, Erritsø (FHM 4296/2270) Pollenanalyse af en prøve fra voldgraven ved Erritsø

2017:13 Karleby 194, Falbygden, Sverige (FHM 4296/2337) Pollenanalyse af 20 prøver fra profil ved mellemneolitisk boplads

2016

2016:39 HEM 2917, Kærgård, Ljørring (FHM 4296/1942) Pollenanlyse af tre prøver fra to stenalderprofiler

2016:38 FHM 5312, Elmehøjsager III (FHM 4296/1834) Pollenanalyse af en prøve fra et vikingetids grubehus

2016:30 OBM 8235, Hedvigslund Haveforening (FHM 4296/991)Pollenanalyse af én sedimentprøve fra jernalderbrønd

2016:27 TAK 1626, Pilemark 6 (FHM 4296/1836) Pollenanalyse af fire sedimentprøver fra fire brønde fra ældre jernalder

2016:23 SIM 33/2010, Balle Nørremark (FHM 4296/1229) Pollenanalyse af jordprøve fra yngre bronzealderbrønd

2016:21 OBM 9776, Thomas B Thrigesgade (FHM 4296/1392)Pollenanalyse af en prøve fra vækstlag/kulturlag og to prøver fra gulvlag i middelalderhuse

2016:16 FHM 5260, Ceres (FHM 4296/1543) Pollenanalyse af to prøver fra neolitiske tørve- og lerlag

2016:13 SIM 135/2014 Sølyst (FHM 4296/1735) Pollenanalyse af to prøver fra kultur- og tørveaflejringer

2016:12 MOE 00063, Vilstrup (FHM 4296/1244) Pollenanalyse af fem prøver fra moseområde fra ældre jernalder

2016:9  SIM 33/2010, Balle Nørremark (FHM 4296/1229) Analyse af 23 pollenprøver fra moseprofil

2016:8  SBM 1277, Flensted Krat IV etape 2 (FHM 4296/1401) Pollenanalyse af fem sedimentprøver fra moseprofil

2016:6  FHM 5373, Knivstenen (FHM 4296/1259) Pollenanalyse af vækstlag under neolitisk langdysse

2016:2  OBM 5986, Motorvej S (FHM 4296/1799)Pollenanalyse af en sedimentprøve fra yngre romersk/ældre germansk jernalderbrønd

2015

2015:16  SJM 200, Riber Ulfsborg (FHM 4296/1518)Pollenanalyse af tre jordprøver fra kerne- og randtørven i voldstedet Riber Ulfsborg fra tidlig Middelalder

2015:13  FHM 4951, Rummelihul I (FHM 4296/606) Pollenanalyse af en sedimentprøve 

2015:12  THY 6115, Lodbjerg Fyr (FHM 4296/1221) Pollenanalyse af en sedimentprøve fra muldlag under megalittomt

2011

2011:2 HEM 3231, Hammerumpigen. Pollenanalyse af en tekstilprøve fra en jernalderpiges klædedragt og seks jordprøver fra den omkringliggende gravjord, HEM 3231, Hammerimpigen (FHM 4296/893)

2010

2010:10 ÅHM 5841, Juelstrupparken. Pollenanalyse af syv jordprøver fra højmose samt to prøver fra ardspor, Juelstrupparken, ÅHM 5841 (FHM 4296/765)

2010:9 THY 5055, Ginderupvej. Pollenanalyse af fem jordprøver fra en bronzealderhøjs ældste fase, THY 5055, Ginnerupvej (FHM 4296/647)

2009

2009:31 SVM 01135, Trelleborg. Pollenanalyse af sedimentprøver fra SVM 01135, Trelleborg (FHM 4296/668)

2009:30 ÅHM 5768, Finnelstrupgård Syd og ÅHM 5772, Tviehøj II. Pollenanalyse af jordprøver fra højfyldet af to neolitiske rundhøje ÅHM 5768, Finnelstrupgård Syd (FHM 4296/558) og ÅHM 5772, Tviehøj II (FHM 4296/660)

2009:29 FHM 4945, Ølstedvej II. Pollenanalyse af jordprøver fra to vikingetids grubehuse, FHM 4945, Ølstedvej II (FHM 4296/683)

2009:28 DJM 2050, Jesholm 1. Pollenanalyse af sedimentprøver fra et kystprofi l, DJM 2050, Jesholm 1 (FHM 4296/591)

2009:27 NM Sb-nr. 65, Stenkammeret. Pollenanalyse af jordprøver fra højfyld og lerforsegling, NM Sb-nr. 65, Stenkammeret (FHM 4296/542)

2009:26 OBM 2820, Villestofte Skovvej Øst. Pollenanalyse af jordprøver fra to kulturpåvirkede aflejringsslag, OBM 2820, Villestofte Skovvej Øst (FHM 4296/481)

2009:25 FHM 4848, Andreasminde III. Pollenanalyse af jordprøver fra geologisk profi l med fundlag og tørveaflejringer, FHM 4848, Andreasminde III (FHM 4296/504)

2009:24 DJM 2437, Højgård. Pollenanalyse af jordlag under jernaldervej, DJM 2437, Højgård (FHM 4296/454)

2009:23 RIM 5046, Fjand. Pollenanalyse af jordprøver fra en vikingetidsmark, RIM 5046, Fjand (FHM 4292/792)

2008

2008:7 FHM 4502 Lindegård Mose. Pollenanalyse af sedimentprøver fra Lindegård Mose, FHM 4502 (FHM 4596/98)

2005

2005:5 FHM 4504-P2 Lystrup Enge. Pollenanalytisk undersøgelse af vegetations- og fjordudvikling omkring fund af stammebåd