Videnskabelige rapporter

Vedanatomiske undersøgelser

2021

2021:46 HEM 5400, Romvigvej (FHM4296/2184) Kombineret arkæobotanisk og vedanalyse af grubehus fra ældre middelalder

2021:37 HAM 6265, Kjestrup (FHM 4296/3509) Vedanalyse af vanddrukkent træfund

2021:30 ØFM 1111, Lemvighus (FHM 4296/3517) Vedkursorisk gennemsyn af trækul fra to kogestensgruber arkæologisk dateret til yngre bronzealder / ældre jernalder

2021:28 SBM 1383, Firgårde IV, etape II (FHM 4296/3103) Analyse af makrofossiler og trækul fra hørtekstilproduktionsanlæg og andre bygninger dateret fra mellem/yngre førromersk til ældre germansk jernalder

2021:18 SBM 1693 Bjertrup Østergård (FHM 4296/3201) Kursorisk vedgennemsyn af trækul fra brandgrav

2021:14 SMS 1518, Thise Mejeri II (FHM 4296/2702) Vedanatomisk analyse af trækul fra en grav dateret til enkeltgravskultur, koge-/ildgruber dateret til bronzealder /jernalder samt kombineret ved- og makrofossilanalyse af materiale fra grubehus dateret til ældre vikingetid

2021:06 HEM 2983, Dværgebakke III (FHM 4296/3375) Vedanatomisk analyse af trækul fra et ildsted dateret til tidlig maglemosekultur

2020

2020:44 HOM 2471 Etape 5, lokalitet 2, Fuglsang (FHM 4296/794) Kursorisk vedgennemsyn af trækul fra en grube af ukendt funktion

2020:43 HOM 2909, Rask Mølle (FHM 4296/1183) Vedanatomisk analyse af trækul fra to jernudvindingsovne

2020:40 OBM 16049, Tietgenbyen Nord IX (FHM 4296/3149) Vedanalyse af trækul fra tre kogestensgruber dateret til yngre bronzealder

2020:30 TAK 1895, Hyrdeleddet (FHM 4296/2834) Vedkursorisk gennemsyn af trækul fra kogegruber og ildsted dateret til ældre bronzealder og ældre jernalder

2020:25 SJM 780, Site Esbjerg (FHM 4296/2906) Kombineret arkæobotanisk- og vedanatomisk analyse af gruber og stolpehuller arkæologisk dateret til henholdsvis maglemosekultur og ældre jernalder/yngre bronzealder

2020:20 FHM 6160, Vejlskov, Odder (FHM 4296/3194) Vedkursorisk gennemsyn af trækul fra å-sediment

2020:17 SJM 166 II, Nørregårdsparken (FHM 4296/2968) Analyse af makrofossiler og trækul fra jernudvindingsovne og et grubehus dateret til yngre romersk/ældre germansk jernalder

2020:11 SIM 5170, Papirtårnet (FHM 4296/2754) Analyse af forkullet og uforkullet træ fra en Maglemoselokalitet

2020:3 FHM 5951 Henriettegård (FHM 4296/2720). Analyse af træ fra en brønd fra jernalderen 

2019

2019:22 SBM 1661, Bjertrup Østergård I FU (FHM 4296/2922) Vedanalyse af trækul fra brandpletter fra Østjylland

2019:21 THY 6280, Refsgård 2, del af THY 6238 (FHM 4296/2626) Analyse af trækul fra en brandgrav fra førromersk jernalder

2019:12 SIM 5149, Gødvad Bygade III (FHM 4296/2863) Analyse af trækul fra middelalderlig slaggedynge 

2019:26 SJM 179, Ankelbovej etape III (FHM 4296/2645) Analyse af trækul fra tagstolpehuller og gruber dateret til senneolitikum og/eller bronzealder

2019:30 SJM 711, Erisvænget (FHM 4296/2734) Vedanatomisk analyse af trækul fra bebyggelse, gruber og et aktivitetsområde dateret til tragtbægerkulturen og yngre bronzealder/tidlig jernalder

2018

2018:27 VMÅ 2866, Fuglsang 2016 (FHM 4296/2436) Analyse af makrofossiler og trækul fra en ovn og en formodet ovn fra yngre bronzealder

2018:24 Unguja Ukuu, Zanzibar (FHM 4296/2540) Preliminary analysis of charcoal samples from artefact concentrations and domestic structures

2018:14 SIM 5122, Gødvad Bygade II (FHM 4296/2427) Analyse af trækul fra middelalderlige jernudvindings- og produktionsanlæg

2018:13 SBM 1383, Firgårde IV, etape II, del 3 (FHM 4296/2356) Trækulsanalyse fra en jernudvindingsovn eller slaggegrube fra ældre romersk jernalder

2018:12 FHM 5452 Bendixminde, delområde 4 (FHM 4296/2361) Analyse af trækul fra jernudvindingsanlæg og en kogestengrube fra yngre romersk jernalder

2018:11 HEM 5339, Grønbæksminde IV (FHM 4296/1697) Vedanalyse af trækul fra en gravhøj dateret til neolitikum og ældre romersk jernalder

2018:10 MLF 01848, Nygårdsvej 3 (FHM 4296/2389) Kursorisk analyse af trækul fra et stolpehul og gruber fra et neolitisk palisadeanlæg

2018:9 OBM 7030, Nordmarksvej (FHM 4296/2109) Analyse af trækul fra kogegruber dateret til den ældre bronzealder, periode III

2018:8 Karleby 194, Falbygden, Sverige (FHM 4296/2337). Trækulsanalyse af prøver fra kulturlag fra mellemneolitikum A

2018:2 KNV 00333-03, Kildegård (FHM 4296/2396) Analyse af trækul fra en middeladerbebyggelse

2017

2017:25 HEM 5500, Borup VI (FHM 4296/2374) Analyseaf trækul fra en grube fundet i nærheden af et middelalderlanghus

2017:15 VSM 09716, Dybdalsvej 20 (FHM 4296/2264) Vedanalyse af trækul fra en brandtomt af et langhus dateret til ældre romersk jernalder

2017:11 FHM 5193, Blåbærhaven (FHM 4296/984) Charcoal analysis of the multiperiod site of Blåbærhaven, Lystrup Boldbaner

2017:6 LMR 14546, Ronæs skov (FHM 4296/86) Analysis of a late neolithic wooden structure at Ronæs skov

2016

2016:25 ROM 3250, Vinge st., etape II (FHM 4692/2128) Arkæobotanisk og vedanatomisk analyse af et senneolitisk hus

2016:22 SBM 1159, Kildebjerg Ry Midterfasen, del 1 (FHM 4296/2127) Analyse af makrofossiler og trækul fra to jernudvindingsovne af slaggegrubetypen

2016:20 MOE 00373, Krogen (FHM 4296/2136)Vedanatomisk analyse af træ fra otte kogestensgruber fra ældre bronzealder

2016:19 VHM 00346, Thorsmark Sønder Fald (FHM 4296/1640) Vedanalyse af træ fra en brønd fra ældre romersk jernalder

2016:18 KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932)Vedanatomisk analyse af træ fra palisade/hegnsforløb fra neolitikum

2016:17 KNV00079, SEAS Salby-Ølby (FHM 4296/1853)Kombineret makrofosil- og vedanalyse af trækul og makrofossiler fra en urnebrandgrav fra yngre bronzealder, periode V

2016:11 TAK 1550, Rummelager (FHM 4296/1355) Vedanatomisk analyse af træ fra en keramikovn fra yngre jernalder

2016:10 HBV 1302, Kongehøje I (FHM 4296/670) Vedanatomisk analyse af trækul fra en overpløjet gravhøj fra ældre bronzealder

2016:7  NFHA 2377, Allerød boldbaner (FHM 4296/1641) Wood analysis of three Middle Neolithic pits interpreted as cooking/fire pits.

2015

2015:21  VKH 7403, Bredstrupvej - etape I (FHM 4296/1707) Vedanatomisk analyse af forkullet lag i en ældre bronzealdergravhøj

2015:18  HAM 5186, Agerskov (FHM 4296/1351) Makrofossilanalyse og vedanatomisk analyse af delvist udgravet hus fra ældre jernalder

2015:9 HBV 1275, Kongehøj II (FHM 4296/690) Vedanatomisk analyse af et treskibet langhus fra ældre bronzealder

2015:8 OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188) Vedanatomisk analyse af en offergrube og fem kogestensgruber

2015:5 HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4296/1320) Vedanatomisk bestemmelse af mulig hjuldel og nagle

2014

2014:11 OBM 5496,Tuekjærsholm (FHM 4296/803) Vedanatomisk analyse af trækul fra ét neolitisk og to yngre romerske jernalderhustomter

2004

2004:7 KHM 1400, Fuglsøgård Mose. Vedbestemmelse af træ fra KHM 1400 (FHM 4296/85)

2002

2002:9 ASR 1442, Møllevænget. Vedbestemmelse af forkullet træ fra en middelalderbebyggelse

2002:5 VAM 1379, Øster Oksby. Vedbestemmelse af træ fra efterreformatorisk tid

2002:4 FHM 4201, Skt. Clemensborg. Vedbestemmelse af vanddrukket træ fra Århus midtby