Oplev de første guder på Moesgaard

Til oktober åbner Moesgaards tiende særudstilling 'Moder Jord'. Udstillingen tager publikum 10.000 år tilbage til en tid præget af altomfattende forandringer, da mennesket begynder at dyrke jorden og bliver massivt optagede af det guddommelige.


Særudstillingen
Moder Jord er en farverig fortælling om stenaldermenneskets fascination af det guddommelige, som vi følger fra den første frugtbarhedskult i Mellemøsten til de gådefulde ceremonier ved Stonehenge i England. Vi følger gudedyrkelsen i den periode, hvor mennesket ophører med at leve nomadisk, men bosætter sig fast og begynder at dyrke jorden.  

Landbruget spreder sig i begyndelsen af bondestenalderen fra det frodige Mellemøsten langs floderne og ind i Europas urskove. Med muskelkraft omformer de nye tilflyttere landet til bopladser og marker og skaber hjem for sig selv og deres husdyr, hvor der før var vild natur. 

Mystik, frugtbarhedsgudinder og besjælet natur 

Udstillingen er baseret på den nyeste forskning, som peger på, at bondestenalderen var en periode fuld af mystik, frugtbarhedsgudinder og besjælet natur

Moder Jord er historien om menneskets årtusindlange forhold til naturens kræfter. Vi bliver taget med ind i en vild og fremmed verden med mystiske ritualer, men samtidig er der noget meget genkendeligt i spil. I den periode, som udstillingen dækker, ser vi nogle helt fundamentale byggesten blive lagt: Det gælder menneskets forhold til dyr, planter og fødevarer og på et mere eksistentielt plan vores forestillinger om frugtbarhed, liv og død,” siger Mads Kähler Holst, Direktør på Moesgaard Museum.   

Fakta: 

  • Særudstillingen Moder Jord åbner på Moesgaard den 11. oktober 2024. 
  • Udstillingen er den 10. af Moesgaards store særudstillinger. Udstillingsåbningen er sammenfaldende med 10-års jubilæet for Moesgaards ikoniske udstillingsbygning tegnet af arkitekt Henning Larsen. 
  • Udstillingen er støttet af Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Beckett Fonden, Knud Højgaards Fond og Per og Lise Aarsleffs Fond.  

 

Billede til venstre: Tyreguden er et mere end 6000 år gammelt gudebillede og et symbol på den virile kraft, som hjælper mennesket med at forme verden