Videnskabelige rapporter

Zooarkæologiske undersøgelser

2023

2023:108 Zooarkæologisk analyse af knoglemateriale fra MOE 1223 Thors Bakke II (FHM 4296/3854)

2023:48 ÅHM 7342 Lyngbjerggårde (FHM 4296/4140) Zooarkæologisk analyse af knogler fra en jernalder kulturlagsplads med bebyggelse

2023:45 LMR 14954 Havsmarken (FHM 4296/3411) Zooarkæologisk analyse af knogler fra en handels- og håndværksplads fra vikingetid på Ærø

2022

2022:40 KBM 4483, Lille Kongensgade 20-22 (FHM 4296/3346) Naturvidenskabelige analyser af vådprøve, floteringsprøve og soldeprøve fra middelalderhus

2016

2016:29 ÅHM 6023, Postgården VI (FHM 4296/1324)Analyse af knoglemateriale fra jernalderbebyggelse

2013

2013:11 Subsistensøkonomi i en brydningstid. Den Grubekeramiske kultur i Østjylland - De zooarkæologiske analyser

2012

2012:6 Osteologisk analyse af brændte dyreknogler fra udgravningen af 13 lokaliteter ved Pålsbufjorden RT12

2011

2011:8 Dyreknogler fra OBM 8436, Harekærgård Øst I (FHM 4296/773). En zooarkæologisk gennemgang af knogler fra et grubekompleks fra yngre bronzealder og ældre førromersk jernalder.

2010

2010:11 Knogler fra pattedyr og fisk fra OBM 8935 Hjulby. En zooarkæologisk gennemgang af dyreknogler fra yngre jernalder, vikingetid og tidlig middelalder

2009

2009:22 Bondens dyr - husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr. Delrapport VI. Diskussion af staldbrug i ældre jernalder

2009:21 Bondens dyr - husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr. Delrapport V. Brøndlund

2009:20 Bondens dyr - husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr. Delrapport IV. Ginderup

2009:19 Bondens dyr - husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr. Delrapport III. Grønvang

2009:18 Bondens dyr - husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr. Delrapport II -Siggård

2009:17 Bondens dyr - husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr. Delrapport I. Nørre Tranders

2008

2008:5 Knogler fra mellemneolitisk tid ved OBM 4087 Skaghorn. En zooarkæologisk analyse af knogler fra den mellemste del af tragtbægerkulturen

2007

2007:6 Dyreknogler fra ældre jernalder og vikingetid. En zooarkæologisk gennemgang af knoglemateriale fra OBM 9078 Gamborg NV (FHM 4296/262)

2007:4 Dyreknogler og skaldyr fra Galgedil (OBM 4520). Arkæozoologisk gennemgang af knoglemateriale fra OBM 4520 Galgedil (FHM 4296/173)

2007:3 Et knoglemateriale fra ældre romersk jernalder (OBM 7730). Zooarkæologisk gennemgang af knogler fra OBM 7730 Tokkendrup (FHM 4296/188)

2007:2 Knogler af pattedyr og fugl fra Seden Syd (OBM 9882). En zooarkæologisk gennemgang af udvalgte dyreknogler fra OBM 9882 Seden Syd (FHM 4296/185) indsamlet i årene 2001-2004

2006

2006:3 Dyreknogler fra Lundsgårdkomplekset. En zooarkæologisk gennemgang af dyreknoglerne fra OBM 8685 Toruplund Syd, OBM 8688 Toruplund og OBM 8690 Møllersminde Øst

2005

2005:3 Pattedyr og fugl fra middelalderens Randers, FHM 4296/118. En zooarkæologisk gennemgang af udvalgte knogler fra KHM 1556, Brødegade 6/Rådhusstræde 4

2005:2 Knoglemateriale fra FHM 4588, Egå Gymnasium. En zooarkæologisk undersøgelse af dyreholdet på en vikingetidsboplads

2002

2002:6 Gennemgang af knoglemateriale fra 4 lokaliteter