Videnskabelige rapporter

Vedanatomiske undersøgelser

2024

2024:32 SIM 5412, Sejlgård (FHM 4296/4246) Vedkursorisk gennemsyn af trækul fra slaggegrubeovne dateret til germansk jernalder

2024:31 SIM 5417, Sejling Ådal II (FHM 4296/4326). Vedkursorisk gennemsyn af trækul fra jernudvindingsanlæg dateret til yngre romersk og germansk jernalder

2024:23 KNV 01007-03, Fladså Løjed (FHM 4296/3841) Vedanatomisk analyse af trækul fra kogestensgruber dateret til yngre bronzealder og førromersk jernalder/romersk jernalder

2024:21 HBV 1490, Kongeengen (FHM 4296/3489). Vedanatomisk analyse af trækul fra kogegruber inde i huse dateret til ældre bronzealder

2024:19 VKH 8307, Haughus E1 (FHM 4296/4075). Vedkursorisk gennemsyn af trækul fra hus dateret til ældre bronzealder

2024:13 ØHM 1143, Højensvej høj 4 (FHM 4296/2710) Vedanatomisk og arkæobotanisk analyse af trækul og makrofossiler fra et ligbrændingssted dateret til vikingetid

2024:12 TAK 2055, Kilden, Høje Gladsaxe (FHM 4296/4275) Vedkursorisk gennemsyn af trækul fra kogestensgruber/bålgruber

2024:07 SBM 1131, Kalbygård grusgrav (FHM 4296/3534) Vedanatomisk analyse af trækul fra stolpehuller, en jernudvindingsovn og en grube dateret til yngre romersk jernalder / germansk jernalder

2024:03 ÅHM 7495, Flødalen (FHM 4296/3869) Vedanatomisk analyse af trækul fra langhus dateret til yngre jernalder

2024:02 HAM 6281, Højtoft III (FHM 4296/4038) Vedanatomisk analyse af trækul fra højremskonstruktion dateret til ældre middelalder

2023

2023:99 HOM 3457 Vega 2, område 3-4 (FHM 4296/3996) Trækulsanalyse af to prøver fra en neolitisk flintkoncentration og en kogestensgrube fra yngre bronzealder

2023:98 KNV 01500-01, Ravne Bjergene (FHM 4296/4511) Vedkursorisk gennemsyn af en trækulsplet

2023:92 MLF 02941, Kirkenorløbet II (FHM 4296/3885) Analyse af uforkullede stager, pæle og øvrige træfund fra et vådområde dateret til jernalder

2023:91 HOM 3224, Kirkevej, område 1 (FHM 4296/3462) Kursorisk gennemsyn af trækul fra en forsænkning fra yngre Enkeltgravskultur

2023:87 HAM 5841, Sønder Ønlev VII (FHM 4296/2944) Vedanatomisk analyse af trækul fra stolpehuller og en jernudvindingsovn dateret til neolitikum/ældre bronzealder samt ældre og yngre jernalder

2023:85 KNV 00700-2, Antonihøjen (FHM 4296/3418) Vedanatomisk analyse af trækul fra en grube dateret til middelalderen

2023:80 HEM 5758, Galgehus (FHM 4296/2994) Vedanatomisk undersøgelse af uforkullede træprøver fra brønde og stolpehuller ved Galgehus, Snejbjerg

2023:78 VKH 7815, Hauløkkevej, Taulov (FHM 4296/3743) Vedkursorisk gennemsyn af trækul fra tre brydegruber dateret til 1700 – 1800-tallet

2023:77 KNV 00300-12, Stolpegård (FHM 4296/3775) Vedanatomisk analyse af trækul fra kogestensgruber dateret til bronzealder

2023:76 ØFM 1098, Skalkendrup øst (FHM 4296/3563) Vedanatomisk analyse af trækul fra ovne og kogestensgruber dateret til yngre bronzealder/ældre jernalder

2023:71 Korsholms vallar, Österbotten, Finland (FHM 4296/4328) Träidentifikation av vattendränkt trä från en medeltida borg

2023:66 TAK 2071, Brensbæk II (FHM 4296/4002) Vedanatomisk analyse af trækul fra to ildsted og to stolpehul

2023:65 VKH 8217, Bundgårdsvej Vest (FHM 4296/4042) Vedkursorisk gennemsyn af trækul fra en brydegrube og vedanatomisk analyse af trækul fra grube indeholdende rød udfældning

2023:58 Fylket, Innerfylket, Pile i isen (FHM 4296/4312) Vedanatomiske undersøgelser af fund fra det brearkeologiske sikringsprogram Secrets of the Ice

2023:51 SBM 1690, Bjertrup Østergård II (FHM 4296/3038) Vedanatomisk analyse af trækul fra en badekarformet grube arkæologisk dateret til yngre jernalder

2022:44 SBM 1131, Kalbygård grusgrav (FHM 4296/3534) Vedanatomisk analyse af trækul fra en jernudvindingsovn dateret til yngre romersk jernalder/ældre germansk jernalder

2023:41 SBM 1713, Bjertrup Østergård VI (FHM 4296/3760) Vedanatomisk analyse af trækul fra urnefyld

2023:38 HOM 1509, Petersborg vest (FHM 4296/196) Vedkursorisk gennemsyn af trækul fra grube i hus med neddybet gulv dateret til senneolitikum

2023:36 MLF 02903, Business Park Falster III (FHM 4296/3823) Vedanatomisk analyse af trækul fra kogestensgruber dateret til yngre bronzealder/ældre førromersk jernalder.

2023:28 ØFM 1104, Skellerup Kirke (FHM 4296/3376) Vedanatomisk analyse af trækul fra en grube dateret til førromersk jernalder

2023:21 KNV 00410-03, Stenlængegårdsvej (FHM 4296/3374) Vedanatomisk analyse af trækul fra en brydegrube dateret til 1700-1900-tallet

2023:15 OBM 16081, Vesterlund (FHM 4296/3105) Vedanatomisk analyse af vanddrukkent håndtag fra et muligt brønddæksel fundet i brønd dateret til yngre romersk/ ældre germansk jernalder

2023:14 SIM 5401, Solbækgård II UG (FHM 4296/3932) Vedkursorisk gennemsyn af trækul fra en kogestensgrube arkæologisk dateret til ældre bronzealder

2023:13 OBM 16080 etape 2, Markhaven (FHM 4296/3629) Vedanatomisk analyse af vanddrukken træpløk med ornamentik fra brønd dateret til jernalder

2023:11 VMÅ 2963, Bavnshøjgård (FHM 4296/3960) Vedkursorisk Vedkursorisk gennemsyn af trækul fra kogestensgruber, stolpefyld, smågruber og en ovngrube arkæologisk dateret til bronzealder

2023:10 VKH 8146, Ballevej (FHM 4296/3412) Analyse af trækul og makrofossiler fra jernudvindingsovne arkæologisk dateret til yngre romersk jernalder og germansk jernalder

2023:03 SJM 805, SJM 818 og SJM 820, Facebook-grunden (FHM 4296/3242) Vedanatomisk analyse af trækul fra huskonstruktioner og sakrale anlæg dateret fra ældre stenalder til ældre jernalder

2022

2022:60 ØFM 1110, Rønninge Søgård (FHM 4296/3278) Vedanatomisk analyse af trækul fra kogestensgruber i systematiske rækker, dateret til overgangen ældre/yngre bronzealder og yngre bronzealder

2022:57 HAM 5800, Nr. Ønlev I (FHM 4296/3803) Vedanatomisk analyse af trækul fra kogestensgruber dateret til yngre bronzealder og ældre førromersk jernalder

2022:54 ARV 3, Vesterhav Syd, Kabeltracé (FHM 4296/3042) Trækulsanalyse af brandgrave og en urnegrav fra Kloster 2 dateret til førromersk jernalder

2022:52 SIM 5357, Solbækgård (FHM 4296/3929) Vedkursorisk gennemsyn af trækul fra 15 kogestensgruber arkæologisk dateret til bronzealder

2022:50 ARV 259, Nørby (FHM 4296/2731) Vedanatomisk analyse af trækul fra blandede kontekster dateret til neolitikum, bronzealder og jernalder

2022:45 SBM 1131, Kalbygård grusgrav (FHM 4296/3534) Vedanatomisk analyse af trækul fra en ovn/mile dateret til middelalderen

2022:44 SBM 1131, Kalbygård grusgrav (FHM 4296/3534) Vedanatomisk analyse af trækul fra en jernudvindingsovn dateret til yngre romersk jernalder/ældre germansk jernalder

2022:43 VMÅ 2955, Dybvad Mølle 2022 (FHM 4296/3913) Vedkursorisk gennemsyn af vanddrukkent træ fra en nordjysk tørvemose

2022:40 KBM 4483, Lille Kongensgade 20-22 (FHM 4296/3346) Naturvidenskabelige analyser af vådprøve, floteringsprøve og soldeprøve fra middelalderhus

2022:38 VSM 10.631, Dalsgård, Asmild (FHM 4296/3091) Makrofossil- og vedanalyse af 15-stolpe anlæg og makrofossil analyse af korngrube fra yngre neolitikum

2022:33 VHM 00334 Vangkær (FHM 4296/3814) Vedanatomisk analyse af trækul fra en kogegrube

2022:29 ARV 416, Grønhøj, Baltic Pipe (FHM 4296/3259) Vedanatomisk analyse af trækul fra en urnegrav

2022:28 MLF 00147, Jernbanen APF Ekstra Arealer (FHM 4296/2284) Vedanatomisk analyse af trækul fra en koge-/ildgrube

2022:27 ØFM 1095, Skalkendrup (FHM 4296/3562) Vedanatomisk analyse af trækul fra kogestensgrube dateret til ældre jernalder

2022:23 ØFM 1101, Guld Agre (FHM 4296/3565) Vedanatomisk analyse af trækul fra kogestensgrube dateret til yngre bronzealder

2022:22 ØFM 1099, Bakkely (FHM 4296/3564) Vedanatomisk analyse af trækul fra kogestensgruber dateret til yngre bronzealder og ældre jernalder

2022:21 B8A, Bjørvika, Oslo havn (FHM 4296/3866) Vedanatomisk undersøgelse af træ fra skibsvrag fundet i Bjørvika, Oslo havn

2022:20 ØFM 1097, Skalkenbjerg (FHM 4296/3511) Vedanatomisk analyse af trækul fra kogestensgruber dateret til yngre bronzealder og ældre jernalder

2021:09 HEM 5654, Gullestrup Kirke Øst (FHM4296/2947) Kombineret arkæobotanisk & vedanatomisk analyse af prøver fra et grubehus fra ældre middelalder samt arkæobotanisk analyse af prøver fra to jernudvindingsovne fra yngre jernalder

2022:08 SJM 886 Dr. Dagmars Vej (FHM 4296/3302) Vedanatomisk analyse af trækul fra en grav dateret til 700-tallet

2022:06 FHM 6183, Tingskov, Tiset (FHM 4296/3249) Kursorisk vedgennemsyn af trækul fra tagbærende stolpehuller fra to huse, en økonomibygning og en grube fra yngre romersk jernalder/ældre germansk jernalder

2022:03 HEM 3441, Rosenholmvej (FHM 4296/77) Kursorisk vedgennemsyn af trækul fra ti plankespor fra et jernaldershus

2021

2021:59 OBM 16028, Bellinge Fælled (FHM 4296/3304) Et ligbrændingssted fra Yngre Broncealder

2021:46 HEM 5400, Romvigvej (FHM4296/2184) Kombineret arkæobotanisk og vedanalyse af grubehus fra ældre middelalder

2021:44 HEM 5396, Troelstrupvej og HEM 5343, Enggård (FHM 4296/1913) Vedanatomisk analyse af trækul fra en brønd samt gruber og kogestensgruber i tilknytning til gravhøje og beboelse dateret til bronze- og jernalder med hovedvægt på yngre bronzealder

2021:37 HAM 6265, Kjestrup (FHM 4296/3509) Vedanalyse af vanddrukkent træfund

2021:30 ØFM 1111, Lemvighus (FHM 4296/3517) Vedkursorisk gennemsyn af trækul fra to kogestensgruber arkæologisk dateret til yngre bronzealder / ældre jernalder

2021:28 SBM 1383, Firgårde IV, etape II (FHM 4296/3103) Analyse af makrofossiler og trækul fra hørtekstilproduktionsanlæg og andre bygninger dateret fra mellem/yngre førromersk til ældre germansk jernalder

2021:18 SBM 1693 Bjertrup Østergård (FHM 4296/3201) Kursorisk vedgennemsyn af trækul fra brandgrav

2021:14 SMS 1518, Thise Mejeri II (FHM 4296/2702) Vedanatomisk analyse af trækul fra en grav dateret til enkeltgravskultur, koge-/ildgruber dateret til bronzealder /jernalder samt kombineret ved- og makrofossilanalyse af materiale fra grubehus dateret til ældre vikingetid

2021:06 HEM 2983, Dværgebakke III (FHM 4296/3375) Vedanatomisk analyse af trækul fra et ildsted dateret til tidlig maglemosekultur

2020

2020:44 HOM 2471 Etape 5, lokalitet 2, Fuglsang (FHM 4296/794) Kursorisk vedgennemsyn af trækul fra en grube af ukendt funktion

2020:43 HOM 2909, Rask Mølle (FHM 4296/1183) Vedanatomisk analyse af trækul fra to jernudvindingsovne

2020:40 OBM 16049, Tietgenbyen Nord IX (FHM 4296/3149) Vedanalyse af trækul fra tre kogestensgruber dateret til yngre bronzealder

2020:30 TAK 1895, Hyrdeleddet (FHM 4296/2834) Vedkursorisk gennemsyn af trækul fra kogegruber og ildsted dateret til ældre bronzealder og ældre jernalder

2020:25 SJM 780, Site Esbjerg (FHM 4296/2906) Kombineret arkæobotanisk- og vedanatomisk analyse af gruber og stolpehuller arkæologisk dateret til henholdsvis maglemosekultur og ældre jernalder/yngre bronzealder

2020:20 FHM 6160, Vejlskov, Odder (FHM 4296/3194) Vedkursorisk gennemsyn af trækul fra å-sediment

2020:17 SJM 166 II, Nørregårdsparken (FHM 4296/2968) Analyse af makrofossiler og trækul fra jernudvindingsovne og et grubehus dateret til yngre romersk/ældre germansk jernalder

2020:13 VKH 7738, Erhvervsparken, Ølholm (FHM 4296/3030) Vedanatomisk- og makrofossilanalyse af trækul og planterester fra en udateret grube/mulig brønd

2020:11 SIM 5170, Papirtårnet (FHM 4296/2754) Analyse af forkullet og uforkullet træ fra en Maglemoselokalitet

2020:3 FHM 5951 Henriettegård (FHM 4296/2720). Analyse af træ fra en brønd fra jernalderen 

2019

2019:22 SBM 1661, Bjertrup Østergård I FU (FHM 4296/2922) Vedanalyse af trækul fra brandpletter fra Østjylland

2019:21 THY 6280, Refsgård 2, del af THY 6238 (FHM 4296/2626) Analyse af trækul fra en brandgrav fra førromersk jernalder

2019:12 SIM 5149, Gødvad Bygade III (FHM 4296/2863) Analyse af trækul fra middelalderlig slaggedynge 

2019:26 SJM 179, Ankelbovej etape III (FHM 4296/2645) Analyse af trækul fra tagstolpehuller og gruber dateret til senneolitikum og/eller bronzealder

2019:30 SJM 711, Erisvænget (FHM 4296/2734) Vedanatomisk analyse af trækul fra bebyggelse, gruber og et aktivitetsområde dateret til tragtbægerkulturen og yngre bronzealder/tidlig jernalder

2018

2018:27 VMÅ 2866, Fuglsang 2016 (FHM 4296/2436) Analyse af makrofossiler og trækul fra en ovn og en formodet ovn fra yngre bronzealder

2018:24 Unguja Ukuu, Zanzibar (FHM 4296/2540) Preliminary analysis of charcoal samples from artefact concentrations and domestic structures

2018:14 SIM 5122, Gødvad Bygade II (FHM 4296/2427) Analyse af trækul fra middelalderlige jernudvindings- og produktionsanlæg

2018:13 SBM 1383, Firgårde IV, etape II, del 3 (FHM 4296/2356) Trækulsanalyse fra en jernudvindingsovn eller slaggegrube fra ældre romersk jernalder

2018:12 FHM 5452 Bendixminde, delområde 4 (FHM 4296/2361) Analyse af trækul fra jernudvindingsanlæg og en kogestengrube fra yngre romersk jernalder

2018:11 HEM 5339, Grønbæksminde IV (FHM 4296/1697) Vedanalyse af trækul fra en gravhøj dateret til neolitikum og ældre romersk jernalder

2018:10 MLF 01848, Nygårdsvej 3 (FHM 4296/2389) Kursorisk analyse af trækul fra et stolpehul og gruber fra et neolitisk palisadeanlæg

2018:9 OBM 7030, Nordmarksvej (FHM 4296/2109) Analyse af trækul fra kogegruber dateret til den ældre bronzealder, periode III

2018:8 Karleby 194, Falbygden, Sverige (FHM 4296/2337). Trækulsanalyse af prøver fra kulturlag fra mellemneolitikum A

2018:2 KNV 00333-03, Kildegård (FHM 4296/2396) Analyse af trækul fra en middeladerbebyggelse

2017

2017:25 HEM 5500, Borup VI (FHM 4296/2374) Analyseaf trækul fra en grube fundet i nærheden af et middelalderlanghus

2017:15 VSM 09716, Dybdalsvej 20 (FHM 4296/2264) Vedanalyse af trækul fra en brandtomt af et langhus dateret til ældre romersk jernalder

2017:11 FHM 5193, Blåbærhaven (FHM 4296/984) Charcoal analysis of the multiperiod site of Blåbærhaven, Lystrup Boldbaner

2017:6 LMR 14546, Ronæs skov (FHM 4296/86) Analysis of a late neolithic wooden structure at Ronæs skov

2016

2016:25 ROM 3250, Vinge st., etape II (FHM 4692/2128) Arkæobotanisk og vedanatomisk analyse af et senneolitisk hus

2016:22 SBM 1159, Kildebjerg Ry Midterfasen, del 1 (FHM 4296/2127) Analyse af makrofossiler og trækul fra to jernudvindingsovne af slaggegrubetypen

2016:20 MOE 00373, Krogen (FHM 4296/2136)Vedanatomisk analyse af træ fra otte kogestensgruber fra ældre bronzealder

2016:19 VHM 00346, Thorsmark Sønder Fald (FHM 4296/1640) Vedanalyse af træ fra en brønd fra ældre romersk jernalder

2016:18 KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932)Vedanatomisk analyse af træ fra palisade/hegnsforløb fra neolitikum

2016:17 KNV00079, SEAS Salby-Ølby (FHM 4296/1853)Kombineret makrofosil- og vedanalyse af trækul og makrofossiler fra en urnebrandgrav fra yngre bronzealder, periode V

2016:11 TAK 1550, Rummelager (FHM 4296/1355) Vedanatomisk analyse af træ fra en keramikovn fra yngre jernalder

2016:10 HBV 1302, Kongehøje I (FHM 4296/670) Vedanatomisk analyse af trækul fra en overpløjet gravhøj fra ældre bronzealder

2016:7  NFHA 2377, Allerød boldbaner (FHM 4296/1641) Wood analysis of three Middle Neolithic pits interpreted as cooking/fire pits.

2015

2015:21  VKH 7403, Bredstrupvej - etape I (FHM 4296/1707) Vedanatomisk analyse af forkullet lag i en ældre bronzealdergravhøj

2015:18  HAM 5186, Agerskov (FHM 4296/1351) Makrofossilanalyse og vedanatomisk analyse af delvist udgravet hus fra ældre jernalder

2015:9 HBV 1275, Kongehøj II (FHM 4296/690) Vedanatomisk analyse af et treskibet langhus fra ældre bronzealder

2015:8 OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188) Vedanatomisk analyse af en offergrube og fem kogestensgruber

2015:5 HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4296/1320) Vedanatomisk bestemmelse af mulig hjuldel og nagle

2014

2014:11 OBM 5496,Tuekjærsholm (FHM 4296/803) Vedanatomisk analyse af trækul fra ét neolitisk og to yngre romerske jernalderhustomter

2004

2004:7 KHM 1400, Fuglsøgård Mose. Vedbestemmelse af træ fra KHM 1400 (FHM 4296/85)

2002

2002:9 ASR 1442, Møllevænget. Vedbestemmelse af forkullet træ fra en middelalderbebyggelse

2002:5 VAM 1379, Øster Oksby. Vedbestemmelse af træ fra efterreformatorisk tid

2002:4 FHM 4201, Skt. Clemensborg. Vedbestemmelse af vanddrukket træ fra Århus midtby